Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » ČTVRTÝ DŮM - IMUM COELI

 

 

 

 

 

  1. ČTVRTÝ DŮM. Vztah k domovu, domácí život, rodiče, ženy rodu, poslání žen v rodě.

    V astrologii je Imum Coeli (latinsky „spodní část oblohy“) IC bod ve vesmíru, kde ekliptika protíná poledník na severu, přesně naproti Midheaven . Označuje čtvrtý hrot domu ve většině domovních systémů (na jižní polokouli je to obráceno ). Imum coeli - https://cs.qaz.wiki/wiki/Imum_Coeli 

Tento dům vypovídá o rodinném prostředí. Má na starosti postoj k domovu. Ke způsobu bydlení. Vztah k rodině a k rodinným příslušníkům. Co člověk očekává od rodinného prostředí, jaké představy má, aby se plnila vize o spokojeném domově. Jak by měl vypadat dům a domácnost ve které člověk žije. Když se člověk narodí, tvoří domov rodiče. Rodiče, kteří dokáží vytvořit teplo domova. Anebo také ne. Matka a otec.  Později přichází partner, partnerka, děti a přináší do rodinného zázemí změny. Tyto změny by měly odpovídat touze a očekávání subjektu, protože jinak domov nevydrží a nebude zázemím. Rozpadne se. Člověk se nemůže nikdy přizpůsobit tomu, kde mu není dobře. Tento dům ukazuje na to, jak dítě vidí své rodiče. V tomto domě se také dozvíme, jaký má člověk vztah k ženám svého rodu. A je tam ještě jedna velmi důležitá informace, a to je vztah ke svému tělu. Protože tělo je také domovem. Bydlí v něm duše člověka.

 

 

Hrot 4. domu v Beranu.

 

Člověk, který aktivně tvoří domovy, nějak se podílí na jejich vzniku. Je aktivní v zařizování si svého domova, plně se vyžívá v oblasti svého rodinného zázemí, vybavuje svou domácnost moderním zařízením. Možnost významného postavení doma a možná práce z domu. Práce, která má něco společného s rodinou, s domovy, s ženami, s lidským tělem. Práce, která propaguje vlast.  Cesty spojené se záležitostmi rodiny anebo vlasti, nebo domovů. Možnost investování do domova.

Na co si má dávat pozor.

Na emocionální, sobecké a energické projevy v rodině, nebezpečí požáru v rodině, je třeba mít domácnost řádně pojištěnou.

 

 

 

Hrot 4. domu v Býku.

Tady se dědí po rodičích, nebo po nějakých předcích. Dobré vlohy a vitalita. Osoba bude pocházet ze solidních rodinných podmínek, nebo nějací předkové v těchto podmínkách žili, bude se zde preferovat snaha po zařízení si pěkné domácnosti a spousta lidí s takto postaveným domem touží po nemovitosti, půdě, po svém nemovitém majetku. Většinou tito jedinci se snaží o to, aby bydleli ve svém. Osoba investuje a připravuje se na stáří, což je tady dosti významný úkol.  Je zde možná dlouhověkost. Práce se stravou. Lásku ke kvalitnímu jídlu a pití.

Na co si má dávat pozor.

Je zde třeba být opatrný, anebo se vyhnout domácnosti, ve které nejsou žádné zájmy, možnost ztráty nebo zřeknutí se dědictví po rodičích. Pozor na nestřídmost. Ne nevkusný luxus. Hlídat si barák, dům. Majetek.

 

 

 

Hrot 4. domu v Blížencích.

Přináší mnoho cest sem a tam a možnost dvojího bydliště. Různé hovory a komunikativní techniky a záležitosti v domácnosti, vztah doma k literatuře. Domácnost stavěná na vzájemné komunikaci, láska k přírodě. Komunikace z domova. Práce s ženskou energii. Při dostatečném vzdělávání, možné vědomosti o tom, jak pracovat s tělem.

Na co si má dávat pozor.

Aby rodinný život nebyl ve znamení roztříštěnosti, nepravidelností, občas mohou rodiče žít odděleně, méně dětí, domov, kde se nekomunikuje, problémy ovládat moderní technologie, nesoustředěnost.

 

 

Hrot 4. domu v Raku.

Osoba, která bude mít schopnost povznést, nebo vypracovat se nad poměry ze kterých se zrodila. Život v domově a rodině se tato osoba bude snažit vždy uspořádat tak, aby poskytoval citové uspokojení. Citové spojení s rodiči a s dětmi. Touha po velké rodině.  Zvýšená aktivita v nějakém směru vybudovat spokojený a pohodlný domov svůj, nebo okolí. Péče o domovy, péče o děti, péče o tělo. Budovat dobré rodinné vztahy se ženami. V pozdějších letech se dostaví nějaká forma popularity.

