Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » DESÁTÝ DŮM

 

 

  1. DESÁTÝ DŮM. Kariéra, ambice, zhodnocení, prestiž, autorita. MC je pomyslný vrchol hory, koruna našeho stromu života, náš cíl veškerého snažení, ale i ukazatel cesty,......
  2. V tomto domě jsou informace o tom, jak je člověk schopen vyrůst pracovně. Je to vztah k autoritám. A také jestli člověk umí udělat autoritu ze sebe. A dále. Jak člověk umí využít své autority a jak tuto schopnost používá ke vztahu k ostatním. Společenské postavení a smysl pro povinnost. Co chce dokázat a komu. Sobě? Rodině? Firmě? Společnosti? Podle toho, která planeta se v tomto domě nachází a také jaké znamení dominuje, podle toho můžeme poznat, jak se člověk může projevovat ve vnějším světě. V jaké oblasti se může autoritou stát, anebo ze které oblasti bude autority uznávat. Každý člověk by měl celoživotně pracovat na tom, aby si zvedal svou prestiž, a stal se tak uznávaným pro okolí, které ho obklopuje. Okolí většinou uznává toho, kdo něco umí, kdo ví, co chce, kam jde a umí si to prosadit.

 

Hrot 10. domu v Beranu.

Podle dlouhodobých astrologických výzkumů lidé, kteří mají takto postavený 10. dům mají tyto zájmy, nebo pracují nebo se pohybují okolo těchto oblastí. Samozřejmě vše je také dáno stupněm vzdělání, protože míra našeho vzdělání potom určuje míru našeho úspěchu.

Osoba má ráda samostatnost a záležitosti, ve kterých může samostatně a nezávisle rozhodovat, organizovat, vést. Podnikatelská nebo jinak samostatná činnost. Průmysl, zemědělství, oheň, železo, stroje, technika, lékař, masér, chirurg, dentista, inženýr, učitel, soudce, prokurátor, obchod, důstojník, voják, policista, technik, mechanik, krotitel, technik, mechanik, chemik, řidič, montér, topič, myslivec, sportovec, politik, agitátor, kosmetička, jsou to lidé průkopníci, kteří mají schopnost vést a řídit a prosadit se v oblasti, kterou si vyberou.

Na co si má dávat pozor.

Dotahovat věci do konce. Nebýt pasivní, to by vyvolalo stresy a vnitřní vztek. Nestálost a přebíhání od nedokončených záležitostí by přivodily neúspěch. Touha po činech, ale nic nedělání. Pracovat na sebevědomí. Dokážu to!

 

 

 

Hrot 10. domu v Býku.

Podle dlouhodobých astrologických výzkumů lidé s takto postaveným domem pracují, anebo mají nějaký vztah k těmto oblastem: práce kolem půdy, přírody, zvířat, přírodních prvků. Věda, hospodářská ekonomie. Umění, zahradnictví, výtvarné umění.  Povolání, snaha po stálých příjmech bez rizika.

-biologie, chemie, lékárenství, potravinářství, zemědělci, přírodní vědy architektura, stavitelé, finančníci, lékaři, módní návrháři, pracovníci s módou nebo odíváním, obchodníci, zaměstnanci bank a peněžních ústavů, hospodářští dohlížitelé a kontroloři, lidé, kteří dávají život jiných do pořádku, nebo do něj vnášejí nějakým způsobem řád, umělci, sestry nebo pracovnici ve zdravotnictví, nebo se zdravím, v jeslích, školkách, pedagogičtí pracovníci. 

 

 

Hrot 10. domu v Blížencích.

Během dlouholetých astrologických výzkumů se zjistilo, že lidé s takto postaveným 10. domem mají vztah k těmto zájmů a pracovním oborům.

Ekonomika, rétorika, pedagogika, řečnictví. Je zde vztah k psychologii a k rozebírání daných témat, k přednáškám a k diskusím, ke zjišťování informací. Ke knihám, k časopisům. Profese, kde se něco nabízí, nebo prodává, kde člověk zdůvodňuje, nebo popisuje některé záležitosti, možnost prodeje, nebo nabízení knih, či tisku. Také profese, kde se o něčem informuje, anebo se člověk často bude účastnit aktivit, kde je informován. Je zde vztah ke čtení. Literatuře, získávání informací, člověk se tady může uplatnit tam, kde je myšlenková hbitost, nebo kde se hovoří, nebo kde se nabízí. Může se život tím, že učí anebo přednáší o tom, co umí. Člověk se tady může také rád pohybovat anebo poznávat nová místa, lidi. Osoba se uplatní tam, kde je třeba použít všestrannosti, mnohostrannosti a přizpůsobivosti. Pracovní činnost bude probíhat také hlavně na bázi komunikování, řeči, postavení anebo uplatnění zde bude velkou měrou závislé na kvalitě vzdělání. Jednoduše řečeno, jestliže osoba bude intenzivně pracovat na svém vzdělání, může dar komunikace, řeči anebo vztahu, ke všemu, co má společného s komunikací velice efektivně využít.

