Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » OSMÝ DŮM

 

 

 

 

  1. OSMÝ DŮM. Investice, majetek sdílený s někým, dědictví, banky, úřady, sex.

Tento dům je o financích. Hlavně o financích a o majetku, který sdílíme s někým jiným.  /2 dům je způsob, jak získal jedinec finance, vlastním úsilím. / Osmý dům je o financích, které jsou z jiných zdrojů než vlastních. O financích, které člověk vlastní s někým, nebo které si půjčuje. O úřadech, které mají na starosti finanční tok. Věna, dědictví, pojistky smlouvy, hypotéky, půjčky. Je to dům transformačních přeměn. Smrt a zrození. Může ukazovat na hluboce zakořeněné psychické problémy. Hluboce zakořeněné problémy, které mohou souviset s právem nebo dodržováním pravidel. Informace o tom, na co si dávat pozor z hlediska úrazovosti. Je to dům síly a energií. Sexuální energie a sexuální potřeby. Silný dům a každá planeta a znamení vypovídají o tom, jak silný emoční potenciál ve výše jmenovaných oblastech je v člověku.

 

 

Hrot 8. domu v Beranu.

Významné zážitky mohou náhle změnit od základů celý zaběhnutý systém daného života, také osobní názory na život a smrt. Poměrně dlouhý život, možnost dědictví. Aktivní investování, možnost podnikaní. V podnikání je zde třeba dávat si pozor v oblasti financování a v oblasti, kdy člověk pracuje s penězi jiných. Nebo s majetkem jiných.

Na co si má dávat pozor.

Možnost úrazů, anebo zranění následkem zbrklosti anebo nepozornosti. S tímto postavením je důležité hlídat si oblast hlavy. Všude mít přilbu. Rozhodnutí kolem investic raději dobře promýšlejte. Poraďte se s odborníky. Vlastní nerozumností se může ocitnout v nebezpečí. Vlastní nerozumností zde může člověk nerozumně investovat. Dluhy. Musí si dávat pozor, aby nedocházelo k zisku z trestných činů, ale naopak výše vyvinutí jedinci tímto postavením mohou nějakým způsobem na tyto lidi působit, nebo někdo v jejich okolí.  Na tuto oblast je třeba se soustředit ve výchově. Pozor na úrazy. Hlídat si finance, hlavně v první polovině života. Naučit se aktivně pracovat s energií financí.

 

 

Hrot 8. domu v Býku.

Dostatek vitality, překonání nebezpečí, finanční zlepšení pomoci nějakého vztahu, vesměs praktické uvažování, snaží se všechno posuzovat z hmotného hlediska. Vysoký věk. Dědictví. Spolehlivé jednání s bankami. Nezadlužovat se. Možnost prodeje nemovitostí.

Na co si má dávat pozor.

Nesnadné odpoutávání se od hmotného, všechno vnímá přes peníze, pozor na marnotratného partnera, problémy s hrtanem, krkem. Mít vždy svůj majetek pod kontrolou, a to i písemnou formou. Neručit nikomu. Neriskovat svůj majetek.

 

 

 

Hrot 8. domu v Blížencích.

Osoba se může zajímat o vše tajemné a bude jí zajímat esoterická literatura. Komunikace s bankami a úřady, které mají na starosti majetkové a finanční záležitosti, bude hojná. Záliba v komunikaci o sexu, nebo bude potkávat takové lidi. Nezadlužovat se nerozumně, neslibovat splácení něčeho na co nemám.

Na co si má dávat pozor.

Na konflikt a zájmy svých příbuzných, kteří mohou způsobit problém. Špatná komunikace s úřady, které řeší majetkové záležitosti. Nedostatek vědomostí o financích, majetku. Nezájem o to, jak fungují energie financí. Vymýšlení a nespolehlivost v sexuální oblasti. Nekontrolované erotické sms.

 

 

 

Hrot 8. domu v Raku.

