Kategorie

Podporuje mojeID

ASTROLOGICKÉ DOMY » ŠESTÝ DŮM

 

 

  1. ŠESTÝ DŮM Děti. Strava, zdraví, cvičení, koníčky, rutinní práce.

Tento dům je o celkovém zdraví. Podle toho, jaké jsou v tomto domě planety, podle toho, v jakém znamení je hrot 6. domu, podle toho můžeme posuzovat nejen zdravotní stav daného člověka, ale také jeho vztah ke zdraví jako takovému. Celkové zdraví záleží na tom, jak člověk o sebe pečuje. Jak velkou pozornost věnuje své stravě. Jak se stará o své zdraví. Co pro sebe dělá preventivně. Jakým způsobem žije. Jaký je jeho životní styl. Jak se chová ke svému tělu a jak to má s pohybem. /1 dům je orientován na psychiku. / Tento dům je orientován na fyzickou a aktivní stránku věci. Je to náš postoj ke svému tělu. Práce, rodina, koníčky. I to souvisí se zdravím. Co si necháme k sobě líbit, to se nám odrazí na naší kondici. Je to dům o lidech, které cítíme jako silné a jsme schopni je požádat o pomoc. Další důležitou informaci, kterou poskytuje tento dům je to, jak pracujeme. S kým pracujeme a jaké úkoly jsou na nás kladeny. V tomto domě zjistíme, jaký máme vztah ke svým spolupracovníkům a s kým se nám bude dařit, a naopak na koho si dát pozor. Šestý dům je dům služby. Ale není služba jako služba. Je zde možná práce ve službách, nebo ve zdravotnictví. Tento dům hovoří o tom, jak se budeme chovat v práci a jak jsme schopni spolupracovat s okolím.

 

Hrot 6. domu v Beranu.

Vitalita a odolnost vůči nemocem. Mimořádná pracovní energie, celou svou osobnost dovede nasadit do pracovní činnosti, především při řešení různých problémů, dovede ukazovat cestu a vést hlavně co se týká zdravotních a pracovních záležitostí. Aktivní v kolektivu.

Na co si má dávat pozor.

Přeceňování vlastních sil, následné odčerpání energie, které se bude projevovat například bolestmi hlavy, oslabení nervového systému a vzteklost. Pozor na pohlavní orgány. Pozor na panovačné jednání a vystupování, tím by mohli vzniknout nesrovnalosti ve vztazích. A to hlavně v pracovních vztazích. Nucení kolektivu do přehnaných aktivit.

 

 

 

Hrot 6. domu v Býku.

Dobré zdraví, vitalita, odolnost, praktická pracovní činnost, která zajistí příjem, nebo která zajistí stabilní zdravotní stav. Lidovost, stálost v pracovní činnosti. Osoba má potřebu být nezávislá a mít svůj příjem a svou práci. V otázkách zdraví je velmi praktická. Pracovní aktivita možná kolem půdy, majetku, území, vlastnictví.

Na co si má dávat pozor.

využívání nějakou ženou, nebo zkomplikování životní situace kvůli nějaké ženy, onemocnění krku, mandlí, srdce, nervosita při pohlavním styku, dát si pozor na zdraví anebo na zvýšené psychické zatížení kolem 11, 23, 35, 47, 59 let.

 

 

Hrot 6. domu v Blížencích.

Vynalézavost a obratnost v pracovní činnosti, pracovní činnost ve společnosti.  Aktivní překonávaní zdravotních potíží a v případě těchto potíží získávaní informací o podstatě choroby a různých léčitelských metodách a formách vyléčení. Je zde možnost, že se osoba začne zajímat o záležitosti zdraví z nějakého pohledu v širší míře, možnost komunikace o zdraví nebo zdravotnictví.  Doporučuje se tady věnovat dýchání v rámci prohloubení zdravotního stavu, kondice.  Možnost pracovat v blízkosti nebo dohromady s příbuzným, či dobrým známým, který může mít vztah k léčení nebo se podrobně zajímat o zdravotní stav.  Práce ve službách se mohou týkat zdraví, předávání informací. V kolektivu je o něm slyšet.

Na co si má dávat pozor.

Sklon k nemocem plic, nekouřit. Problémy s dýcháním. Pozor na cizí zvířata a na hmyz. Pamatovat si, že člověk má brát a přivlastňovat si to, na co má nárok. Nebrat co mi nepatří. Věci, které danému jedinci nepatří, tak těm by se tato osoba i její okolí mělo vyhýbat. Nekrást a dávat si pozor na lidi, kteří kradou.