 

 

 

Hrot 10. domu v Raku.

Podle dlouhodobých astrologických výzkumů lidé, kteří mají takto postaven 10. dům se zajímají, anebo pracují v těchto sférách. Samozřejmě míra úspěchu závisí na míře vzdělání. Práce s dětmi, dějepis, bádání geologie, vše, co je spojeno se zemí, voda, kameny, příroda, nauka o výživě, vaření, gastronomie, povolání, která nějak souvisejí s půdou, tekutinami, zahradou, domovy lidí, geologií, tvůrčí řemesla, literatura, dějiny, politici, obchodníci. Mnohdy nějaká činnost, která má spojení s domovem, nebo domovy lidí, či osob. Nějaká činnost, která je spojená s vnitřním životem, intuicí, ezoterikou. U žen.  Asistentka, práce nebo činnost kolem dětí a jejich domova, prodej, kadeřnice, zkrášlování tělesné schránky. Osoba nebo lidi kolem ní, může mít nějaké spojení s vodou, nebo velmi intenzivní vztah k vodě. Práce s tekutinami.

 

 

 

Hrot 10. domu ve Lvu.

Na základě dlouhodobého sledování lidí, kteří mají takto aspektován 10. dům, inklinují k těmto zájmům, anebo k těmto profesím. Samozřejmě míra profese závisí na míře vzdělání. Osoba může mít vztah ke tvořivé pedagogice, výchova s vztahem ke svobodě, vztah ke zlatu, vztah k úřadům, práce s veřejností anebo na veřejnosti, právníci, manažéři, doktoři, bankéři, representanti všeho druhu /společnosti, učitelé/, manažéři, reprezentanti firem, vztah ke zdravotnictví, vztah k tanci, k umění, ke sportu. Jestliže osoba nebude mít žádnou pracovní činnost v této oblasti, tak se bude pohybovat mezi takovými lidmi. Práce na úrovni.

 

 

 

Hrot 10. domu v Panně.

Na základě dlouhodobých astrologických pozorování se přišlo na to, že osoby s takto postaveným 10. domem inklinují k těmto zájmovým a profesním činnostem. Je to samozřejmě závislé na míře vzdělání a podle stupně vzdělání se také odvíjí stupeň společenského uplatnění a úspěchu a také zájmy, koníčky a záliby. Zájem o exaktní obory, matematika, astronomie, pedagogika, medicína, hygiena, tělesná péče. Oblast zdraví. Účetnictví. Kontrola. Kritika.

Povolání, které vyžaduje přesnost, trpělivost, analytické schopnosti. Mnoho zaměstnanců ve finančnictví, psychologové, pedagogové, práce v kultuře, mají takto postavený 10. dům. Přírodní vědy, přírodní léčba, homeopatie, psaní, kritici, svobodná povolání, pečování, zdravotnictví, lidé, kteří hodnotí nebo kritizují činy jiných, soudci, účetní, politici. Obchodníci. Velmi mnoho obchodníku má takto postavený 10. dům.

 

 

 

 

 

Hrot 10. domu ve Vahách.

Při dlouhodobých astrologických výzkumech se ukázalo, že lidé s takto postaveným 10. domem mají tyto zájmy, anebo zastávají tyto profese, anebo mají nějaký vztah k těmto oborům, či zájmům. Pracuji ve většině případů někde v nějakých společenstvích, podnicích, firmách. Společenské kontakty zde hrají většinou významnou roli. Estetika, dějiny umění, filosofické směry, které se zabývají krásou. Umění taneční, malířské, hudební, herecké. Politika, diplomacie, sňatkové nebo seznamovací úřady, duchovní povolání, přírodovědy, vztah k přírodě, herectví, soudnictví, spisovatelé, umělci, klenotníci, voňavkáři, obchod, krejčí, holič, dekoratér, dětské sestry ve školkách, jeslích, zedník. Samozřejmě míra daného úspěchu v životě vždy souvisí s mírou vzdělání, a to je informace, kterou by daná osoba měla brát velmi vážně, zhodnotit, jak ve svém životě chce postupovat a v rámci svých možností se věnovat svému vzdělání.

 

 

Hrot 10. domu ve Štíru.

Podle dlouhodobých astrologických průzkumů bylo zjištěno, že lidé, kteří mají takto postaven 10. dům, mají tyto záliby, nebo se pohybují nějakým způsobem kolem těchto činností anebo dokonce v těchto odvětvích pracují.

