Kategorie

Podporuje mojeID

11. 12. 2022

ROK 2023 , MENTÁLNÍ PROMĚNA LIDÍ

VIDEO NAJDETE ZDE: 

https://www.astrobohacova.cz/blog

https://www.facebook.com/martinablazena.bohacova/videos/486937840207479

 

PSANÝ TEXT 

Prognóza na rok 2023. 

Nazvala jsem ten rok o mentální proměně lidí.

„Rok o zemi, o vodě a o našich kořenech“.

 

PŘÍŠTÍ RTOK NEBUDE ANI LEPŠÍ

ANI HORŠÍ, PŘÍŠTÍ ROK BUDE JINÝ.

 

Svět nebude zničen, 

je příliš zajímavý na to,

aby přestal existovat.

 

 

Tvoříme síly se nyní vyřádí v oblastech,

o kterých si pohovoříme.

KAŽDÁ KRIZE JE CESTA K DALŠÍMU RŮSTU.

 

 

V uplynulých třech letech se Saturn pohyboval znamením Vodnáře.

Z Vodnáře se přesune 7.3.2023 do znamení Ryb 

a tam se bude pohybovat do roku 2026. 

 

Saturn se v této pozici necítil pohodlně,

protože se dostal do energetického konfliktu s Uranem.

Saturn je planeta, která chce řídit, omezovat,

nařizovat pravidla a zároveň,

nesnáší změny. 

Chce zachovat staré struktury,

chce omezovat a mít vše pod kontrolou.

Vodnářům vládne Uran, který má zcela jiné energie.

Jsou to energie revoluce,

touha se vzepřít zavedeným pravidlům,

touha se uvolnit.

 

Touha vnést do života nové myšlenky,

zavést nové systémy, vytvořit nová pravidla.

 

Toto téma se vyhrocovalo v roce 2022

a bude ještě pokračovat do března 2023.

 

Saturn se ve Vodnáři bude vyskytovat i v roce 2023,

ale už jen do března.

 

 

Od března,

pokud nenastane nějaké globální ohrožení naší bezpečnosti,

by pomalu, lehce mohla začít klesat inflace.

 

Nevím, jak se projeví to,

že občané začnou mít větší zájem o dolary a eura……

 

Po celou dobu,

kdy je Saturn ve Vodnáři jsme prožívali téma

větší výdaje a nižší příjmy.

 

Komu se nesnížily příjmy, výdaje se zvedly, a to díky zdražování.

 

Jasné, že se mnoho lidí napakovalo

firmy energetické..energie, zbrojní průmysl, media,

 

 

Prožili jsme zlovid, zdravotní virus,

teď máme virus energetický,

a to co řešíme s plynem a elektřinou

budeme příští 3 roky řešit tako s vodou, 

teď půjde o vodu a celý vodárenský průmysl,

bude se všude dělat revize trubky v jakém jsou stavu,

Co je v rukou státu a co je v roku zahraničních vlastníků.

 

 

 

Voda se bude skloňovat ve všech možných asociacích

……teplá, studená, vodní zdroje, pitná voda, užitková voda, zdražování vody, 

šetření s vodou. Šetření s teplou vodou. Lázenství, zkaplaněný plyn, vše co teče, nápoje...

 

ALE TAKÉ HRANICE NA VODĚ…….

Hranice na nebi. což je také určitá forma vody.....

Kulminace Saturna ve Vodnáři bude v 1. čtvrtletí roku 2023 protože 7.3.2023 se Saturn přesune do Ryb a tam bude až do května 25 potom se na chvíli přesune do Berana ale vrátí se do Ryb 9/25-2/26 a pak už pojede Beranem a my začínáme budovat znova…..

 

HRANICE JSOU TÉMA.

BUDOVÁNÍ HRANIC NESKONČILO

A JÁ VÁM ŘEKNU PODLE ČEHO TAK SOUDÍM.

KDO ZNÁ MÉ PROGNOZY TAK VÍ,

ŽE O TĚCH HRANICIÍCH JSEM MLUVILA JIŽ PŘED 4 LETY……

HRANICE SE BUDOU ŘEŠIT NA VODĚ A TAKÉ VE VZDUCHU……

SATURN V Rybách je promíchávání národů s různými duchovními směry,

s různámi filosofickými směry, s různou kulturou. 

Pokus, kterému se Evropa sama otevřela,

je změnit Evropu jako takovou. 

 

Vrátím se k těm hranicím……..

 

Vstupem Saturna do Ryb

budeme procházet velkou mentální proměnou

a mění se ráz celého světa a začíná také promíchávání. ,

 

Kroky, které v minulosti udělala Evropa,

dovolily příchod velké spousty lidí,

kteří jsou zcela jiného naturelu

a tím,

jak se začnou lidé mezi sebou množit vznikne

prolínání kultur i na úrovni genů.

 

 

Proto předpokládám,

že téma migrace bude nejen pokračovat, ale také sílit.

 

Vytváří se nový typ společnosti.

 

Dokonce i ta témata,

kdy se diskutuje o tom,

že je dokonce 71 pohlaví s tím má něco společného.

 

 

Protože se Saturn v Rybách týká různých ideologií. 

a tam patří nejen víra,

ale také různé filozofické směry, různé učení……

bude se týkat také církve.

 

 

Jsou církve, kde se muži nesmí mít ženu a děti…….

tohle a i jiná témata se budou v církvi řešit,

půjde to pomalu, ale už se na tom pracuje.

 

 

Církev jako taková se ještě více začne chovat jako obchodník,

revize v majetku, který nevynáší,

vzhledem k tématu bytové politiky,

asi začnou investovat do bytů,

a změní se během tohoto období mnoho také v uspořádání církve,

.a asi dojde také na nějaké hodnostáře.