 

 

Hrot 6. domu v Raku.

Řešení citových nebo rodinných vztahů v pracovním procesu, možnost práce neustále s novými lidmi, rodinný, rodičovský vztah k podřízeným, díky přírodní stravě, která je zde důležitá a zachování přírodního stylu života možnost dobrého zdraví. Možnost práce kolem zdravé výživy. Možnost práce ve službách, které jsou kolem domácnosti, dětí, domovů, kolem starších lidí. Péče o někoho. Ve službách kolem stravování.

Na co si má dávat pozor.

Spolupráci s neschopnými, či lenivými lidmi, poruchy žaludku následkem špatné životosprávy a stresů v práci, pozor na zranění lidskou rukou a krevní oběh. U žen sledovat v určitém věku preventivně oblasti prsou.

 

 

 

Hrot 6. domu ve Lvu.

Dobré zdraví a snadná obnova sil, kvetoucí zevnějšek, hrdí kolegové, nebo spolupracovníci, na které je spoleh. Člověk hledá kvalitní pracovní kolektiv, ve kterém by vyrostl. Chce v něm vyniknout. Potřebuje být obdivován. Bude se snažit pohybovat v pracovním prostředí intelektuálních lidí. 

Na co si má dávat pozor.

Na problémy z nezřízeného způsobu života, pečovat o srdíčko a krevní oběh, žíly, neoblíbenost v kolektivu kvůli velkému egu.

 

 

Hrot 6. domu v Panně.

Pracovní činnost se zde bude vyznačovat pořádkumilovností, pečlivostí. Možnost pracovní činnosti ve zdravotnictví, nebo alespoň nějaký vztah k léčení, bylinkám, zdravému, či ozdravnému způsobu života. Dobré zdraví, svěžest, spánek tady slouží jako lék, pečlivost směrem ke kolegům a okolí. Spánek, léčí. Možnost práce ve službách. Vztah k úklidu, nebo k tomu bude člověk nucen. Někdy vztah k účetnictví a práce s papíry. Kontrola. Posuzování nějaké činnosti.

Na co si má dát pozor.

Na malicherné jednání s kolegy, vyžadování přílišně pedantské plnění úkolů od svého okolí. Přijde velká kritika od spolupracovníků. Nepřehánět kritiku k okolí, způsobilo by to nepopulárnost. Hlídat si musí střeva, průjem, zácpa, játra, páteř, nemoci nohou, omrzliny.

 

 

 

Hrot 6. domu ve Vahách.

Je zde dáno poměrně dobré zdraví a snaha o dobré vztahy v práci nebo s kolegy. Harmonické vztahy mohou přinést úspěchy a zisky. Je třeba pochopit, že ty správné kontakty jsou základem růstu nejenom společenského, ale také vzápětí finančního. Důležitá je také solidnost a spolehlivost ve vystupování a v projevu. Potom se dostaví nějaký úspěch.

Na co si má dávat pozor.

Na svedení osobou sociálně níže stojící, nemocí ledvin, záněty krku, který musí udržovat v pořádku, cukrovka.

 

 

Hrot 6. domu ve Štíru.

Regenerace v pracovní činnosti, životní síla, opatrnost při sexuálních stycích, porozumění s kolegy. V práci je osoba schopna vidět věci i tak nějak z druhé strany, nebo ze zákulisí. V práci zřejmě tento člověk půjde za svým cílem. Budovat si pracovní důvěru u svých kolegů. Neskrývat fakta. Nesvěřovat se se svými problémy. Dělat v práci tajuplného. Přístup k informacím o jiných lidech.

Na co si má dávat pozor.

Sklon k výstřednímu životu, který by zcela odčerpal energii a přinesl nemoc, ledviny, močový měchýř, záněty, nemoci pohlavních orgánů. Pozor na styky s osobami podřadnými, nebo sociálně níže stojícími. V tomto případě velká opatrnost. Dbát na morální profil lidí, se kterými se daná osoba bude stýkat. Pozor na sexuální románky na pracovišti. Je možná práce vyžadující boj a překonávání překážek policista, detektiv, soudce, psychiatr apod.

 

 

 

Hrot 6. domu ve Střelci.

