Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » PÁTÝ DŮM

 

 

  1. PÁTÝ DŮM. Děti, tvorba, díla, milostné zážitky, partneři. Zábava, závislosti.

V tomto domě se ukazují partneři. Vztah k lásce. Navíc je to dům plodnosti. Tvoření a plození. Jsou tam informace o dětech, to jsou ty nejkrásnější plody, ale také o tom, co tvoříme. Člověk může zplodit například projekt, o který se bude starat jako o své dítě. Nebo se projevovat umělecky. Tvůrčí potenciál daného jedince se zde projeví, a planety a znamení informují v čem. Při hodnocení tohoto domu, si člověk může uvědomit, v čem je dobrý. A každý člověk něco umí a je v něčem dobrý. Umím vařit? Umím dobře psát? Co umím? V čem spočívá má kreativita.? Největší mistrovství je vytvořit dítě. Je zde zachycen vztah rodiče k dítěti. /vztah dětí k rodičům je záležitost 4. domu / Jaká je schopnost plození? Jaká je touha plodit? Tento dům ukazuje na to, na čem jsme závislí, co nás baví a s čím si rádi hrajeme. Je to dům kreativity. Vztahu k dětem. K partnerům.

 

Hrot 5. domu v Beranu.

 

Aktivita k opačnému pohlaví.  Jde o osobu, která je velmi výrazná a je složité ji přehlédnout. Je aktivní také v seznamování se. Je velmi aktivní v organizování. Osoba tady má mnoho plánů, hodně aktivity. Může mít vztah, anebo alespoň lásku k nějakému sportu, nebo k nějakému sportovně založenému partnerovi, vůči potomstvu je autoritativní, ale zároveň má velkorysý postoj.  Některý z potomků velmi podnikavý, aktivní, úspěšný.  Velká aktivita v činnosti, v nápadech. Vztah k zábavám a zábavným akcím nebo podnikům.

Na co si má dávat pozor.

Snadno se zamiluje, snadno se rozchází. Neschopnost udržet si vztahy a lásku, v mládí může ztrácet mnoho času nějakými radovánkami, a to může přinést problémy se studiem, s rodiči i v jiných vztazích. Dávat si pozor na hráčskou vášeň.

 

 

Hrot 5. domu v Býku.

V souvislosti s partnerstvím se může setkat s někým movitým. Partnerství je myšleno pracovní i osobní. Nečekaný zisk ze spojení v nějakém vztahu. Dary, spojení a vztahy v lásce jsou stálé, dovede si získat sympatie ve společnosti a bude mít řadu obdivovatelů. Možnost uměleckých sklonů anebo, možnost potomka s uměleckými sklony, nebo tvůrčími sklony, radost z dítěte, které ale může přijít později. Partner by měl být majetný. Tvorba může být spojená s nějakými přírodními prvky, dřevo, kameny, hlína, rostliny, půda, byty atd.

Protože je tady dáno, že dítě může přijít později je zde dobré v případě touhy po dítěti pracovat s technikami z podvědomí. Od předků může být vzorec, dítě přijde, až budu všechno mít.

Na co si má dávat pozor.

Na uzavření vztahu, ve kterém se bude řešit žárlivost, nebo nevěra, na to, aby ze svého potomka nevychovala marnivou bytost. Opatrnost a ostražitost u dítěte zejména bude-li to syn. Posuzování partnerů jak pracovních, tak osobních jen podle toho, co vlastní.

 

 

 

 

Hrot 5. domu v Blížencích.

Pohyblivost a komunikativnost způsobují oblíbenost této osoby ve vztazích a také u druhého pohlaví. Potomek bude spíše intelektuál, anebo zaměřen na nějakou činnost s komunikací, anebo s komunikativními technikami. Je tu možnost narození dvojčat, nebo dvou dětí, ale to je bez záruky. Je zde vypozorováno, že u lidí, kteří mají takto postaven 5. dům je toto pravděpodobné. Zjistit si, zda v rodině vlastní či blízké nejsou dvojčata, nebo zda partner potomka není z dvojčat. Také potomek dané osoby, či jeho partner může něco řešit kolem dvojčat. Tvorba může být písemná, slovní, ale také zpěv, malování. Poradenství. Psaní. Umění. Herectví.

Na co si má dávat pozor.

Pozor na nestálost v lásce a na nějaké krátkodobé vztahy. Dvojí vztahy.  Soustředit se na výchovu svého dítěte, aby nenastaly problémy. Nedostatečná komunikace s partnery, nebo s dětmi.

