Kategorie

Podporuje mojeID

26. 01. 2022

CHRANTE SI SVÉ UŠI - MOZEK A SLUCH

 

CHRANTE SI SVÉ UŠI 

PROPOJENÍ MOZKU A SLUCHU

zde se podívejte na prevenci

a na podpůrnou léčbu pomoci bylin 

a potom přejdem k přednášce. 

CELITIN - LÁZNĚ PRO MOZEK 

www.astrobohacova.cz/CELITIN-MOZEK-PAMET-MENTALNI-VYKON-d462.htm

 

 

CHRANTE SI SVÉ UŠI - AUDIRON

www.astrobohacova.cz/AUDIRON-USI-STR-UCHA-OPARY-d460.htm

 

SLUCH

Náš mozek má na starosti naše myšlení,

což je vyšší nervová funkce.

Pro myšlení získává mozek informace

prostřednictvím smyslových orgánů

 

 

POMOCI SLUCHU VNÍMÁME ZVUKY,

DOHOVOŘÍME SE Z JINÝMI LIDMI,

Uvědomujeme si zvuky,

které nás chrání před nebezpečím.

Uvědomujeme si zvuky, 

které nás zklidnují. 

Zvukem se přenáší vyřčená slova. 

 

 

Ustrojím sluchu jsou naše uši.

Pokud máte často sluchátka na "plné pecky“,

tak vám to pak nemusí dobře myslet

 

 

Ucho je prvním smyslem,

který je aktivní už v děloze,

čtyři a půl měsíce před narozením

 

 

Zvuky dokážeme vnímat díky uším,

které máme po obou stranách hlavy.

UŠI Zachycují vlnění a vedou jej k bubínku.

 

Zvukové vlny rozechvívají bubínek

a vibrace jsou dále vedeny do středního ucha

ke kůstkám – kladívku, kovadlince a třmínku.

 

 

Tyto kůstky tvoří pákový stroj,

který mechanicky převádí vlnění (zvuk) do vnitřního ucha.

 

 

 

Třetí část našeho sluchovodu začíná orgánem

nazvaným oválné okénko, na které „klepe“ třmínek

poslední ze středoušních kůstek.

 

 

Vnitřní ucho má za úkol přeměnit

mechanickou energii na bioelektrickou.

 

Umožněno je to díky hlemýždi ,

který nervové impulsy předává sluchovému nervu

a ten změněnou informaci

o zvuku předává do řídící centrály našeho těla,

do mozku.

 

je to kruh, abychom dobře slyšeli,

je potřeba se starat nejen o své uši,

ale také o svůj mozek. 

 

 

SLUCHOVÝ NERV

pomáhá posílat zvukové signály,

nebo vibrace do mozku.

Sluchový nerv obsahuje receptorové neurony.

 

 

Neurony jsou stavební kameny mozku.

Dělají něco, co je základem všech našich myšlenek.

Vysílají elektrické impulsy.

Elektrický impuls se po neuronu šíří rychlostí 400 km/h.

Za zlomek sekundy je neuron připraven vyslat další signál.

Náš mozek má 100 miliard neuronů.

 

Každý neuron je

spojen svými výběžky s tisíci dalšími.

Je to zvláštní, ale neurony spolu fyzicky spojené nejsou.

V místě kontaktu leží úzká štěrbina.

K překonání této štěrbiny neurony pokaždé,

když vyšlou signál, uvolní malé množství chemikálií.

Složitá směs chemických látek účinkujících v mozku,

je neustále udržována v přísné rovnováze.

 

To je ta energie, to je to proč ho máme posilovat.

Je to nutné, aby mozek mohl svou činnost vůbec ovládat.

Rovnováha je totiž velice křehká, a je poměrně snadné ji narušit.

Proto je potřeba vyživovat mozek nejen stravou, 

ALE TAKÉ VHODNÝM DOPLŇKEM. 

www.astrobohacova.cz/CELITIN-MOZEK-PAMET-MENTALNI-VYKON-d462.htm

 

 

 

Ve uchu v hlemýždi (cochlea) nalezneme Cortiho orgán,

v kterém se ve větším množství nalézají vláskové buňky

zodpovědné za příjem sluchového signálu.

 

 

Náš mozek má na starosti naše myšlení, což je vyšší nervová funkce.

Pro myšlení získává mozek informace prostřednictvím smyslových orgánů

 

My se bavíme o sluchu a o energii zvuku.

Funkcí hlemýždě je rozeznávat jazyk a zvukové frekvence.

 

Spirálovitá dutina ve vnitřním uchu

obsahuje přibližně 24 tisíc tenkých vláskových buněk,

které dokáží analyzovat frekvence zvuku.

Pro střední a hlubší frekvence,

na kterých je založena mluvená řeč,

je ale určena jen velmi malá část vlaskových buněk.

 

Vysoké frekvence stimulují většinu vlasových buněk

a mohou tak velmi silně dobíjet mozek.

 

Frekvenční rozsah zvuku,

který většina lidí vnímá, začíná kolem 16 Hz / 16 Hz – 20 kHz).

1000 hz – 1 kilo herz…..

S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá.

Nejvýznamnější rozsah je 2–4 kHz,

který je nejdůležitější pro srozumitelnost řeči a na nějž je lidské ucho nejcitlivější.

Nejvyšší informační hodnota řeči je přenášena v pásmu 0,5–2 kHz.

 

Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni.

Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat např. psidelfíni či netopýři.

 

Děje, které jsou spojeny se vznikem zvuku,

jeho šířením a vnímáním, se nazývají akustika 

a stejný název má i věda, která tyto děje zkoumá.

 

 

Jak stojíte, tak slyšíte

Ucho vám poskytuje orientaci ve vnímání rovnováhy a pozice těla.

Umožňuje vám ten nejefektivnější postoj pro správné slyšení.

Zatímco nízké frekvence vedou k uvolněnému,

skloněnému postoji,

vysoké frekvence podporují vzpřímenou, pozornou vertikální pozici.

 

 

Pozor na hluk - zabíjí sluch

 

 .

Příznaky ztráty sluchu se vyvíjejí pomalu a plíživě,

ale mohou se objevit i v mladém věku.

Návštěvníci koncertů a diskoték

mohou začínat  ztrácet sluch dříve,

než by museli.

 

 

Poškodit sluch vám ovšem může

i náhlý zvuk velké intenzity v blízkosti ucha,

například petarda,

či dokonce „výstřel“ z dětské kuličkové pistole.

 

Chraňte si sluch, dokud není pozdě!

 

  1. Neposlouchejte hudbu ze sluchátek na maximum.
  2. Používejte mušlová sluchátka, která obalují uši (sluchátka vkládající se do ucha zvyšují intenzitu působení hluku).
  3. V extrémně hlučném prostředí si sluch chraňte špunty do uší.
  4. Kupujte co nejtišší přístroje.
  5. Omezte zatížení sluchu prudkými a neúměrnými akustickými podněty. Nad 100 dcb (např. na koncertech se zdržujte ve větší vzdálenosti od beden).
  6. Chraňte uši před vniknutím vody, prachu a před větrem.
  7. Zpívejte si – zpěv uvolňuje sluchový systém.
  8. Místo vatových tyčinek, které vysušují, používejte k čištění uší přírodní přípravky obsahující rostlinné extrakty, které zdokonalují čištění vnějšího zvukovodu tím, že rozpouštějí ušní maz AUDIRON

 

CHRANTE SI SVÉ UŠI - AUDIRON

www.astrobohacova.cz/AUDIRON-USI-STR-UCHA-OPARY-d460.htm