Životní rozhodnutí tady často řídí intuice a nějaký vnitřní hlas.

Zájem proniknout do světa nadsmyslnosti a tajemství. Možnost dědictví po rodičích, či předcích někoho z partnerů.

Osoba, o které se hovoří v dobrém. Zodpovědný přístup k bankám. Touha po spolehlivém sexuálním partnerovi.

 

 

Na co si má dávat pozor, čeho se vyvarovat.

Psychické deprese, pracovat na zdravotním stavu, přecitlivělost, hysterie, náladovost. Dluhy v bance, dluhy u úřadů. Svěřené peníze se ztratily. Sexuální partneři, kteří neuznávají rodinný život.

 

 

 

Hrot 8. domu ve Lvu.

Tato osoba může počítat s nějakým dědictvím, mohou zde nastat příznivé spekulace s pozemky, nebo s nemovitostmi, nebo jejich pořízení. Vesměs dlouhý život. Je zde možnost, že někdo, kdo má vliv na život dané osoby, někdo v jejím okolí bude ovlivňovat finanční stránku, nebo životní úroveň. Majetková pomoc.

Na co si má dávat pozor.

Promrhané dědictví anebo jmění, nějaká osoba v okolí může mít problém s dítětem, pozor na vyvyšování se na jiné, být opatrná ve styku s ohněm, horečkou, vším, co vydává žár. Přehánět požadavky v bance. Žít si v přepychu a nemít na to přinese dluhy. Potom pád Ega.

 

 

 

Hrot 8. Domu v Panně.

Velice intenzivně se zajímá o otázky a zdraví, nejen své, ale také velmi často o své okolí, partner buď obchodní, nebo životní pomůže praktickým postojem k životu. Zájem o rozumové vyjasnění kolem otázek života a smrti. Nutná opatrnost při jednání s bankami. Nerad se tento člověk zadlužuje, raději má opatrnější přístup. Pomalu ale jistě. Sexuální vztahy by měli být stabilní, nevěra se nevyplácí. Některým jedincům chybí vášeň a originalita v sexu.

Na co si má dávat pozor.

Podcenění nebo zanedbání životního stylu a zdravotního stavu, pozor na nějakého partnera, který se bude tvářit, že soucítí nebo pomáhá, ale nakonec je to zcela opačně. Pozor na přehnané a nezodpovědné kroky směrem k bankám, půjčkám.

 

 

 

Hrot 8. domu ve Vahách.

Partner v životě může přispět věnem, či dědictvím, či kontakty k lepšímu životu. Některý z předků mohl mít umělecké vlohy, nebo vztah k umění, či něčemu estetickému, může zde být bohatý společenský život, nějaká řešení kolem lidí s bohatým společenským životem. Pohyb mezi finančníky.

Na co si má dávat pozor.

Na nějakého zákeřného nepřítele, procesy. Dluhy způsobené tím, že člověk ze sebe dělá, co není.

 

 

Hrot 8. domu ve Štíru.

Tady je velká pohlavní a sexuální síla, osoba se může naučit vnitřně regenerovat, v první polovině života mohou nastat vztahové problémy. Hlídat si zdravíčko a zajímat se o bylinky. Správná životospráva. Tyto oblasti budou předmětem zájmu. Při správném vývoji toto bude důležitým tématem jedince. Je tu velice silně vyvinuta intuice a člověk má schopnost napojení. Hlídat si své partnery a nestřídat. Hlídat si svůj vztah s bankami a úřady, které mají na starosti finance. Netajit informace. Pátrání po penězích.

Na co si má dávat pozor.

Potíže s dědictvím, potíže s majetkem, či nemovitostí, pozor na finance jiných, pozor na nezřízený sexuální život, vyhýbat se tomu, co souvisí s prostitucí a střídáním partnerů, naučit se pracovat se svým vnitřním hlasem směrem ke svému bezpečí.

