Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » JEDENÁCTÝ DŮM

 

 

  1. JEDENÁCTÝ DŮM. Přátelé, společnost, cíle, skupiny lidí

Tento dům je o aktivitách a skupinách lidí, do kterých se jedinec touží zapojit. Mohou to být organizace, firmy, nebo různé skupiny, či hnutí, která jsou člověk blízká svou filozofií, anebo také svou činností. V tomto domě jsou informace o tom, jaké si člověk bude mít tendence vybírat přátelé. Je to dům přátel a skupin. A také ukazuje na to, jak je jedinec schopen se projevit na veřejnosti a jak ho veřejnost může vnímat. V tomto domě jsou také informace, jaká přání se mohou takovému člověku plnit. Je to dům důležitý pro svět, pro organizace, proto co se děje ve společenství. Jak se člověk zapojí do skupiny? Do funkce? Do společnosti?

 

Hrot 11. domu v Beranu.

Energicky uskutečňuje své touhy a přání, mnoho osobní energie věnuje získávání přátelských kontaktů a vztahů, které by mohly pomoci při prosazování osobních plánů. Osoba ráda organizuje skupinové akce, nebo vede zajímavé společnosti, které se mohou reprezentovat třeba na veřejnosti, nějak vystupovat, nebo se propagovat.  Přátelství s lidmi, kteří stojí duchovně výše, bude přínosem. Opravdoví přátelé nelichotí. Přímočarost a upřímnost ve vztazích s lidmi. Přátelé a skupiny by měli být aktivní. Bojovní.

Na co si má dát pozor.

Využívání přátelství na nižší cíle, povrchní přátelství, falešní přátelé, kteří lichotí a využívají. Neurážet lidi, ale chválit. Nesobeckost. Nenutit lidi do toho co nechtějí.

 

 

Hrot 11. domu v Býku.

Pracovat na dlouhodobých dobrých přátelstvích, které mohou být zdrojem zisku, je třeba se směrovat směrem k majetným přátelům. Vyhledávat lidi, kteří mají stabilní, životní pozici. Lidi, kteří jsou součástí přírody. Spolupracovat s bohatými a stabilními skupinami. Učit se od těchto lidí, jak vlastnit. Budovat stabilní přátelství. Méně přátel, zato kvalitních. Dobře se cítí spíše v prostředí, které zná.

Na co si má dávat pozor.

Musí být opatrná tato osoba na volbu přátel a na vztahy se ženami, které když se nepohlídají, mohou být zdrojem nesnází. Přátelé, kteří chtějí připravit o majetek. Pozor na lidi bez ambicí.

 

 

Hrot 11. domu v Blížencích.

Tady mohou pomoci inteligentní přátelé, anebo lidé na solidní úrovni. Je zde snaha o neustálé vyměňování si informací a názorů s lidmi. Přátele tato osoba může získávat buď v okolí, anebo na kratších cestách. Vhodné je se vyskytovat mezi lidmi, kteří jsou sečtělí, zdatní v komunikaci, v oblasti vzdělávání, kultury, knih. Být dobrým a spolehlivým přítelem. Nepomlouvat. Chválit a obdivovat. Směle komunikovat o tom, co mě baví.

Na co si má dávat pozor.

Na nějaká přátelství povrchního rázu. Na pomlouvačné lidi. Pozor na pomluvy. Nepříjemnosti ve vztazích mohou nastat, díky převráceným informacím. Vnucování se tam, kde mě nechtějí. Pozor na to, aby člověk nenudil společnost svým povídáním. Pozor na povrchnost.

 

Hrot 11. domu v Raku

Osoba by měla vyhledávat společnost lidí, kteří mají vztah ke svým domovům, vlasti, nějaké organizace, které budují, anebo dávají pocity domova jiným, návštěvy přátel v domácnosti. Aktivity kolem dětí a dětských organizací. V některé fázi života možný pohyb kolem lidí z gastronomie. Je zde možnost využít přátelství nějaké ženy, která má vztah k duchovnu nebo ezoterice. Tady je velice dobré pěstovat rodinné vztahy, mít dobrý vztah k rodině, rodičům. Rodinné zázemí je důležití mít v pořádku. Tato osoba nerada bude řešit nějaké spory nebo konflikty v domácnosti.  Citliví přátelé.