Na co si má dávat pozor.

Tento člověk by neměl ignorovat potřeby rodiny, země, státu, rodné hroudy. Díky neuváženému jednání by nebyl schopen vybudovat klidný domov. Nějaké řešení s otcem, nebo kvůli otci.  Nějaký muž může zkomplikovat život. Opatrnost kolem těchto roků: plus, mínus 14, 26, 38 rok věku.

Je zde možná kolísavost osudu. V případě nepřízně osudu možnost vyhoštění z domu, ze země, z vlastního bydlení.

 

 

 

 

Hrot 4. domu ve Lvu.

Dobrý původ, možnost přísného otce, nebo nějaký mužský prvek v životě, který sehraje v životě této osoby buď důležitý výchovný prvek, nebo vzor. Někdy může být vzorem matka. Galantní chování k ženám. Někdo z předků, či lidí v okolí náležel do úřednického stavu, nebo byl vlastníkem, či správcem nějakého podniku, nebo uznávaného společenského postavení, dobrá výchova a širší rozhled. Snaha zařídit si krásný domov, domov na úrovni, láska k domovu. Domov jako středisko energie a síly, návštěvy významných osobností, osob na určité společenské úrovni. Vliv Lva ve čtvrtém domě znamená velký důraz kladený na domov. Člověk bude na svoji rodinu hrdý. V některých případech ji bude milovat samolibou a domýšlivou láskou. Jeho domov je jeho hrad, ve kterém ze všeho nejraději pořádá okázalé zábavy. Zakládá si na svém domově, potřebuje jej vystavovat na odiv. Pozemkový majetek mu dodává pocit vlastní důležitosti. Místo, ve kterém žije, bývá obvykle zrcadlem jeho osobnosti. Pokud tomu tak není, znamená to, že z nějakého důvodu ztratil své typické sebevědomí Lva. Jedinec, který má Lva na hrotu čtvrtého domu, má sklon být vládcem svého domácího prostředí. Bez ohledu na to, zda je to muž nebo žena, bude rozhodovat o záležitostech rodiny a bude doma panovat.

Na co si má dávat pozor.

Předkové sebevědomí nebo pyšní, promrhání dědictví, na přílišnou erotickou volnost. Namyšlený až egocentrický přístup. Ztráta luxusu v domově, když člověk přežene výdaje. Pozor na předvádění se.

 

 

 

Hrot 4. domu v Panně.

Sen této osoby je domek s terasou a výhledem do zahrady. Lidé, kteří v případě dobré výchovy mají vše hezky uspořádáno, pracovní činnost a tradice v domově, ráda slouží domovu a rodině. Domov této osoby bývá útulný a v některé fázi života může osoba doma začít intenzivněji používat bylinky, nebo mít nashromážděny informace o různých záležitostech, které se týkají zdraví, zde by si osoba měla uvědomit, aby se nestala příliš kritická ke svým spolubydlícím. S tímto postavením by člověk měl mít své vlastní bydlení, aby nemohl být někým utlačován, omezován. Někdy chce po takovém člověku okolí, aby sloužil, nebo aby se přizpůsoboval podmínkám, které mu nevyhovují. A co s tím? Vytvořit si představu, jak by měl vytoužený domov vypadat a jít za tou představou. Vytvořit si projekt a pracovat na vzorcích duše.

Na co si má dávat pozor.

Někdy nutnost opustit domov, kvůli nějakým společenským poměrům, nebo kvůli práci, nebo kvůli partnerovi, časté změny domácího zázemí, fanatické lpění na předsudcích, možnost utlačování nějakou osobou, která může být sociálně níže postavená., nebo možnost utlačování od příbuzných, předků nebo rodinných příslušníků, nebo partnera, některý z rodičů zůstává déle v povědomí této osoby. Malé spíše jen symbolické dědictví.

 

 

 

Hrot 4. Domu ve Vahách. 

Dobrý původ a pěkná výchova v domě rodičů. Harmonický domov rodičů, nebo touha po harmonickém domově, což se posléze přenáší do vlastní domácnosti.  Snahy ve vlastní domácnosti ponesou známky harmonie a souladu. Osoba touží po souladu a harmonii v domově, kterou také intenzivně buduje.

Na co si má dávat pozor.

Monotónní domácnost, možnost vážného onemocnění někoho z rodičů, nebo někoho v domácnosti, nebo někoho z předků, či rodinných příslušníků. Hrozí ztráta rodiče nebo rodinného příslušníka v mládí, nebo odchod nějakého rodinného příslušníka, který je tady těžce nesen, vyhýbat se sporům a neharmonickému prostředí. 

