Kategorie

Podporuje mojeID

Blog »

19. 02. 2023

 

POZVÁNKA NA KONZULTACE TIK 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/554208403263941

 

 

VIDEA PROGNOZA 

mění se systém všeho 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1881876278826281

 

už vás to přestalo bavit  / 24/25 / vztahy na pracovišti

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/192824740201941

 

placení ve zdravotnictví 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/911331509979422

 

změny ve společnosti v roce 2024 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1201630033890211

 

BEZPEČÍ NEBUDE ....ZAHRADA 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/767900534742052

 

 

BOJ O KORÝTKA V ROCE 2023 A proč je důležité vybít klín, klínem?
Příprava na rok 2024 je v plném proudu:)))))))
Věci se dějí rok před tím, než se stanou:))))))))
 
 
PROČ JE TAK DŮLEŽITÉ SE DOMLUVIT 
 
 
 
 
NAŠE VLAJKA SLAVÍ 30 LET 
 
 

ČECHY MOROAVA SLEZKO 

https://www.youtube.com/watch?v=xh05foDVbdk

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/925488428661846

 

 

 

 

 

 

ZKONTROLUJEME TO V ROCE 2024

12/22

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/729531061945457

 

 

DNES NEBUDEM ROBIT NIČ 

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/3843191365707456

 

TANEC VĚNEC POD PYRAMIDOU 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/6498313680212700

 

CHARLESTON  DOMa 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1166428143982164

 

 

počítejme že po prezidenstkých volbách 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1952802698429217

 

KANÁLY NA KTERÝCH MĚ NAJDETE

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/152456231069655

 

 

 

kašlu vám na půst 

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1024128241536892

 

 

MILUJEME ŘECKO 

www.facebook.com/GreekGateway/videos/721251475871122

 

LINIE ŠTĚSTÍ

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/2294308047262470

 

DNES NEBUDEM ROBIT NIČ 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/3843191365707456

 

TANEC POD PYRAMIDOU 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1179016565981458

 

TIK TO CHARLESTON 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1166428143982164

 

 

VIDEA DEN ZE DNE 

KDYŽ VÁM LIDÉ V OBLEKU TVRDÍ, ŽE ČERVENÉ JABLOKO JE ZELENÁ HRUŠKA 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/383917973901128

https://www.youtube.com/watch?v=obpEhodxB_Q

 

 

HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY 

https://www.youtube.com/watch?v=x4jK8_Q2gTQ&t=1832s

 

www.youtube.com/watch?v=x4jK8_Q2gTQ

 

 

JUPITER VSTOUPIL DO BERANA dne 10.5.2022 do 28.10.22

20.12.22 do 16.5-2023

Potom se přesune do Býka, tam vidím takové chvilkové zklidňování situací:

Jupiter v Beranu je období bojovné. Protože Beranům vládne Mars ten je v Blížencích.

Aktivní období nebude klid, čistky ve firmách pokračují.

Není to drama, ale je to jasná věc.

Již v roce 2019 se dělala prognózní, že to ve spoustě firem neklapalo,

Po tom přišel zlovid……..a Jupiter vstoupil do Berana 2022 a bude do léta 2023.

My jsme si říkali, že se nyní pracuje na RENTABILITĚ, a to ve všech oblastech.

RENTABILNÍ FUNGOVÁNÍ VE VŠECH SMĚRECH.

Firmy přežijí, ale udělají velké změny v rentabilitě podnikání, do května změní mnoho firem svůj magment.

Některá místa nebudou a budou vznikat nové firmy, nové pracovní příležitosti.

Co se spíše bude řešit forma vlastnictví. Během těch 3 let, které jsou před námi

 

 

Pro vás Jupiter má vzkaz, že si máte vytvořit nový plán.

Nový plán ale jak poznáte v čem?

Je potřeba se podívat, kde máte Jupiter, v jakém domě.

Vyjmenuji domy ……

 

Dne 22.2 bude nejsilnější protože se tam přidá i LUna

VENUŠE TRIGON JUPITER- TRANZIT

Souladný den, splnění přání lásky, potěšení, rozšíření citů, hospodářská expanze, podnětné pro umělce, souladný vztah k rodičům, přátelům, snadnější uspořádaní finančních záležitostí, příznivé pro seznámení, vhodné pro sňatek, pro přátelství. Harmonické vztahy k jiným a od jiných. Možná návštěva, možná nová známost, radost. Může se splnit přání

 

 

SLUNCE KONJUNKCE SATURN – tranzit

Dodělat rozdělané, pokus vás v něčem omezit. Nevhodné pro zásadní rozhodnutí. Nevíte co s tím? Nevíte co s ním? Nevíte mezi kým se rozhodnout?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatvy jsou jemné, ve světovém nekonečnu proudící a vibrující síly,

 

Na planetu Zemi dopadá podle tohoto učení pět kosmických sil.

