Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » SEDMÝ DŮM

 

 

  1. SEDMÝ DŮM. Partnerství a vztahy. Dohody. Smlouvy. Podmínky. Pracovní partneři. Říká se mu také descentent. Descendent (západní bod horizontu) vytváří společně s ascendentem (východní bod horizontu) pomyslnou osu v horoskopu, která spojuje protilehlá znamení.Descendent. Na rozdíl od ascendentu, který popisuje naše vlastnosti, descendent popisuje vlastnosti a typy lidí, které přitahujeme. Může též popisovat naše vlastnosti, které si sami neuvědomujeme a spíše je potlačujeme, nebo je vidíme u druhých bez ohledu na to, zda jsou pozitivní, nebo negativní.

Tento dům je o vztazích osobních, ale také pracovních a partnerských. O tom s kým jednáme a jaké si v různých formách vztahů jsme schopni vyjednat podmínky. Je to o emocionálním, ale také o racionálním přístupu ke všem formám existujících vztahů. /5. Dům má na starosti lásku a zamilovanost. / Sedmý dům je dům partnerství. Partnerství sebou již přináší nějaký druh závazku. Co jedinec potřebuje od svého partnera? Jakého partnera si bude hledat? Na jakých principech bude vztah založen. Vztahy jsou jeden z nejdůležitějších faktorů tohoto domu. Potom také jaké vznikají dohody a smlouvy. O tom, jestli jsou dodržovány. Tento dům ukazuje na to, jakými lidmi se má člověk tendenci obklopovat, co se týče vztahů na osobní, ale také na pracovní úrovni. Planety v tomto domě vypovídají mnoho o partnerech, a čím blíže se nacházejí u hrotu sedmého domu, tím větší vliv mají. To samé platí samozřejmě také o znameních. Tento dům ukazuje na hlubokou a vnitřní představu o partnerství. Je to vlastně informace, která ukazuje na to, co člověk potřebuje od svého partnera a od svého okolí. Je to také informace o tom, jak je člověk ve vztazích poctivý, či naopak poctivý méně.  Je to informace, jak se člověk ke vztahům přibližuje a jaké vztahy udržuje. Je to dům důležitý také pro obchodní partnerství.

 

Hrot 7. domu v Beranu.

Je třeba zde dbát, aby nedošlo k neuváženému uzavření manželství, nebo nějakému partnerství /může jít o různé formy partnerství třeba i nějaké pracovní/ a to spíše na bázi materiální než citové. Tato osoba dovede vyvinout energii, aby získala pozornost v oblasti partnerství. Dovede si získat pozornost veřejnosti. Je zde možnost vztahu k práci na veřejnosti, nebo pro veřejnost. Vysoká aktivita směrem k partnerům. Jak osobním, tak pracovním, ale nic se nemá přehánět. Tato osoba si bude vyhledávat nějaké aktivní partnery, od kterých bude vyžadovat zvýšenou aktivitu. Potřebuje kolem sebe mít partnery, kteří mají vlastnosti znamení Berana – aktivita, originalita, nějaké zajímavé projekty, činnost.

Na co si má dávat pozor.

Na unáhleně uzavřený vztah, anebo partnerství. Pozor na sobeckého partnera, nebo společníka. Je třeba se naučit vytrvalosti ve sledování svých cílů, hrát důležitou úlohu na veřejnosti. Pýcha a sobectví předchází pád.

 

 

Hrot 7. domu v Býku.

Je zde snaha o pevný sňatek, o partnery, kteří jsou majetkově zabezpečení, stabilní, spolehliví a vyznačují se dobrým řízením a vedením. Partnerovi dokáže být pevnou oporou. Hledá dobře finančně a stabilně zajištěného partnera. Jak na osobní, tak na pracovní úrovni. Snaha uskutečnit praktické věci ve společenství. Někdy dvě trvalejší partnerství, jestliže dojede k tomu druhému, může to být v pozdějším věku. Smlouvy a dohody o majetkových věcech, dobře uzavřeny.

Na co si má dávat pozor.

Prověřování partnerů, řídit se instinktem ne citem, sobecký partner, nebo lidé s nízkým životním cílem. Marnotratnost partnerů nebo společníků. Pozor na partnery, kteří jsou majetkovým ohrožením a uvrhnou člověka do finanční nestability. Partneři jak na osobní, tak na pracovní úrovni.

 

 

Hrot 7. domu v Blížencích.

