Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » DVANÁCTÝ DŮM

 

 

  1. DVANÁCTÝ DŮM. Dům karmy, minulé životy, nevědomí, právo, instituce, únik, izolace, samota, zdraví.

Je to dům karmy a hlubokých nevědomých procesů. To co máme uloženo v sobě na nevědomé úrovni. Nevědomá úroveň je důležitá, protože nám do života přitahuje lidi a situace, které nás potkávají. Je výborné se touto úrovní velice intenzivně zabývat. Poznat ji. Jak? Prostřednictvím svých vzorců duše. Prostřednictvím svých programů, které jsme získali od svých předků. Každá planeta, která je v tomto domě, má silný význam a ukazuje na stav naší psychiky, na náš morální profil, na náš zdravotní stav. Ale také na to, jaké okolí nás obklopuje. Bílé, nebo černé? Vždy když se jedná o tento dům, má to něco společné s napojením na duši, na minulé životy, ale také na to, aby člověk měl ve všem systém, pořádek a řád. V tomto domě se u každého člověk nachází klíč k jeho vnitřnímu tajemství. Vypráví o vztahu k charitě. Jestli je člověk obětí nebo jestli obětem pomáhá.

 

 

Hrot 12. domu v Beranu.

 

Mnoho osudových překážek a těžkostí, které se staví dané osobě do cesty, bude schopna překlenout svou osobní energií a vůlí. Plánovaný boj proti konkurenci možný, krátkodobá nepřátelství budou překonána. Aktivní boj proti korupci a nedodržování pravidel. Vítezství nad nemocí. Vítezství nad situacemi, které útočí na psychiku.

Na co si má dávat pozor.

Nepřátelství osob, pozor na vztahy v zahraničí, schází odvaha na uskutečnění svých cílů.  Dosahovat cílů tím, že se dodržují pravidla. Neschopnost akce, může vyvolat psychické problémy a agresivitu a vztah k touze po nefér boji. 

 

 

 

Hrot 12. domu v Býku. 

Býk na hrotu dvanáctého domu znamená střety zájmů, člověk si musí dávat pozor na to, aby ho v životě nepotkaly finanční ztráty. Kvůli špatně provedeným investicím, nebo soudních sporů a podobně. Proto je vhodné řešit tyto věci s nadhledem a dávat si pozor. Milostné záležitosti je potřeba vnímat nejen srdcem, ale také rozumem, aby člověk z lásky neudělal životní hloupost. Aby se zamilovanýma očima nedíval na člověka nerealisticky. To by mohlo přinést nepříjemná řešení. Dávat si pozor na vztahy se ženami a někde v rodové linii se odehrávalo u předků téma, které se týkalo bud zemědělské půdy, nebo vlastnění majetků a byl kolem toho problém. Pozor na problémy se sousedy, kvůli půdě a kvůli majetku.

Na co si má dávat pozor.

Nebezpečí plynoucí z žen. Finanční ztráty v soudních procesech vedených kvůli milostným záležitostem. Nebo majetkovým záležitostem. Žárlivost a utrpení z milostného života. Hrozba nepřátelství ze strany zemědělců. Lidí, kteří pracují s nemovitostmi, nebo pozemky. Ztráty plynoucí z exekucí.

 

 

 

Hrot 12. domu v Blížencích.

Více uzavřenosti, ponechává si některé své myšlenky pro sebe, uvažování, přemýšlení a myšlenky v klidu samoty a promýšlení plánů. Příznivá karma ve vztahu k písemnostem. Možnost psaní o záhadných věcech, o karmě, o minulých životech, o předcích. Dobrý psycholog. Člověk, který může komunikovat s duší. Možné duchovní rozjímaní, zájem o psychologii, zájem proniknout do hlubin duše. Může radit lidem, kteří mají problémy. 

Na co si má dávat pozor.

Oklamání, intriky, zradu. Nedostatek rozvahy a taktu může vést k tíživým společenským situacím, neuváženým jednáním může vyvolat nepřátelství. Musí si dávat pozor, aby neprozradilo to, co má být utajeno, budovat vztahy s příbuznými, zachovat opatrnost co se týče písemností. Pozor na zkreslování informací třeba na úřadech. Hlídat si podvodníky, kteří podvádějí slovem nebo písmem.

 

 

 

Hrot 12. domu v Raku.

Osoba se může někdy dobře cítit v klidu v osamělosti, může se občas vyhýbat rušné společnosti. Úspěšné soudní řízení, karmické propojení s rodiči, nebo s jedním z rodičů a s domovem. Hlídat si náladovost, pláč z ničeho nic, vztek z ničeho nic. Možnost řešení alimentů.

Na co si má dávat pozor.

Dostávání se do situací, které potřebují izolaci, psychické problémy by mohly negativně zapůsobit na zdravotní stav. Pozor na nepřátelství, které by mohlo způsobit problém ve 20, 32, 44 roce věku. Pozor na urážlivé a náladové lidi.

 

 

 

Hrot 12. dome ve Lvu.