Tatvy se pravidelně střídají ve dvouhodinových cyklech.

„Dech tatev“ počíná východem Slunce,

kdy jakožto první proudí tatva Ákaša,

následuje tatva Vayu,

po ní další tatva Tejas,

po ní následuje tatva Prithivi 

a poslední v řadě tatva Apas.

 

Sledovat střídání tatev je možné právě díky tatvickým hodinám.

 

  • Tatva Akáša

Barvou této tatvy je černá a jejím principem je vzduch. Povaha Akáši je studená, smyslem je sluch (v této době lépe slyšíme) a chuť hořká. Její vliv zesiluje zejména v sobotu a jejím tvarem je stočená spirála. Akáša nemá žádnou specifickou vůni.

Tato tatva není pro člověka nějak obzvlášť příznivá, přináší ztrátu a smrt. Je nepřátelská k novým začátkům, když vibruje Akáša, není dobré činit předsevzetí či něco nového konat. V tomto čase by se neměly uzavírat sňatky ani zásnuby, a i tvorba nebo studium v tomto období započaté nekončívají dobře.

V Akáše se nikdy nemá jíst, je však příznivou tatvou pro meditaci.

Lidé narození v tatvě Akáši bývají často neduživí, zdraví si mohou posílit duševní činností.

 

 

 

  • Tatva Wayu

Barva této tatvy je zelená až zelenomodrá a její povaha studená, principem je vzduch, světovou stranou sever a smyslem cit a řeč. Chuť i vůně je nakyslá až kyselá.

Ani tato tatva ještě není člověku úplně příznivá, avšak je první manifestací života směrem kupředu. V energii tatvy Wayu vznikají nadávky, lži, podvody, lsti, závist, nenávist a lakota. Je to tatva, které podléhají slabší lidé – nepoctivci, podvodníci, zločinci, vrahové a sebevrazi.

V této době je vhodné nenakupovat, neboť hrozí ztráty finanční, a to i na poli vlastnictví a majetku. Není to vhodná doba pro jednání o novém zaměstnání, uzavírání dohod ani pro najímání zaměstnanců. Lidé narození za této tatvy cílů dosahují jen za cenu velkých obětí, mívají však mystické nadání. Nebývají prorodinně založení, jsou spíše životními dobrodruhy.

 

 

  • Tatva Tejas neboli Agni

Barva této tatvy je červená a povaha horká. Její chuť je ostrá a pálivá, obvykle v tuto dobu rádi pojídáme pálivá jídla. Principem této tatvy je oheň a světlo, smyslem zrak. Tatva Tejas zesiluje vždy v neděli a její vůně je čpavá.

Tejas je tatvou bytí a svobody. Ačkoliv má hodně nebezpečných rysů, bývá příznivější. Veškerá jednání v této tatvě bývají ohnivá, plamenná až nadšená. Duchovně vycvičeným jedincům dodává tato tatva energii a sílu. V neduchovních jedincích však vzbuzuje zlost, žárlivost a hněv. Lidé zrození v energii této tatvy bývají prudcí, náhlí, divocí až obtížně zvládnutelní.

 

  • Tatva Prithivi

Barvou této tatvy je žlutá, principem země a smyslem čich. Její chuť je sladká, stejně tak její vůně je jemná a nasládlá. Smyslem, který tuto tatvu ovládá je čich.

Jedná se o tatvu radosti a radostného života, přátelství, veselosti, spravedlnosti, veselosti a univerzální lásky. Lidé s touto tatvou jsou milosrdní a rádi pomáhají svým bližním. V této tatvě se jen zřídka stávají zlé činy a špatná jednání. Co se v ní začne, bude trvale šťastné a příznivé. Jedná se o tatvu nakloněnou spravedlnosti a rodinnému životu. Manželství a zasnoubení v ní uzavřená bývají velmi šťastná, je úspěšná pro tvorbu umění a podporuje zdraví člověka. Lidé v ní narození bývají optimističtí a veselí, od života očekávají jen úspěchy a výhody.

  • Tatva Apas

Barvou tatvy Apas je bílá, šedobílá až nafialovělá. Povaha tatvy je spíše studená a jejím principem je voda. Vliv této tatvy zesiluje vždy v pondělí a v pátek v planetární hodině Měsíce. Apas je tatvou štěstí, blahobytu a bohatství, přináší úspěch a radost. Tatva Apas ovládá také sexuální lásku a děti v této době počaté bývají úspěšné a bohaté. Umělcům tato tatva přináší dostatek intuice a smysl pro krásu.

 

Jak se střídají tatvy

Pro práci s tatvami musíte znát principy jejich střídání. Jdou za sebou stále ve stejném výše uvedeném pořadí a každá tatva působí po dobu 24 minut. Celkem je jich pět, nežli se tedy všechny prostřídají, uplyne 120 minut. Po odeznění poslední tatvy se koloběh opakuje.