Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » DEVÁTÝ DŮM

 

 

 

 

  1. DEVÁTÝ DŮM. Vyšší vzdělání, filozofie, studium, cestování, sny a výzvy.

Tento dům je o vyšším vzdělávání a vztahu k němu. O hloubce. O duši. O vnitřním pochopení. O filozofiích. O víře a také o ezoterice. O cizině a také o duchovním a filozofickém rozvoji. Vyšší vzdělání a schopnost komunikovat s lidmi, kteří mají vyšší vzdělání. Neustále si rozšiřovat vzdělávání a pracovat se svými myšlenkami. Filozofické názory a náhled na duchovní otázky. Cestování na velké vzdálenosti. Publikování a literatura patří do tohoto domu. Dálková komunikace a oblast medií, které se dotýkají cizích zemí. Jsou zde zdůrazněny jazykové vědomosti a také morální kodex a svědomí. Dobře postavené planety jsou informace o možném životě v cizině, práce v cestovním ruchu nebo ve vývozním obchodě. Často je zde ukazatel talentu. Často je zde ukazatel vnitřní velikosti člověka. Planety v tomto domě vypovídají o mnohém. A vy se podívejte, jestli ve vašem devátém domě nestojí vaše Luna, váš Pluto, vaše Slunce, Váš Saturn a vaše Černá Luna. Jestliže ano, tak si otevřete moje knihy a přečtěte si, co postavení těchto planet znamená ve vašem horoskopu. Výčet mých knih najdete vzadu. A můžete se kdykoli podívat na naše www.EZOTERface.cz,  tam je všechno.

 

 

Hrot 9. domu v Beranu.

Snaživost a silná existenční energie. Možnost podnikání cest, aktivita na cestách, aktivní cestování.  Náhlé proměny náhledů na životní cíle, protože člověk prožije nějaký životní zážitek, který se může odehrát na cestách, nebo ve fantazii, nebo v rámci vzdělávacího procesu.  Intuitivně cítí, že vše pozemské má svůj původ ve věčnosti. Možnost nějakého duchovního rozvoje v rámci sportu, nebo nějaké aktivity, nebo zážitků z cest, či na cestách, nebo na základě aktivního vzdělávání se.  Aktivní v prosazování nějakého učení, ezoteriky, duchovna nebo filozofického směru.

Na co si má dávat pozor.

Silné kolísaní mezi idealismem a materialismem. Snaha ovládnout jiné a vnutit jim své přesvědčení, řešení s příbuznými, překážky nebo úrazy na cestách v cizině, dá se ovlivnit zodpovědností a opatrností.

 

 

 

Hrot 9. domu v Býku.

Je zde možnost počítat s dědictvím, anebo s dary od osob, které žijí v jiném místě. Nějaký předek může něco vlastnit nebo mít kořeny v zahraničí. Je zde možnost obchodovat, nebo pracovat v nějakém kontaktu s někým s jiných míst. Filosofie a víra, která se snaží spojit krásu s praktickými věcmi. Představy jsou zaměřeny na realitu. Osoba, i když je otevřená filosofickým a esoterickým směrům je vždy nohama pevně na zemi. Cesty mohou přinést zisk. Vlastnictví možné v cizině.

Na co si má dávat pozor.

Přeceňování hmotné stránky života, na vyznávání názoru toho, kdo lépe platí, opatrnost na cestách do zahraničí. Pozor na úřady. Spory o majetek. Hlídat si investice v zahraničí.  Možnost ohrožení majetku v zahraničí.

 

 

 

 

Hrot 9. domu v Blížencích.

Logicky chápe jak náboženské, tak různé filozofické směry, duchovní vývoj na základě informací, možnost nějakých cest, nebo změny pobytu v souvislosti s povoláním. Příznivé pro činnost, kde je nutno shromažďovat nějaké prostředky, informace. Práce v diplomacii. Potřeba zvládat cizí jazyky a umět s nimi komunikovat. Komunikace s cizinou. Vzdělání. Práce v nakladatelstvích, s knihami, s internetem. Možnost častého vyřizování na úřadech.

Na co si má dávat pozor.

Nejasné a nepevné názory. Kam vítr, tam plášť. Odsuzování víry, ezoteriky, jiných filozofických směrů. Kritické vyjadřování. Nezvládnuté jednání na úřadech. Nedorozumění díky nejasné komunikaci. Nedomluvit se na cestách. Zmatky na cestách. Nepřipravenost na cesty.  Problémy od lidí Z ciziny.

 

 

 

Hrot 9. domu v Raku.

Ctí filozofické, nebo společenské, nebo politické zásady, které přebrala tato osoba od rodičů, nebo předků, živá obrazotvornost neznámých nebo neobyčejných cílů. Možnost delších, nebo častých cest, možnost cest i po vodě, nebo cesty, které mají nějaké spojení s vodou, párou, tekutinami, láska k vodě, nebo nějaký vztah k vodě. Možnost vztahu s osobou ze vzdálenějšího místa. Vzdělávání, které se týká dětí, nebo školy, nebo domácností, nebo gastronomie.

Na co si má dávat pozor.

Kvůli víře nebo nějakému svému postoji, muset odejít z domova nebo ze země. Netolerantnost vůči jiným vírám. Strach z cestování. Strach z vody a z utopení. Jednání na úřadech kvůli bydlení.

 

 

 

 

Hrot 9. domu ve Lvu.

Chytrostí anebo podporou vlivných lidí může dosáhnout úspěchu, neúnavná snaha o dokonalost, ušlechtilé jednání, přitažlivost a schopnost získat si obdivovatele, možnost cest i v rámci povolání. Snaha po vzdělanosti a porozumění různým filozofickým směrům. Často vysokoškolské vzdělání.  Inteligence a úroveň. Čtení kvalitní literatury. Zajímavé známosti v cizině.