Dávat si pozor na nechtěné otěhotnění, v případě podcenění tohoto se člověk může stát osamělým rodičem.

 

Hrot 8. domu ve Střelci

 

Kolísání a nestabilita ve vztazích. Ve vztazích pracovních, osobních a ve vztazích ve společnosti.  Sexuální energie má být zaměřená ke stabilním partnerům. Peníze možnost vydělat na cestách nebo kolem se budou v určité životní fázi vyskytovat lidé, kteří cestují, či poskytují služby rozvozy, jízdy, pohyb, sport.  Vysoký cíl, který má být přesně určen. Karmický osud je možná spojen s dálkou. Nějaké zajímavé dílo, možnost dědictví, výhody ze závěti.

 

Na co si má dát pozor

 

ješitnost ve snaze upozornit na sebe. Na aktivity a činnosti na cestách, potíže mohou vzniknout kvůli rozdílnosti pravidel v dané situaci. Pozor na přejídání a nestřídmost ve stravě, která by způsobila zdravotní problémy.

 

 

 

 

Hrot 8. domu v Kozorohu.

Příznivě uzavřená pojištění, duchovní vyzrání se dostaví až po mnoha vnitřních zápasech a odříkáních. Stejně tak uplatnění. Silné zdůraznění tělesných a hmotných prvků dědičnosti, matka nebo nějaká žena, či nějaký dávný předek budou zde hrát důležitou roli.

Na co si má dávat pozor.

Různé formy psychických překážek především ve vztahu k ženám. Problematické připoutání se k matce, problémy s dědictvím. Pozor na cestách na problémy s prochlazením, zmrznutím, násilím, pádem, zřícením se. Toto je třeba mít na paměti hlavně u sportovců s různými adrenalinovými sporty a dá se tomu předejít. Možnost zdravotních problémů, které mohou souviset s přepracovaností a nepravidelnou životosprávou.

 

 

 

Hrot 8. domu ve Vodnáři.

Psychická citlivost, mediumita, zájem o duchovno, všeobecné rozšíření duchovních horizontů, díky své dobročinnosti a humánnosti může zůstat v podvědomí potomků, pozor na práci s finančními prostředky z cizích zdrojů. Nezadlužovat se nerozumně v bankách. Dodržovat finanční závazky.

Na co si má dávat pozor.

Blouznění a snahu o útěk z tohoto světa, vytváří si vlastní svět, který je vzdálen tomu skutečnému. Je zde třeba zachovávat opatrnost a nejednat zbrkle, aby nedocházelo k nějakým úrazům.  Při práci s elektřinou zachovávat opatrnost.  Dávat si pozor na stroje.  Při zachování opatrnosti, lze omezit negativní vlivy. Nezavírat oči před svými závazky.

 

 

 

Hrot 8. domu v Rybách.

Bádání o tajích přírody a života, esoterický zájem. Někdo z předků, nebo z rodinných příslušníků mohl mít něco společného s vodou, nebo žít blízko vody, nebo cestovat za vodu, nebo něco s tekutinami. Karmický zde může být nějaký vztah k vodě, nebo tekutinám všeobecně. Nějaký zájem o tekutiny, nápoje, možnost obliby, či práce v nějaké sféře, která má k těmto oblastem blízko. Hmotné odkazy, dědictví, nebo příjmy z cizích zdrojů, které mohou zlepšit sociální úroveň. Pozor na smlouvy v bankách, půjčky a být zodpovědný.

Na co si má dávat pozor.

Na neopatrné zacházení s dědictvím, nebo s penězi jiných lidí. Na požívání alkoholu, nebo na lidi, kteří alkohol požívají, být opatrný ve styku s vodou, neplavat kde nedosáhnu, pozor na utonutí. Toto postavení nehovoří, že by se člověk měl začít bát vody, pouze upozorňuje, že v souvislosti s vodou je zde třeba zachovávat opatrnost.