Příznivé pro obchodní společnosti a intelektuální kruhy. Možnost vztahu nebo sňatku s intelektuálně, nebo komunikačně vyspělým partnerem. V partnerství zvýšená potřeba komunikace. Mnohdy nadprůměrná úroveň manželství. Čilý, bystrý, manželský partner, je zde možnost více vztahů, anebo čilý život s hodně známými, nebo populárními lidmi, schopnost přizpůsobit se podmínkám v životě. Je zde možnost, že osoba prožije dva vztahy, anebo dvojí vztah. Inteligence, pružnost, prozíravost se při správném vývoji projeví a přitáhne lidi se stejnými vlastnostmi. Bohatství myšlenek, které by mělo být zveřejněno. Řečeno nebo napsáno. Na veřejnosti se bude snažit být slyšet. Možnost práce s papíry a se smlouvami.

Na co si má dávat pozor.

Na výběr nespolehlivého a lstivého manželského partnera. Rozvod nebo rozchod je zde pravděpodobný. Proto je třeba na tom pracovat, vztah může být volný, pozor na partnera, který udržuje více vztahů, pozor na nespolehlivého partnera. Hlídat si partnera, který by měl vztahy s více partnery. Pozor na podepisování nepřečtených papírů. Hlídat si texty, které jsou důležité. Hlídat si tajné SMS a e-maily.

 

 

 

Hrot 7. domu v Raku.

Bude toužit po vztahu, který má nádech romantiky, citovosti a základem bude založení pěkného domova. Je zde možnost potkat citově založeného partnera se smyslem pro rodinu. Možnost dědictví v manželství. Pracovní partnerství hlídat, aby nedošlo k úniku financí. Smlouvy, které se budou uzavírat kolem dětí, kolem bydlení, domovů. Soustředění se na lidi, kteří jsou dobří hospodáři.

Na co si má dávat pozor.  

I když se nějaký vztah bude zpočátku jevit jako pěkný, zajímavý, obohacující, postupem času ztratí na lesku a nastanou rozepře. Lidé mohou po léta říkat, že se rozejdou, ale rozchod nikdy neuskuteční. Špatně podepsané smlouvy, které mohou ohrozit stav pokladny. Partnerské vztahy bezcitné a útok na emoce. Dohady o péči o děti.

 

 

 

Hrot 7. domu ve Lvu.

Možnost nějakého veřejného sňatku, nebo vztahu, o kterém se bude mluvit, nebo který bude nějak zajímavý, možná nekonvenční. Bude hledat hrdého ušlechtilého partnera, harmonické partnerství, partner by mohl mít dobré postavení, buď ve společnosti, v organizacích, na veřejnosti. Hledání významných pracovních společníků. Podepisování významných dohod a smluv.

Na co si má dávat pozor.

Ve vztahu se nemůže povyšovat jeden na druhého, věrnost v manželství, pozor na nevěrného přítele, či partnera. Nevyvyšovat se na pracovního partnera a dávat si pozor na pracovního partnera, který má velké ego. Dávat si pozor na podepisování nevýhodné smlouvy. „Mít velké oči.“

 

Hrot 7. domu v Panně.

 

Vesměs se jedná o osoby, které mají vztah ke kultuře, k činnosti politické, mnohdy tyto osoby zůstávají svobodné, nebo žijí ve volném vztahu.  Pokud dojde ke vztahu, pak na rozumové úrovní – praktický a pořádkumilovný partner je zde dán. Uzavírání smluv by mělo být opatrné.

Na co si má dávat pozor.

Neschopnost vytvořit vztah, možnost rozvodu, nebo nemoci druha. Osoby neví, co vlastně od vztahu chce, nebo je příliš kritická ve vztahu.

 

 

Hrot 7. domu ve Vahách.

Tady se nabízí při dobrém postupu možnost harmonického manželství, nebo obchodního partnerství, jemný příjemně založený partner, nebo společník, možnost výhod ve vztahu díky veřejnosti, možnost pohybovat se na veřejnosti.

Na co si má dávat pozor.

Uzavírat vztahy promyšleně, mohla by prožít zřejmě dva vážnější vztahy. Prožije nějaký vztah, který ve skutečnosti nebude tak harmonický, jak vypadá. Proto možnost rozchodu s partnerem.

 

 

Hrot 7. domu ve Štíru.

Málokdy zůstává svobodný, možnost dvou výraznějších životních vztahů na různých úrovních. Tento člověk potřebuje rozhodného partnera pevné vůle, který se nebojí změn. Pozor na podepisování smluv, kde nejsou jasná pravidla. Pozor na uzavírané smlouvy, které nejsou v souladu s pravidly. V pracovním partnerství se může něco odehrávat ve skrytu, v utajení.