 

 

 

Hrot 5. domu v Raku.

V lásce hraje velkou roli cit a vztah k potomkům. Milostné vztahy navazuje s osobami, které mu něčím připomínají domov a rodinu. Touží po partnerovi, který je rodinný typ. Možnost dosažení hodnosti v armádě, policii nebo pod uniformou přímo u tohoto jedince anebo u potomka. Možnost adopce nebo osvojení dítěte. Dítě může přijít do života jinou cestou. Práce pro děti. Zkrášlování domovů. Možnost vaření.

Na co si má dávat pozor.

Proměnlivé milostné vztahy, aby nechyběl pravý smysl pro rodinu, partneři, kteří nechtějí nebo nemohou mít děti. Problémy kolem porodu. Problémy s výchovou dítěte.

 

 

 

Hrot 5. Domu ve Lvu.

Osoba vždy dodrží sliby, které dala jiné osobě. Možnost mít partnera na úrovni. Milenecký poměr s úspěšným partnerem. Práce a tvořivost na úrovni. Možnost hráčské vášně. Práce tam, kde je zábava, umění, tvořivost. Je třeba si dávat pozor na špatný úsudek při různých spekulacích. To by mohlo život zkomplikovat. Mnoho společných úspěchu s partnerem, láska může přinést výhody. Radost nebo potěšení z dítěte. Láska ke zvířatům. Láska k lidem.  Hrdost na potomky.

Na co si má dávat pozor.

Málo smyslu pro rodinu, společenské styky pořádané pouze pro efekt, možnost nemanželského dítěte, problém s dítětem. Nekontrolovatelná hráčská vášeň. Stres, když neuznávají jeho tvorbu.

 

 

 

Hrot 5. domu v Panně.

Je to velmi dobré postavení pro pedagogickou činnost, je zde dán vztah k mládeži. Je zde dána výchova k vnitřní kázni a děti intelektuálně založené. Tvořivost může být zaměřená na činnost kolem zdraví, nebo práce s účetnictvím, či s nějakými papíry. Partnerské vztahy vyhledává stabilní. Touha po věrnosti a po partnerovi se stejnými zájmy. Vztah k přírodě.

Na co si má dávat pozor.

Dlouho dělat podřadnou práci. Při provozování své činnosti si hlídat, aby se osoba nestala malicherná, povýšenecká. Pozor na intimní vztah k podřízeným, nebo níže stojícím osobám, nepřátelství k ženám, nebo k homosexuálům, na pokousání zvířaty. Zaměřit se na zdraví svých dětí. U některých předků potrat dítěte, v případě rodičovství, hlídat.

 

 

 

Hrot 5. domu ve Vahách.

Jemný cit, takt, krása, vyzařující optimismus zaručují této osobě společenské úspěchy. Snadno budete tato osoba dosahovat úspěchu u druhého pohlaví. Možný citový vztah k umělecky založené osobě. Zájem o umění je zde také možný. Hodně obdivovatelů. Pěkné potomstvo, možnost stejného pohlaví. Intenzivní snaha, aby z dětí něco bylo, a to někdy nejen ze svých dětí. Někteří lidé s tímto postavením mají spíše měně dětí. Velká touha po harmonii. Práce na vztazích. Spontánní milostný život, vytříbenost, touha po harmonii, láska k manželovi (manželce) i příbuzným, někdy však i nepřiměřená láska k penězům. Sňatek obvykle z lásky, dětí nebývá mnoho.

 

 

Hrot 5. domu ve Štíru.

Řešení při navazování milostných vztahů, dovede chránit milou osobu, v životě se může vyskytnout nějaké řešení kolem dvojčat, nebo dvou dětí, nebo některé z dětí může mít dvojčata, děti vesměs nadané a budou působit radost. Pozor na žárlivost, nebo omezování osobní svobody partnera. Vážit si partnera a vyhýbat se nevěrám. Mluvit s partnerem na rovinu a neskrývat skutečnosti. Tvorba se může týkat ezoteriky, psaní erotických příběhů, prodej nějakých předmětů.

Na co si má dávat pozor.