Samozřejmě uplatnění je dáno podle toho, jakého člověk dosáhl vzdělání. Tito lidé mají bohatou fantazii, dokážou vidět i pod povrch záležitostí, jsou schopni pomoci nějakého psychologického zaměření pronikat do duše, úředníci, mohou mít vztah k astrologii, magii, přírodovědě, medicína, lékárny, chemické prostředky, kosmetika, tam kde je něco neprobádaného, psychické záležitosti, policie, kriminalistika, detektiv, organizátor, umění, úprava, práce s tajnými informacemi, hospody, práce s tekutinami a s vodou.  

Organizátor trávení času jiných lidí. Organizátor soutěží.

 

 

 

,

Hrot 10. domu ve Střelci.

Osoby s tímto postavením vykonávají často tyto zaměstnání, nebo mají tyto zájmy, nebo tyto koníčky. Samozřejmě vše závisí na míře vzdělání, protože toto je většinou také rovnítko mezi mírou úspěchu. Jestliže člověk tuto oblast nebude vykonávat, alespoň se s ní v životě nějakým okrajovým způsobem může setkat. Vedoucí pozice v obchodu, ve firmách, kde se něco buduje, staví nebo se cestuje. Působení v zahraničí, zahraničních zastupitelstvích, diplomatická služba, policejní úředníci, teologové, církevní hodnostáři, povolání s cestováním a vším pohyblivým, automobilový průmysl, předvádění módy, soudci, obhájci, řečníci, lékaři, psychologové, cizí jazyky, učitelé, sportovci různého druhu. Atletika, plavání, fotbal, florbal, tenis.  Sport jako povolání v tomto postavení může přinést zisk, hokej. Obchod, cizí jazyky, učitelka-učitel zejména sportu, gymnastiky, bruslení, tenisu, jazyků, zeměpisu, ezoteriky, duchovní učitel. Vychovatel, sociální pracovník, průvodce. Překladatel, povolání v cestovních kancelářích, povolání ve styku s veřejností. Artista. Jestliže osoba toto nevykonává potom rozhodně má alespoň zájmy, které jsou nasměrovány do těchto oblastí.

 

 

 

Hrot 10. domu v Kozorohu.

Na základě dlouhodobých výzkumů, které byly prováděny, lidé s takto postaveným 10. domem mají tyto zájmy, záliby nebo vztah k těmto činnostem, anebo pracují v těchto oborech. Mnoho komunálních politiků, starostů a poslanců a manažerů má takto postaven 10. dům. Zájem o výživu, vzhled a odívání, o zemi a přírodní prvky. Touha vlastnit a pracovat ve svém. Nebo na svém. Práce s něčím nebo s někým kdo má materiální hodnotu. Obchod, záležitosti, které souvisí se zemí s přírodou a jejími produkty, pedagogové, přednášející, jde o spolehlivé pracovníky, kteří se budou snažit podle toho, kde pracují o vzestup. Tato povolání, koníčky a zájmy se projeví v případě, že na sobě člověk pracuje na svém vývoji a dodržuje v životě pravidla. Tady platí, že bez práce nejsou koláče. A že dodržování pravidel a řádu se vyplatí.

 

 

 

 

 

 

Hrot 10. domu ve Vodnáři.

Astrologické dlouholeté výzkumy hovoří, že lidé s tímto postavením pracují, anebo se nějakým zajímavým způsobem zajímají o psychologii, astrologii, sociální vědy, psychiatrii, propagaci, psychoanalýzu, radiotechniku, počítačovou techniku, kancelářská technika, plastika, grafika, literatura, cizí jazyky, vynálezci, organizátoři, řečníci, režiséři, politici, personální pracovníci. Samozřejmě toto se odvíjí od úrovně vzdělání každé jednotlivé osoby. Filozofické směry, které osobu mohou zajímat, grafologie, hypnóza, sugesce, psychoanalýza, sociální vědy, astrologie. Výborní obchodníci a lidé, kteří mají tendence k podnikání, či k samostatnějším aktivitám.  Možnost práce v hospodě, v zábavném podniku, tam kde se něco hraje.

 

 

 

 

 

Hrot 10. domu v Rybách.

Při dlouhodobém sledování lidé s takto postaveným horoskopem pracují, nebo mají zájem, nebo se pohybují v blízkosti těchto profesních oblastí: sociální oblast, zdravotnictví, léčitelství, přírodní léčitelství nejen fyzického zdravotního stavu, ale také psychického, pečovatelství, starání se o někoho, sociální, charita, církev, medicína, parapsychologie, psychologie, malování, básnictví, móda, hudba, nějaký druh umění, zaměstnanci bank, peněžnictví, obchod s tabákem, nápoji, restaurace, hotely, obchod s alkoholem, plavba, něco s vodou, nebo s tekutinami, duchovní, detektivové, kriminalisté, umění, herectví, jesle, esoterické směry, duchovní rozvoj je zde dán jakmile duše člověka patřičně dozraje.