Na co si má dávat pozor.

V partnerství může nastat situace, že některý z partnerů může být ohrožen na životě, a proto by si měli dávat pozor na své bezpečí. Pozor také na zvířata. I když se vztah nebo manželství jeví slibné, možná dojde k ukončení na základě různého stupně vývoje, různých sklonů, zvyků a zájmů. K rozchodu vesměs dochází po dohodě, promyšleně a nikoliv náhle. Možnost odchodu druha, družky. Bohatý sexuální život je pro toto postavení typický, pracuje-li se správně se svým zdravotním stavem.

 

 

 

Hrot 7. domu ve Střelci

Tady se muže uskutečnit buď sňatek, nebo vztah z rozumu, nebo takový, který může přinášet různé výhody. Dobré vztahy s veřejností, hledání partnera s postavením, většinou u partnera hledá vztah k pohybu, nebo k cestování.  Společenskost u partnera. Možnost partnerství na cestách, v cizině. Smlouvy na cestách, v cizině, nebo s lidmi, kteří mají k cestování vztah, nebo c cizině žijí.

Na co si má dát pozor – na složitý partnerský vztah, ve kterém se oba domnívají, že mají pravdu. Na nevěrného či neklidného partnera,

Manželství otevřené, volné, někdy uzavřené v cizině.

 

 

Hrot 7. domu v Kozorohu.

Tady je potřeba velmi uvážlivě uzavírat manželství, nebo partnerství, osobu mohou ovlivnit starší, nebo zkušenější osoby. Uvážlivě uzavřené manželství, nebo partnerství.  Možnost uzavření ve zralém věku, nebo zlepšení vztahu ve zralém věku. Ctižádostivý, stálý, opatrný, manželský partner. Snaha a ctižádost dostat se do popředí veřejného života. Manželský nebo pracovní partner s věkovým rozdílem mladší, nebo starší. Rozhodně bude vyhovovat partner se zkušenostmi.

Na co si má dávat pozor.

Snaha dostat se do popředí veřejného života naráží na překážky, izolace sociální i existenční Pozor na partnera, který bude mít omezující tendence.

 

 

 

Hrot 7. domu ve Vodnáři.

Příznivé pro humánní a reformátorské snahy. Je zde možnost, že člověk zde natrefí na partnera, který bude považovat volnost ve vztazích, nebo bude nějak svobodomyslný v této oblasti. Člověka zřejmě budou přitahovat lidé veselí, lidé, kteří se rádi baví. Manželství, nebo partnerství, ve kterém bude požadována možná volnost ve vztahu, tito jedinci velice často žijí, nebo se pohybují jak v partnerském, tak ve společnosti ve volných svazcích, vztazích, možnost dvou vážnějších vztahů. Originálně myslící člověk ve vztazích všeho druhu. Smlouvy, které se týkají zábavy, heren, organizování.

Na co si má dávat pozor.

Ztřeštěné a nerozvážné uzavření vztahu nebo manželství, které dříve či později krachuje, buď díky nějakého neštěstí, štvaní nebo neklidu. Možnost střídavé péče u dětí.

 

 

Hrot 7. domu v Rybách.

Možná činnost v náboženských, esoterických, filozofických či uměleckých společnostech, nebo alespoň zájem o tyto oblasti.  Manželství se vydaří, pokud je budováno ve vzájemném psychickém souladu. Mnohdy dva vážné vztahy, jeden může být s ovdovělou osobou, nebo nějakým způsobem osamoceně se cítící osobou. Nebo s osobou, která má vztah k ezoterice, umění, estetice, či podobným oblastem. Nebo s osobou, která má vztah k tekutinám, vodě, či žije za vodou.  Je zde možnost snění ve vztahu a někdy si daná osoba vztah může příliš idealizovat. Druhý vážnější vztah přijde později v druhé životní fázi s člověkem možná velice duševně nebo intuitivně vyvinutým. Znamení Ryb tady může přinést partnera se vztahem k duchovnu, nebo velmi citlivého či chápavého partnera.

Na co si má dávat pozor.

Na nestále manželství, nemorálnost mimo manželství, či nějaké nemorální vztahy s člověkem nestálým, nebo na vztahy, které nejde z různých příčin uskutečnit. Může se zde natrefit na nestálého, nebo pravdu nehovořícího, či pohodlného partnera, společníka. Pozor na podepsání smlouvy, které jsou iluzorní a nezakládají se na pravdě.