Na co si má dávat pozor.

Na povrchní a nestálá přátelství, která by přinesla velká zklamání, tento člověk by toto mohl příliš prožívat. Je třeba být opatrný na vztahy k nějaké ženě a snažit se budovat tyto vztahy hlavně pozitivním způsobem. Člověk se tady má věnovat pouze přáním a kontaktům, které jdou uskutečnit. Pozor na urážlivé a náladové lidi a šéfy.

 

 

Hrot 11. domu ve Lvu.

Osoba si může najít hrdé, smělé, sebevědomé přátelé. Přátelé, kteří mohou pomoci. Společenský styk v elegantním, nebo přepychovém prostředí možný. Protekce od výše stojících osobností možný, když člověk zvládne diplomacii v jednání. Zde je při výchově třeba tomuto člověku říci, aby si uvědomil, že bude vždy do svého života přitahovat lidi, kteří budou jeho obrazem. Bude toužit po společnosti na úrovni, a tak bude na sobě muset hodně zapracovat. A dokáže to. Přátelé musí být významní. Možnost protekce. Pomoc od významného člověka.

Na co si má dávat pozor.

Aby se osoba nespoléhala jenom na protekci. Na pyšné a nespolehlivé přátele. Navazování nekvalitních známostí. Pryč s egoistickými jedinci.

 

 

 

 

Hrot 11. domu v Panně.

Může zde být mnoho různých přátelství, nebo známí, kteří ale mohou být prospěšní. Přátelství nebo partnerství, nebo vztah uzavřen se zdravotnickým personálem, nebo s lidmi, kteří mají nějaký vztah ke zdravotnictví, nebo k nějakému vynášení soudů, hodnocení, kritiky, posuzování, předvídání. Přátelé, kteří mají v pořádku finance. Různí účetní a lidé, kteří dělají kontroly. Hlídat si svou kritičnost, přátelé nekritizovat, spíše chválit. Ve společnosti mít vysoké sebevědomí.

Na co si má dávat pozor.

Vztahy bez hlubšího obsahu. Přátelé, kteří nepomohou. Přátelé, kteří snižují úroveň a chovají se neuctivě. Pozor na hádavé a příliš kritické lidi.

 

 

Hrot 11. domu ve Vahách.

Bohaté, nebo četné přátelské svazky s lidmi podnikatelského, společenského nebo veřejného života. Nebo s lidmi, kteří mají společenskou úroveň nebo postavení.  Ti pomohou buď přímo, nebo nepřímo k vzestupu. Společenský život. Návštěva kulturních, sportovcích a společenských událostí. Známosti. Potřeba diplomatického jednání.

Na co si má dávat pozor.

Povrchní přátelské vztahy, nespolehlivost a nevěra.

 

 

 

 

Hrot 11. domu ve Štíru.

Osoba by si měla vyhledávat spíše méně přátel, ale aby byli spolehliví. Je třeba se obklopit lidmi, kteří jsou silní a dokážou sebe i své okolí vytáhnout z každé negativní situace. Dávat si pozor na lidi, kteří tají informace, jsou schopni zrady, přebírají partnery. Přátelům se partner ani práce nepřebírá.

Na co si má dávat pozor.

Přátele bez výběru mohou vnést problémy do života, přátelství, které se vyvíjí nějak kriticky. Podrazy ve vztazích způsobené mylnými informacemi.  Nebo nějakým podpásovým jednáním.

 

 

Hrot 11. domu v Rybách.

Zde jsou dáni obětaví a skromní přátelé, osoba reaguje na pocity druhých, velkorysost vůči přátelům. Přátelé, kteří se pohybují v oblasti ezoteriky, duchovna, umění, estetiky, v oblastech pečování a jiné. Vybírat si přátelé, kteří mluví pravdu, nezkreslují situace a chovat se stejně.

 

Na co si má dávat pozor.

Na pomluvy, skandály, falešné lidi.