Osoba, která dovede pracovat pro blaho jiných, dobrý vztah ke kolegům a podřízeným, na jejichž pomoc se lze v obtížných situacích spolehnout. Pomoc kněze, anebo nějaké duchovní osoby, anebo esotericky zaměřené osoby v problémové situaci. Člověk může být kněz, ezoterický učitel, duchovní osoba.  Dobrá konstituce zdravotní, životní síla, zdraví získává pozitivním myšlením a duchovní léčbou. Možnost práce v zahraničí, anebo alespoň touha, nebo pokus o práci v zahraničí, nebo na cestách, možnost také setkávat se s lidmi, kteří budou na cestách, či práce v zahraničí, ale také možnost práce pro zahraniční firmu, nebo skupinu. Možnost práce, která mění životní cestu jiných lidí a možnost cestování, když nepůjde fyzicky, tak alespoň astrálně. Člověk může působit ve službách, ale měl by být v této oblasti samostatný. Působní se může týkat i v rámci práce s cizí firmou, anebo obchod s výrobky z cizí firmy. Velice vhodně je obklopit se spolupracovníky, kteří jsou na cestách anebo jsou cizinci. Možnost práce s duchovnem. Spolupráce s věřícími. V oblasti zdraví hlídat játra, slinivka, slezina, žlučník. Věnovat pozornost končetinám. Kyčle, klouby, kolena. Také cévní systém.

 

Na co si má dávat pozor.

Kolegové a podřízení více mluví, než činí. Není možno se spoléhat na jejich pomoc v době potřeby, sklon k ledvinovým potížím, dávat si pozor na játra, a tak od 50 let na tomto aspektu třeba pracovat, možnost zranění je třeba zachovat opatrnost.

 

 

 

Hrot 6. domu v Kozorohu.

Velká fyzická odolnost, svou pracovní činnost bere vážně, pracuje plánovitě, houževnatě. Je tu přísný nebo ambiciózní postoj ke svým spolupracovníkům a osoba se bude snažit aktivně propracovat. Snaha se vypracovat, bude sice dlouhodobá, ale osoba si půjde za svým neohroženě.

Na co si má dávat pozor.

Nesouladné vztahy ke kolegům, žaludeční a jaterní potíže, především nervového původu, dna, nachlazeni, zácpa, kožní nemoci a nemoci kostí zubů.

 

 

 

 

Hrot 6. domu ve Vodnáři.

Osoba by se mohla projevit jako originální a vynalézavá v pracovní činnosti. Pěkné a přátelské vztahy ke kolegům, zajímavá pracovní činnost. Ve své pracovní činnosti se osoba může projevovat jako velmi progresivní a nápaditá a bude si vědět rady v případě, že má něco vymyslet. Někdy její nápady nebude okolí vnímat, tak jak by si tato osoba představovala a tím ji občas může přepadnout nervozita. Pracovní činnost by se mohla pohybovat v oblasti většího okruhu lidí, nebo zákazníků. Hospoda, služby.

Na co si musí dávat pozor.

Především v mládí nějaké neuspořádané vztahy, které mohou vzniknout nečekaně a najednou a mohou být příčinou zklamání. Pozor na vsugerované nemoci, je třeba být opatrná na oblast svých nohou, nebo na úrazy nohou. 

 

 

 

 

 

Hrot 6. domu v Rybách.

Osoba, která dokáže být vnímavá ke svému pracovnímu prostředí a k lidem tam. Osoba má ráda činnost v ústraní, někdy potřebuje samotu, je vnímavá k záležitostem zdraví. Může ve zdravotnictví nebo v pečovatelství pracovat. Působí hojivě jak fyzicky, tak psychicky. V pracovním kolektivu je dobré se řídit a poslouchat svou intuici. Spolupracovníky si dobře vybírejte. Důvěřujte, ale prověřujte. Snažte se v pracovním procesu klást důraz na kvalitní a aktivní rozhodování. Jinak promeškáte svoji šanci. Můžete mít vztah k fotografování nebo k nějaké aktivitě, kde se dá použít fantazie, tvorba a intuice.

Na co si má dávat pozor.

Zahálčivost a lenost, klamání sebe, nebo okolí, na dodržování čistoty a hygieny, na ploché nohy. Končetiny jsou částí těla, na které má být tento jedinec velmi opatrný. Pozor na nespolehlivé spolupracovníky a být spolehlivým kolegou.