Kategorie

Podporuje mojeID

11. 01. 2023

ČERNÁ LUNA VSTOUILA DO LVA

Černá Luna VSTOUPILA

8.1.2023 DO ZNAMENÍ LVA

video 

www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/494785866013603

 

www.youtube.com/watch?v=5cGmTGW8vJ0

Když se narodíte, tak podle hodiny, dne, roku

a místa se dozvíte v jakém znamení

a v jakém domě je postavená vaše Černá Luna.

Je to bod.

Černá Luna je druhé ohnisko elipsy,

po které se pohybuje Luna / klasický Měsíc, ten který vidíte na obloze/ kolem země.

 

V prvním ohnisku je země. Černá Luna je tedy bod.

 

Takže máme dvě ohniska. Jedno je země, to je hmota.

Pevná půda.

A druhé ohnisko je bod.

Nic pevného. Prostě bod.

Kolem země se pohybuje po elipse Luna,

která svými pohyby vytváří nějaký stav

 

Když se Luna nachází blíže k ohnisku,

kde je země, v tom okamžiku je lidská duše blíže hmotě.

Energie vtahují člověka

a jeho vnímání podstaty spíše do hmoty.

Když je ale Luna blíže ke druhému ohnisku,

kde se nachází pomyslný bod Černá Luna,

lidská duše se vzdaluje hmotě.

Takže ještě jednou si zopakujeme, že:

 JE TO ZVLÁŠTNÍ A MÁLO POCHOPITELNÉ,

ALE PODLE Znamení,

VE KTERÉM SE NACHÁZÍ TENTO BOD,

MŮŽEME DEFINOVAT ENERGETICKY CHARAKTER SITUACÍ, 

 

A jak je to možné…….??????

Je to tím, že ty události vznikají podle emočního nastavení lidí.

 

ČERNÁ LUNA V BERANU 27.1.2020 do 22.10.20

ČERNÁ LUNA V BÝKU   22.10.20 DO 18.7.21

ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH OD 18.7.21 DO 13.4.22

ČERNÁ LUNA V RAKU OD 13.4.22 do 8.1.23

 

 

ČERNÁ LUNA V BERANU / omezení podnikání, aktivit, samostatnosti, /

 Světová zdravotnická organizace vyhlásila propuknutí 

globálního stavu zdravotní nouze v lednu 2020

a pandemie v březnu 2020. …………

11. března 2020 prohlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) šíření covidu-19 za celosvětovou pandemii

Pak to začalo. Omezování podnikání, omezování aktivit, omezování organoizovaných akci

 

ČERNÁ LUNA V BÝKU /země, půda, bydlení, nemovitosti, zemědělci, potraviny/

Mnozí zájemci o koupi, kteří ještě letos koncem roku úvěr dostali,

se mohou v roce 2021 už dostat do situace,

kdy by pro banku nebyli bonitní,

platí to nejen pro ty, kteří dostanou výpověď,

ale také pro OSVČ,

kteří by již předkládali daňové přiznání za rok 2020.

Tehdy může přijít pokles poptávky.

Květen 2021 novela stavebního zákona

Pokus o to aby se urychlilo stavební řízení,

aby obíhal papír a ne lidé…..

Pak přišly volby, změnily se politické strany

a zrušil se vznik Nejvyššího stavebního úřadu

a jemu podřízené soustavy

a prozatím zachovává všechny stavební úřady v obcích s rozšířenou působnostií.

Hodně změn kolem zemědělství, zemědělské púdy dotací,

A TO VŠECHNO SE OTEVŘE VE DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2023, 

protože se do Býka přesune Jupiter. 

 

 

ČERNÁ LUNA V BLÍŽENCÍCH OD 18.7.21 DO 13.4.22

Začal se tvořit informační chaos.