 

 

 

 

Hrot 4. domu ve Štíru

Někomu ze svých rodinných příslušníků může vděčit za majetek, nebo za nějakou část majetku, dědictví. Dobrá výchova v domově. Dovede a bude se snažit chránit příslušníky svého domova. Dosáhne vysokého stáří. Bude si žárlivě střežit vztahy ve svém domově.

Na co si má dávat pozor.

Neprůhledné vztahy, domov rodičů, nebo příbuzných, nebo sourozenců, může být poškozen požárem, nebo povodní, nebo nějakým problémem, který se může týkat nějakého problémového jednání, či financí.  Proto je třeba dbát, aby domov byl pojištěn. Hlídat si bezpečí domova.

 

 

 

 

Hrot 4. domu ve Střelci.

Mohou nastat nějaké příznivé vztahy bud k cizině, anebo cizincům. Je zde možnost, že osoba bude žít, nebo určitou dobu pobývat v cizině, anebo bude u nějakého rodinného příslušníka, nebo tam bude pobývat nějaký blízký člověk.  Nebo možnost, že zázemí bude nějakým způsobem v cizině. Přátelské a pohostinné přijímaní lidí v domově. Blahobyt vlastní domácnosti a rodiny. V domově rodičů budou vštěpovány morální zásady. V životě by měla být v popředí snaha vybudovat pěkný vztah s rodiči, pěkný domov, možnost mít domov v cizině, nebo na cestách.

Na co si má dát pozor.

Roztříštěnost názorů rodičů v domově, potíže v domácnosti a na nepříznivé změny v bydlení. Dále je třeba si dávat pozor, na zachování domova, nebo nějaké cesty za domovem, nebo rodinou, někdo, kdo bude jakoby muset cestovat, či se přemisťovat, nebo při neopatrnosti, či z jiných důvodů bude muset opustit domov.

 

 

Hrot 4. domu v Kozorohu

Rodina, která se snaží svému dítěti vytýčit tu správnou dráhu, tyto osoby dovedou velmi usilovně a dlouhodobě usilovat o vybudování svého domova. Snaha dobře si zorganizovat život ve vlastní domácnosti. Možný dlouhý věk.

Na co si má dávat pozor.

Snaha rodiny vnutit dětem svůj postoj, vdovství, možné vdovství matky nebo ženy v okolí a možnost druhého vztahu. Nepřátelství tchána. Postupný duševní a intelektuální růst, velikost zrozencovi duše se projeví obvykle ve druhé polovině života.

 

 

 

Hrot 4. domu ve Vodnáři.

Humanistické postoje u rodičů, nebo známých, nebo nějakých předků, příznivý vliv na rozvoj této osoby mohou mít zajímaví přátelé, nebo přátelé rodičů, nebo rodiče, nebo předci, nebo vlivní přátelé vlastní, nebo někoho z okolí.  Osoba bude vždy pružně a moderně řešit záležitosti, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají oblasti domova. Může také řešit nebo budovat domovy jiných lidí. Mohou se řešit i progresivní změny, či nějaké nové technologie v oblasti nejen domova svého, ale také jiných. U této osoby bude asi velmi originální, progresivní nebo moderní domácnost. Je možnost, že tato osoba bude měnit místa svého pobytu, dosti radikálně se bude pohybovat, a to i do vzdálenějších míst.

Na co si má dávat pozor.

Na špatný výběr přátel a známých, na rodinného příslušníka, nebo partnera, který si žije podle svého jakoby svůj život, anebo může mít divné nápady. Nestálost v domově a časté stěhování. Stěhování se do zahraničí.

 

 

Hrot 4. domu v Rybách.

Tady bude snaha, aby v blízkosti domova byla voda, potůček, je zde možnost obětavých, duševně vyspělých rodičů, anebo jednoho rodiče, anebo nějaké osoby, která má vztah k domácím poměrům, či podmínkám této osoby. Tito mohou vyšlapávat cestičku ke kariéře, nebo poskytnout myšlenku, či nápad, či mohou v realizaci zlepšení pomáhat. V domově svém, nebo rodičů, nebo nějakých předků, může být situace nějakých snů, předtuch, snaha o klid, harmonii v domově. Snaha o duševně založený domov. Možnost touhy práce či studia esoteriky v domově, anebo nějaký blízký filozofický směr. Možnost bydlet za vodou nebo u vody. Obrazně s vodou může být také spojen pobyt v cizině.

Na co si má dávat pozor.

Na omezeného rodiče v názorech, nebezpečí nebo poškození domova vodou, několikeré, nebo časté stěhování. Sebeobětování se v životě nevyplatí. Rozdávání se druhým a zapomenutí na sebe. Nevybudování si jistoty na starší roky.