Kategorie

Podporuje mojeID

Blog »

19. 02. 2023

 

 

ZKONTROLUJEME TO V ROCE 2024

12/22

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/729531061945457

 

 

DNES NEBUDEM ROBIT NIČ 

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/3843191365707456

 

 

počítejme že po prezidenstkých volbách 

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/1952802698429217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUPITER VSTOUPIL DO BERANA dne 10.5.2022 do 28.10.22

20.12.22 do 16.5-2023

Potom se přesune do Býka, tam vidím takové chvilkové zklidňování situací:

Jupiter v Beranu je období bojovné. Protože Beranům vládne Mars ten je v Blížencích.

Aktivní období nebude klid, čistky ve firmách pokračují.

Není to drama, ale je to jasná věc.

Již v roce 2019 se dělala prognózní, že to ve spoustě firem neklapalo,

Po tom přišel zlovid……..a Jupiter vstoupil do Berana 2022 a bude do léta 2023.

My jsme si říkali, že se nyní pracuje na RENTABILITĚ, a to ve všech oblastech.

RENTABILNÍ FUNGOVÁNÍ VE VŠECH SMĚRECH.

Firmy přežijí, ale udělají velké změny v rentabilitě podnikání, do května změní mnoho firem svůj magment.

Některá místa nebudou a budou vznikat nové firmy, nové pracovní příležitosti.

Co se spíše bude řešit forma vlastnictví. Během těch 3 let, které jsou před námi

 

 

Pro vás Jupiter má vzkaz, že si máte vytvořit nový plán.

Nový plán ale jak poznáte v čem?

Je potřeba se podívat, kde máte Jupiter, v jakém domě.

Vyjmenuji domy ……

 

Dne 22.2 bude nejsilnější protože se tam přidá i LUna

VENUŠE TRIGON JUPITER- TRANZIT

Souladný den, splnění přání lásky, potěšení, rozšíření citů, hospodářská expanze, podnětné pro umělce, souladný vztah k rodičům, přátelům, snadnější uspořádaní finančních záležitostí, příznivé pro seznámení, vhodné pro sňatek, pro přátelství. Harmonické vztahy k jiným a od jiných. Možná návštěva, možná nová známost, radost. Může se splnit přání

 

 

SLUNCE KONJUNKCE SATURN – tranzit

Dodělat rozdělané, pokus vás v něčem omezit. Nevhodné pro zásadní rozhodnutí. Nevíte co s tím? Nevíte co s ním? Nevíte mezi kým se rozhodnout?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatvy jsou jemné, ve světovém nekonečnu proudící a vibrující síly,

 

Na planetu Zemi dopadá podle tohoto učení pět kosmických sil.

Tatvy se pravidelně střídají ve dvouhodinových cyklech.

„Dech tatev“ počíná východem Slunce,

kdy jakožto první proudí tatva Ákaša,

následuje tatva Vayu,

po ní další tatva Tejas,

po ní následuje tatva Prithivi 

a poslední v řadě tatva Apas.

 

Sledovat střídání tatev je možné právě díky tatvickým hodinám.

 

  • Tatva Akáša

Barvou této tatvy je černá a jejím principem je vzduch. Povaha Akáši je studená, smyslem je sluch (v této době lépe slyšíme) a chuť hořká. Její vliv zesiluje zejména v sobotu a jejím tvarem je stočená spirála. Akáša nemá žádnou specifickou vůni.

Tato tatva není pro člověka nějak obzvlášť příznivá, přináší ztrátu a smrt. Je nepřátelská k novým začátkům, když vibruje Akáša, není dobré činit předsevzetí či něco nového konat. V tomto čase by se neměly uzavírat sňatky ani zásnuby, a i tvorba nebo studium v tomto období započaté nekončívají dobře.

V Akáše se nikdy nemá jíst, je však příznivou tatvou pro meditaci.

Lidé narození v tatvě Akáši bývají často neduživí, zdraví si mohou posílit duševní činností.

 

 

 

  • Tatva Wayu

Barva této tatvy je zelená až zelenomodrá a její povaha studená, principem je vzduch, světovou stranou sever a smyslem cit a řeč. Chuť i vůně je nakyslá až kyselá.

Ani tato tatva ještě není člověku úplně příznivá, avšak je první manifestací života směrem kupředu. V energii tatvy Wayu vznikají nadávky, lži, podvody, lsti, závist, nenávist a lakota. Je to tatva, které podléhají slabší lidé – nepoctivci, podvodníci, zločinci, vrahové a sebevrazi.

V této době je vhodné nenakupovat, neboť hrozí ztráty finanční, a to i na poli vlastnictví a majetku. Není to vhodná doba pro jednání o novém zaměstnání, uzavírání dohod ani pro najímání zaměstnanců. Lidé narození za této tatvy cílů dosahují jen za cenu velkých obětí, mívají však mystické nadání. Nebývají prorodinně založení, jsou spíše životními dobrodruhy.

 

 

  • Tatva Tejas neboli Agni

Barva této tatvy je červená a povaha horká. Její chuť je ostrá a pálivá, obvykle v tuto dobu rádi pojídáme pálivá jídla. Principem této tatvy je oheň a světlo, smyslem zrak. Tatva Tejas zesiluje vždy v neděli a její vůně je čpavá.

Tejas je tatvou bytí a svobody. Ačkoliv má hodně nebezpečných rysů, bývá příznivější. Veškerá jednání v této tatvě bývají ohnivá, plamenná až nadšená. Duchovně vycvičeným jedincům dodává tato tatva energii a sílu. V neduchovních jedincích však vzbuzuje zlost, žárlivost a hněv. Lidé zrození v energii této tatvy bývají prudcí, náhlí, divocí až obtížně zvládnutelní.

 

  • Tatva Prithivi

Barvou této tatvy je žlutá, principem země a smyslem čich. Její chuť je sladká, stejně tak její vůně je jemná a nasládlá. Smyslem, který tuto tatvu ovládá je čich.

Jedná se o tatvu radosti a radostného života, přátelství, veselosti, spravedlnosti, veselosti a univerzální lásky. Lidé s touto tatvou jsou milosrdní a rádi pomáhají svým bližním. V této tatvě se jen zřídka stávají zlé činy a špatná jednání. Co se v ní začne, bude trvale šťastné a příznivé. Jedná se o tatvu nakloněnou spravedlnosti a rodinnému životu. Manželství a zasnoubení v ní uzavřená bývají velmi šťastná, je úspěšná pro tvorbu umění a podporuje zdraví člověka. Lidé v ní narození bývají optimističtí a veselí, od života očekávají jen úspěchy a výhody.

  • Tatva Apas

Barvou tatvy Apas je bílá, šedobílá až nafialovělá. Povaha tatvy je spíše studená a jejím principem je voda. Vliv této tatvy zesiluje vždy v pondělí a v pátek v planetární hodině Měsíce. Apas je tatvou štěstí, blahobytu a bohatství, přináší úspěch a radost. Tatva Apas ovládá také sexuální lásku a děti v této době počaté bývají úspěšné a bohaté. Umělcům tato tatva přináší dostatek intuice a smysl pro krásu.

 

Jak se střídají tatvy

Pro práci s tatvami musíte znát principy jejich střídání. Jdou za sebou stále ve stejném výše uvedeném pořadí a každá tatva působí po dobu 24 minut. Celkem je jich pět, nežli se tedy všechny prostřídají, uplyne 120 minut. Po odeznění poslední tatvy se koloběh opakuje.