Snadné poddávaní se smyslnosti, osoba se ráda vychloubá svými milostnými dobrodružstvím, nebo považuje trvající vztah za samozřejmost, že se nemusí ovládat, nemanželské dítě, těžký porod, kterému jde předejít, když v těhotenství člověk bude pravidelně cvičit a dodržovat různé techniky pro zlehčení porodu, je zde třeba si dávat také pozor na nechtěné otěhotnění, či na možnost potratu. V oblasti osobních vztahů je třeba dbát důraz na partnerské vztahy a na vztahy s dětmi, či mládeží, neboť se toto může řešit. 

 

 

 

Hrot 5. domu ve Střelci.

Oblíbenost ve společnosti, možnost navázání milostné známosti na cestách, nebo v cizině. Cestování, práce spojená s cestováním. Nebo potomek, který bude cestovat, nebo se často přemisťovat, může se také tato osoba pohybovat v rámci nějakých sportovních aktivit, anebo kolem sportovních aktivit, anebo kolem lidí nebo dětí, které mají blízko k pohybovým, či sportovním aktivitám. Snaha dát potomkům to nejlepší, možnost nějakého výkonu u potomka, děti, které mohou cestovat, radost z potomstva, dobré podmínky pro odcestování do ciziny.

 

Na co si má dávat pozor.

Nestálost v lásce a ve společenských stycích, pokrytecký potomek, starosti s nejstarším dítětem u nejstaršího dítěte opatrnost, nebo dbát velmi důrazně na výchovu. Problémy s prací v cizině, problémy s partnerem v cizině.

 

 

Hrot 5. domu v Kozorohu.

Tato osoba ráda uskutečňuje své plány pomoci nějakých osob. Může prožít vztah, nebo spolupracovat s nějakými bohatými lidmi. Opatrné spekulace, láska je praktická, střízlivá a pevná. Osoba tady bude vyvíjet snahu, aby z jejich dětí něco bylo, bude pracovat na tom, aby měla potomstvo, které bude mít schopnost vyniknout. Splnění přání a snů nastane spíše až v pozdějším věku. Prostřednictvím své činnosti se osoba seberealizuje, uplatnění v pracovní činnosti je pro tuto osobu dosti důležité, bude se o toto ale muset opravdu snažit a nevzdávat se. Měla by se osoba s tímto postavením naučit jít i přes překážky za svým cílem. Často tato osoba podniká, nebo je ve spojení s nějakým podnikatelským subjektem.

Na co si má dávat pozor.

Přílišný chlad v lásce, aby nehledala jenom hmotné výhody, nesplněná přání, problémy s potomky. Osoba si má dávat pozor, aby po svých potomcích nechtěla, aby splnili její nesplněné přání či sny. V oblasti podnikání je třeba zachovat si opatrnost.

 

 

 

 

Hrot 5. domu ve Vodnáři.

Muž tady uvidí ve své milé dokonalou bytost, žena ve svém milém někoho, kdo dokáže vyniknout. Zájem o divadlo, moderní hudbu, zajímavé představy a názory na lásku, esoterické sklony, méně dětí za to nějak originální,

některému z nich se mohou narodit dvojčátka.

Na co si má dávat pozor.

Nesouladný vztah k dětem, či potomkovi, možné starosti s ním, přelétavost, nevěry, nemanželské děti. Pozor na hazardní hry, závislosti, hráčská vášeň.

 

 

 

Hrot 5. Domu v Rybách.

Tady může nastat nesmělé, nebo romantické navazování milostných vztahů a zůstanou vzpomínky na pěknou první lásku. Je to příznivé pro člověka, který má vztah k umění, k ezoterice, ke snění. Tato osoba bude řešit něco kolem dětí, či dítěte. Nebo bude mít buď umělecky založeného potomka. Nebo známé, kteří budou mít vztah k výše uvedeným záležitostem. Může probíhat nějaká činnost kolem her, heren, nebo nějakých restaurací, a mohlo by to být kolem vody, nebo práce s tekutinami. Může se také jednat o nějakou pracovní aktivitu, která má vztah k vodě, páře.

Na co si má dávat pozor.

Osoba může mít trápení s nevěrou svého partnera, možnost nemanželského dítěte, nebo dětí, které pocházejí z jiného manželství. Je zde možnost, že osoba bude prožívat problémy s dítětem. U těchto lidí již od dětství je třeba zodpovědně vychovávat a sledovat, aby vždy měli svůj cíl, stály pevně nohama na zemi a uvědomovali si svou hodnotu, což je odkloní od vztahu k nějaké závislosti. Pozor na hráčskou vášeň. Pozor na závislosti.