Možný pohyb v uzavřené společnosti, možnost nějakých organizačních plánů v uzavřené společnosti. Možnost prožívat si nějak určitou část života v klídku a samotě. Občas potřeba odpočinku od náročné společnosti. Pozor na mocné nepřátele.

Na co si má dávat pozor.

Zmenšená životní síla, nebo duchovní lhostejnost, strach ze zodpovědnosti. Možnost dostat se pod vliv nějaké jiné osoby a nechat se touto využívat, a proto je třeba pěstovat sebevědomí dané osoby.

 

Hrot 12. domu v Panně.

Osoba dovede zvítězit nad nepříjemnostmi a mrzutostmi, dokáže plánovat nejlépe svou činnost v klidu samoty. Pozor na soudní spory, díky neuváženým slovům. Neponižovat se. Umět být sám se sebou. Hodně trávit čas v přírodě.

Na co si má dávat pozor.

Škodí sám sobě zbytečnými starostmi na špatné využití své inteligence, na slabost vůle nebo povahy, na nepřátele a soky. Na lidi, kteří snižují sebedůvěru. Na úřady, které omezují a buzerují.

 

 

 

 

Hrot 12. domu Váhy.

Manželství, partnerství, nebo veřejný život mohou občas způsobovat problémy, které se však dají překlenout. Pozor na soudní spory. Na konflikty ve vztazích a v různých společnostech.

Na co si má dávat pozor.

Nepřátelství z rodinných příčin, nepříjemnosti v životě může způsobit vztah k přepychu, pozor na vady řeči nebo na nespolehlivost řeči, nebo na lidi, kteří si vymýšlejí, protože by se mohlo řešit něco se zákonem.  Je třeba vše mít smluvně dobře všechno podchyceno.

 

 

 

 

Hrot 12. domu ve Štíru. 

Je zde dána životní odolnost a schopnost překonávat životní překážky silou vůle. Nějaké úspěšné soudní pře možné. Možnost pohybovat se kolem lidí, kteří mají vztah k právu, soudům, nebo podobným záležitostem. Řešení problémových lidí.

 

Na co si má dávat pozor.

Na tajné nepřátele, zranění zvířaty, nepříjemnosti plynoucí z tajné erotiky, konkurenční nepřátelé. Soudní spory. Na lidi se špatnou morálkou. Dávat si pozor, aby se člověk nestal problémovým. Hlavně z hlediska práva a financí.

 

 

 

Hrot 12. domu ve Střelci.

Je zde třeba se soustředit na to, aby člověk nemusel překonávat různé otřesy sociální nebo zdravotní, osoba bude mít tendenci k nějakému filosofování o samotě anebo v uzavřenějším okruhu. Výše vyvinutí jedinci mohou působit v sociální sféře. Hlídat si končetiny, vyhýbat se závislostem, věnovat se své duši.

 

Na co si má dávat pozor.

Na svoji pozici, existenci, která může občas mít tendenci pohybovat se nahoru a dolů. Nějaké nepřátelství nebo rivalita může narušit vztahy a snažit se mít dobrý vztah se švagrem nebo švagrovou, nebo rodinným příslušníkem.  Pozor na soudy v cizině, s cizincem. Vyhýbat se závislostem a hlavně drogám. Vyhýbat se lidem, kteří tento problém mají. Výjimka je pouze, když s nimi člověk pracuje.

 

 

 

Hrot 12. domu v Kozorohu.

Vytrvalé připravování plánů a snah, překonávaní životních překážek způsobených povoláním, práce na tajných záměrech, projektech, nebo práce s diskrétními informace možná.

 

Na co si má dávat pozor.

Na životní pesimismus, osudové zdravotní zatížení, nepřátelství nadřízených a kolegů.

 

 

 

 

Hrot 12. domu ve Vodnáři.

Tady to může znamenat sbírání nějakých zkušenosti v nějaké uzavřené společnosti, nebo v nějakém úzkém okruhu. Může tady být vztah k reformování různých zařízení třeba sociálních. Nebo se může něco řešit v nějaké sociální oblasti. Nebo sociální situace, či jinak problémové situace lidí v okolí. 

Na co si má dávat pozor.

Na to, aby se osoba dokázala poučit z nějakých zážitků z minulosti, pozor na nepřátelství nějakých lidí, za které si osoba někdy může sama. Pozor na soudní jednání, kvůli nezodpovědnému jednání.

 

 

Hrot 12. domu v Rybách.

Odstraňování životních problémů zkoušek a starostí díky vyčkávání, trpělivosti, klidu a také často dobromyslnosti. Práce jako služba pro někoho, uzdravení se v nemoci, či nemocnici. Sociální cítění. Práce s duší, psychologie, pomoc lidem v nouzi.

 

Na co si má dávat pozor.

Neschopnost bránit se intrikám, kterých bude plno. Intriky budou součástí života daného jedince. Možnost nějakého životního omezení, pozor na možnou formu izolace. Rozvoj nepůjde podle vlastních představ, osoba se nesmí poddávat. Někdo bude chtít využít daného člověka. Nebezpečí zrady. Nevciťovat se do role oběti.