Kategorie

Podporuje mojeID

17. 11. 2022

HRANICE BUDOU SE STAVĚT A TVOŘIT

Dne 17.11.2022

a máme tady čtvrtek, vládne nám Jupiter.

Připomínáme si den, silný den naší historie......

Na astrologickém nebi se schyluje ke změnám.

Merkur a Venuše se přesunuli do Střelce

a Slunce je ještě zatím ve Štíru.

Blížíme se k novoluní ve Střelci

a téma je svět a cesty

a dopravní prostředky, změna v dopravě, 

a téma hranic se bude opět skloňovat ve všech pádech.

 

Kdo sledujete mé prognózy víte,

že jsem již před několika lety dělala prognózu,

že se budou stavět znova hranice,

a že se budou více hlídat hranice.

No a to znamená,

že když se budou více hlídat a znova stavět,

že je chce někdo překračovat různými způsoby.

Hranice se budou skloňovat,

ty které ohraničují státy na zemi,

ale také ve vzduchu / o tom jsem také v minulosti psala/,

budou se ty vzdušné hranice muset více hlídat,

to jsem vše říkala již v minulých prognózách

a to co bude ve vzduchu a také na zemi,

se bude týkat také vody, tedy moří, řek, oceánů. 

 

SLOVO hranice se dá použít také jako synonymum.

U SLOVA HRANICE jde vytvořit velká spousta asociací.

A tak bude snaha řešit hranice ve všech možných oblastech. 

Hranice na sociálních sítích……….tam už nemůžete, to už nemůžete……

Hranice svobody slova.....co je svoboda a co už je anarchie? 

Hranice chování některých států……..a jejich představitelů..... 

snaha pokusit se  pomalu ale jistě

a přenést nějaké společenské téma přes hranice.

/asociace témat je obsáhlá/ 

Hranice, která určuje,

co si mohou dovolit lidé,

kteří jsou u moci,……

 

 

Hranice, které si každý člověk má určit ve svých osobních vztazích,

ale také ve svých ekonomických možnostech.

 

Hranice, které si člověk má určit,

kam až pustí svou práci,

aby neochromila jeho osobní život.

 

 

Hranice je také plot u vašeho domu,

dveře u vašeho bytu......

možná vám někdo narušuje váš prostor.

 

Hranice má také každý pozemek.

Hranice má také logika,

věda může akceptovat jen to co jde dokázat,

 

Jsou ale pojmy, kde hranice neexistují, například vesmír,

ale také naše mysl, duchovní svět. 

Duchovní svět hranice nemá

i když se lidé snaží jej vytvořit tím, 

že vysvětlují, že jsou různé víry 

a může se to a to a nemůže se to a to 

 

Naše mysl sice také nemá hranice, 

ale říkejte to někomu, kdo žije například 

v Africe na poušti, kde není jídlo, pití, nikam se nedostane. 

Něchtěla jsem udávat příklad blíž kolem nás,

ale takové příklady existují. 

Hranice v naší mysli se snaží vytvořit naše okolí a také my sami.

Bohužel všechno kolem nás je o hranicích, které někdo vytýčil.

A tak máme zakořeněno,

že jít za hranicí svých možností nemůžeme,

anebo naopak někdo tvrdí, že může dosáhnout na všechno,

co si přeje.

Je to trošku komplikovanější. 

Příklad velmi bohatého člověka, 

který překonal určité hranice

a začal si budovat nový domov 

v teple a v pozemském ráji. 

Potom přišel  osud....nehoda....konec....

A přitom mysl hranice neznala........

velké téma na zamyšlení....

narodili jsme se s nějakým programem a možnostmi,

naší snahou jak nahoře tak dole, 

je překonávat hranice a posunout je dál......

 

Bohužel tak jak to chceme my v osobních životech,

chtějí to také lidé, kteří vládnou.

Osobní spory a také mezinárodní spory jsou o hranice v různých asociacích 

a také o to, která ideologie, který světový názor je správný. 

A to je v přeneseném slova smyslu, také boj o hranice.

 

LIDÉ CHTĚJÍ STÁLE PŘEKRAČOVAT HRANICE,

KTERÉ URČIL NĚKDO JINÝ.

Téma je na zamýšlení,

kdy je to správně a kdy ne?