Začalo se řešit co jsou dezinformace a co s nimi,

Ještě intenzivněj téma digitalizace,

Tam již začalo téma o školství,

JUPITER DO BLÍŽENCŮ V ROCE 2024

 

 

ČERNÁ LUNA V RAKU OD 13.4.22 do 8.1.23

Téma rodina, rodinné vazby, téma Klokánky,

vše co je o dětech, ale také o rodinách, změny pěstounská péče, adipce dětí

Téma aktuální, které se týká stejnopohlavních párů, téma počtu pohlaví…….

V lidském těle je 23 párů chromozomů, což znamená, že máme celkem 46 chromozomů.

 Různý počet chromozomů může vést ke zdravotním problémům, jako je například Downův syndrom.


Jediné buňky v našem těle, které nemají pár chromozomů,

 jsou pohlavní buňky, protože ty mají kopii všech našich chromozomů.


Proto má potomek směs znaků od matky i otce. Muži a ženy mají v reprodukčních buňkách také různé chromozomy,

 podle kterých lze určit pohlaví potomka.

 

 

 

ČERNÁ LUNA VE LVU OD 8.1.23 DO 4.10.23

Co symbolizuje lev

Lev představuje sílu, rytířskou ctnost a odvahu.

Často se zobrazuje při skoku s vytasenými drápy,

čímž malíři zvýrazňují a demonstrují sílu

a obávanost této kočkovité šelmy.

 

Lev je kromě síly také znamením odvahy,

královského rodu a ochrany.

V duchovních textech a malbách je symbol lva znázorňován

 

 například jako znamení ostražitosti a bdělosti.

 

Český lev se odlišuje od ostatních lvů

používaných jinými státy především tím, že má dva ocasy.

 

Český lev se po staletí objevuje na erbech českých panovníků

a později také na znaku českého státu,

kde značí moc a svrchovanost.

 

Alois Jirásek.

Legenda hovoří o tom, jak se Bruncvík, který zdědil po svém otci do rodinného erbu znak orlice, vydal se svojí družinou na odvážnou výpravu po světě. Při své cestě zachránil život lvu, kterého chtěl zabít drak. Lev s ním poté putoval věrně po jeho boku a stál při něm v těžkých bitvách. Po návratu do své země nechal Bruncvík vymalovat lva do svého erbu

 

Heraldika však dvouocasost našeho lva zdůvodňuje takto:

lev ve státním znaku České republiky

má dva ocasy proto, že je to lev.

Tedy je to samec lva a není to lvice!

Obecně v heraldice platí pravidlo o tom,

že se pohlaví u erbovních zvířat rozeznává tak,

že pokud má zvíře nějaký nepárový orgán zdvojený

(nejčastěji hlavu nebo ocas) je to samec.

 

 

TÉMA ŠKOLSTVÍ,

TAM UVIDÉME VÝRAZNÉ ZMĚNY VE VEDENÍ……

LEV  vůdci, králové, královské rody,

šlechtcké rody, monarchie.

Lev má n.a starosti také umělce,

umění…….tvorba

Hlavně karma otců  mužské rodové linie.

Hrdost národa…..

 

 

ČLÁNEK Z  19.1.23

Pokračujeme v pozorování událostí, 

ČERNÁ LUNA VSTOUPILA DO ZNAMENÍ LVA,

VÝSTAVA KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ ROZPOUTÁ DISKUZI………… a proč?

Černá  luna  bude ve Lvu  do  10/2023 a my jsme si slíbili,

že si budeme popisovat její vliv, budeme pozorovat co se děje…

 

VŠICHNI BUDEME ŘEŠIT KARMU OTCŮ, KARMU MUŽŮ…

PARTNERŮ BÝVALÝCH SOUČASTNÝCH, PARTNERŮ DUŠE.

VŠICHNI BUDEME ŘEŠIT KREATIVITU,

KTEROU V SOBĚ MÁME

PARTNERSKÉ VZTAHY PROJDOU TRANSFORMACÍ

VZTAHY RODIČ DÍTĚ

UČITEL, ŠKOLA, RODIČE

Po celou tuto dobu se bude dít mnoho věcí kolem králů,

vůdců, šlechtických a královských rodin.