Na co si má dávat pozor.

Na nadutost, na nadutou osobní filozofií. A na to že se tato osoba může domnívat, že pouze ona má pravdu. Své názory chce prosadit za každou cenu. Přeceňování svého vzdělání a touha nacpat se někam, na co nejsou schopnosti. Jsem nejchytřejší!

 

 

Hrot 9. domu v Panně.

Může kontrolovat jak své vědomí, tak své myšlení. Praktické ideje, které je možnost použít pro život. Veškeré filozofie a ideje jsou zde zpracovávány hlavně intelektem. Jsou zde možné nějaké cesty. Když se jedinec zaměření na nějakou oblast vzdělání, pracuje s ní systematicky. Možnost intelektuální práce. Vlažný vztah k ezoterice do té doby, pokud nepřijde složitá životní situace. Spolehlivé a opatrné jednání s úřady. Cestovat, necestovat? Opatrnost na cestách. Raději na známá a zavedená místa. Literatura s léčivou tématikou. Literatura o kontrolních mechanismech a jak pracovat s financemi.

Na co si má dávat pozor.

Na duchovní nebo esoterickou lhostejnost. Neměl by se tento jedinec stavět kriticky k esoterickým záležitostem. Na vyznávání nějakých banálních názorů, skepticismus. Kritika lidí s jiným názorem. Malé ambice ke vzdělávání.

 

 

 

 

Hrot 9. domu ve Vahách.

Možnost politické, umělecké nebo nějaké společenské, či podobné činnosti, možnost nějakých cest, možnost cest do ciziny. Vnitřní spojení pokroku a ducha, soulad a krása světového názoru, optimismus je charakteristický v oblasti životní filozofie, četné a pěkné zážitky a vztahy při cestování.

Na co si má dávat pozor.

Pozor na neschopnost mít vlastní názory a na nějakou povrchní životní filosofii, cesty do ciziny nepromyšlené, či naslepo by mohly být problémové.

 

 

 

 

 

Hrot 9. domu ve Štíru.

Zájem o otázky posmrtného života, zájem o různé esoterické, filozofické směry. Možnost prospěšné známosti s výše postavenou osobou, možnost setkání se s lidmi, nebo informacemi, kolem práva, zákonu, pořádku, sklon jít k jádru věcí a vše řešit, vztahy k cizině, cesty po vodě, možnost že se jedná o nadprůměrného člověka.

Na co si má dávat pozor.

Snaha potírat odlišné názory, opatrnost při cestování, hlavně po vodě. Zkreslené nebo lživé informace plynoucí ze zahraničí. Tajné prožitky v cizině.

 

 

Hrot 9. domu ve Střelci.

Ochota pomáhat slabším a utiskovaným, světový názor, který má náboženský nebo filozofický podtext. Víra v život a láska k životu, vztah a zájem o duchovno, nějaké cesty nebo dlouhé cesty do ciziny možné, mnohdy nevědomky řekne něco, co se později vyplní. Víra a věřící lidé mohou vstoupit do života, neboť předkové byli věřící. Snaha o vzdělání. Vyšší vzdělání, práce ve vzdělávacím procesu, knihy, televize, internet, sdělovací prostředky. Vše, co energeticky může letět éterem.

Na co si má dávat pozor.

Na přehnanou víru nebo naopak přehnaný materialismus. Opatrnost na cestách. Na fanatiky. Na trest kvůli názorům. Na cesty hlavně do zahraničí.

 

 

 

 

Hrot 9. domu v Kozorohu.

Tento člověk by měl vyhledávat přátele, kteří mají ambice. Podnikají, jsou samostatní a schopní. Je potřeba se pohybovat v kvalitní společnosti. Dávat si pozor na přátelství lidí, kteří nehledí na city daného jedince. Vyhledávání starších mužů, starších kolegů, zkušenějších lidí. Ambiciózní a podnikatelé v cizině. Spíše postoj materiální než duchovní.

Na co si má dát pozor.

Musí si dávat pozor na zrádce mezi přáteli, na zneužití od ambiciózních přátel. Pozor na problematické vztahy v cizině. Nedostatek vzdělání, které brání dosáhnout úspěch.

 

 

 

 

 

 

Hrot 9. domu ve Vodnáři.

Tady se může vyskytnout nějaký originální rodinný příslušník, nebo přítel, nebo osoba se může projevit zajímavým či originálním způsobem, je zde zájem o cizí kultury, pokrokové a svobodomyslné názory, snaha proniknout do tajů života a přírody, daleké cesty mnohdy nečekaného rázu, které budou spojeny buď s politikou, filozofií, právem, či uměním, nebo pracovní, či zájmovou činností. Možnost působit v nějaké mezinárodní společnosti, nebo s lidmi napříč národy.

Na co by si měl dávat pozor.

Nerealistické filozofické směry, které svádějí lidi z cesty. Problémy s úřady. Záporný postoj ke vzdělání.

 

 

 

Hrot 9. domu v Rybách.

Vztah k ezoterice neprobádanému, také možnost studia nějakého filozofického, nebo esoterického směru. Vzdělání možná spíše humanitního charakteru, ale nemusí být pravidlem. Vztah k cizím kulturám, k jejich učení, nebo touha a snění po cestách. Chápaní utrpení a problému jiných a snaha pomoci jim, možné cesty i po vodě, anebo vztah k vodě, nebo k tekutinám.

 

Na co si má dávat pozor.

Nejasné esoterické, náboženské názory, zjemnělé podvodnictví nebo zjemnělý podvodník, na cestách v cizině zachovat opatrnost.