Monarchie a její přerod,

diskuze zda potřebujeme, či ne,

usporná opatření, nutná u královských dvorů a panovníku.

 

SVĚT JDE DO RENTABILITY

O TOM SI VYPRÁVÍME V KAŽDÉ MÉ PŘEDNÁŠCE…..

Změní se,

zavedou se jiná pravidla,

ROYAL WORLD nám ukáže tvář, kterou jsme neznali……..

ale nejde jen o krále, kněží a kněze,

duchovní ale také o panovníky,

kteří se do role panovníka chtějí vtělit,

dokonce i jeden člověk,

který se vtělil do osoby jednoho cara,

tak i ten bude mít aspekt Černé Luny přes Pluto,

zasáhne osud o tom se já ale bavit nechci a nebudu

BUDU SE BAVIT O VÝSTAVĚ KORUNOVAČNÍCH KLENOTŮ,

KTERÁ DÍKY POSTAVENÍ ČERNÉ LUNY OTEVŘE DŮLEŽITÉ TÉMA

PROČ MUSEJÍ LIDÉ MRZNOUT V LEDNU V ZIMĚ VE FRONTÁCH?

PROČ SE NEVYSTAVUJÍ V LÉTĚ A NA DÉLE?

KDO BLAHOSKLONĚ ROZHODL,

ŽE NA TŘI PRACOVNÍ DNY V TÝDNU

SE LIDÉ BUDOU HNÁT PŘES CELOU REPUBLIKU,

ABY SE DOZVĚDĚLI, ŽE SE NAKONEC DO PROSTORU NEDOSTANOU?

Proč děti školou povinné mrznou venku ve frontě,

aby viděli, to, co je symbolem jejich státní hrdosti

Černá luna ve LVU OTEVŘE VÍCE TĚCHTO TÉMAT……,

 

 

Daldí článek ze dne 29.1.23 

Jsou sociální sítě bitevní pole?

Blíží se nám úplněk ve Lvu dne 5.2.23

Každý úplněk je významný, ale ve Lvu se nachází také Černá Luna

ČERNÁ LUNA VE LVU OD 8.1.23 DO 4.10.23

Mimo to,

že v tomto období budeme všichni řešit karmu otců,

karmu mužů, řeší se také vše,

 co se týká, králů, vládců, monarchie.

 

A tak se nejedná jen o lidi,

ale také o královská místa.

 

My máme na očích tu monarchii v Anglii,

kde Král Karel III,

dělá hodně změn a dělat bude,

a to i díky svému synovi a americké herečce.

Přemýšlela jsem.

Když se díváme na monarchii v Anglii,

 jde o boj dvou bratrů.

 

Kdysi bojovali bratři na bojišti.

Mezi sebou.

Vždy ten,

kdo měl právo na trůn

a proti němu stál ten,

kdo to právo neměl.

 

 

Tyto boje v královských rodinách jsou historicky dané.

Prostě lepší je mít syna a pak holky.

Když jsou dva kluci o boj v dospělosti je postaráno.

 

BITVA SE DNES VYHRÁVÁ JINAK.

Dnes se boje neodehrávají na bitevní poli,

ale na sociálních sítích……

Takže jsou sociální sítě vlastně takové bitevní pole?

Na sociálních sítích můžete bojovat a rozpoutávat…..

Na sociálních sítích můžete tvořit a stmelovat…..

Sociální sítě nejsou špatné…….to lidé určují o jakou činnost jde.

 

Já jsem četla, že Král Karel III,

se rozhodl zpřístupnit návštěvníkům Buckinghamský palác.

Zájemci navíc budou moct do soukromí královské rodiny nakouknout po celý rok.

Ted se všichni stěhují.

 

Jsem zvědavá.  

A přemýšlím.

Až nastoupí pan prezident na hrad, jaké změny udělá co více otevře veřejnosti, co více zpřístupní a něco to bude.

Ted je taková doba a děje se všude ve světě….

A budeme se dozvídat postupně……