 

 

Ta mentální proměna lidí

sebou logicky přinese také změny společenských systémů,

ale takové opravdu velké změny

ve vládách a ve společenstvích bych si tipla až na rok 2024.

 

 

Zdůvodnila jsem si to tím,

že se budou všichni snažit soustředit

se na zvládnutí příští zimy

a kdyby se nyní vytvořil ve společnosti nějaký chaos, svržení,

tak na to dojedeme asi všichni.

 

Vždy když křičím že chci někoho nahradit musím vědět, koho, kým a jak…….

 

Jinak by se nemuselo jednat o projev svobody, ale anarchie…….

 

Protože se bude měnit mentalita lidí,

bude se měnit celý vzdělávací systém,

to už probíhá ale je v začátcích a dokončeno bude v roce 2025 a 2026…….

 

 

 

Saturn v Rybách se týká zdravotnictví,

které již prochází transformací,

ale zdravotnictví ´čekají revoluční změny,

bude se týkat nemocnic, pojištění, ale také přístrojů a vynálezů,

 

Vztahuje se také k sociální sféře……

tam bude hodně změn,

 

Sociální sféry je široký okruh……

který se týká péče o různé skupiny občanů,

Péče o bližní, láska k bližnímu….

 

Obrovské změny proběhnou na úřadech sociálka, pracák

a s těmi změnami půjdou i změny personální.

 

URČITÉ PERSONÁLNÍ ZMĚNY PROBĚHNOU JIŽ V ROCE 2023

ALE JAK SI TIPUJI TAK ROK 2024

TAM NASTANOU SPOLEČENSKÉ ZMĚNY A TO V CELÉM SVĚTĚ. 

 

SATURN V RYBÁCH BUDE ŘEŠIT TAKÉ ZÁVISLOSTI

A TÉMA DROGY A POVOLENÍ DROG……LEGALIZACE…….

Rovněž práci se závislými jedinci. 

Týký se také různých automatů a sázení. 

 

 

Každý z nás je 

SOUČÁST KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ

 

Březen bude zásadní i proto,

že Mars se konečně začne přesunovat z Blíženců

do zanemní Raka, a to na konci března ………

Mars byl v Blížencích nyní dlouho, zvláštní období. 

 

 

 

Mars vstoupil do Blíženců 8/2022 a bude tam do 3/2023……

 

 

Komunikace je divoká a nepřehledná a pracuje se na větší kontrole slova,

pozor

Spoustu věcí ani nevíme ……

Pracovní ukoly se předávají co dělali 3 lidi, začne dělat jeden a

část se bude převádět do digitalizačních procesů. 

Televize, sdělovací prostředky různá media, časopisy,

všude jsou velmi napjaté vztahy mění se lidé,

mění se managment, chystají se opatření.

 

 

 

Přemýšlí se, jak navýšit ceny…….televize poplatky, časopisy ceny, 

až se zklidní po prezidentských volbách,

začne toho mnoho vyplouvat na povrch.

 

 

Školství……ale všechno,

co se týče pohybu a cest,

ale to už bych se opakovala a mnoho se toho děje,

Vlaky, autobusy….

 

JUPITER 

Jupiter se posunuje Beranem až 

DO KVĚTNA 2023 pak se přesune do Býka.

V Beranu bojovnější, neklidné období.

Probíhá transformace ve firmách……

mění se podnikatelské prostředí,

učíme se soběstačnosti a samostatnosti

v podnikání……zanikání práce a vznik práce nové……….

 

 

A v květnu se začne Jupiter posouvat do Býka……

jakmile se Jupiter posune do Býka,

mohla by se situace začíst zklidňovat.

Jupiter v Býku bude do května2024.

 

 

Takže toto téma se týká pozemků půdy,

bytové výstavby,

vlastnický práv,

rozdělování území,

stavebního zákona, zemědělství, půdy……

Může dojít během tohoto období k dohodě o různá území,

jak to bude , která území kdo bude mít……..

 

 

 

Nastává skupování bytových fondů……

pamatujete si jak to bylo v minulosti………

obytné domy vlastnilo město, družstvo a tam se pronajímaly byty…….

mění se struktura bydlení a nájemní bydlení bude hitem……

bude se měnit stavební zákon…….

v majetkových věcech se budou dělat pořádky.

 

 

Kontrola bude v dotačních programech,

které se týkají zemědělství, potravin, dotačních programů, ……..

Tvorba stabilnějšího systému……….

ekologie se začne provádět rozumnějším způsobem,

situace, která se děje se děje i proto,

že nám to zabránilo pokračovat v některých věcech,

které se týkají zeleného programu

a vedly by nás do záhuby.

 

 

Ony věcí se dějí,

vypadají dramaticky,

ale když se ohlédnete zpět,

tak potom zjistíte,

že to co se stalo bylo dobré……

to je i v osobních životech.

Zelená vize bude pokračovat ale ne šílené, ale promyšleněji ……..

 

ZAJÍMAVÉ BUDE OBDOBÍ MEZI BŘEZNEM

A ČERVNEM TAM DOJDE K NĚJAKÉMU OSUDOVÉMU ZLOMU,

KTERÝ SE BUDE TÝKAT SVĚTA……

PLUTO SE OD 3- 6…7…..8 MĚSÍCE POSUNE DO VODNÁŘE……..

VELKÝ ZVRAT.

 

Zároveň jeden člověk, jehož jméno se mi ani nechce vyslovovat,

člověk který se narodil 7.10.

bude mít návrat Černé luny, která je v konjunkci 

 s Plutem a karmickým Uzlem ve Lvu....

ta osoba o které hovořím, již není ta osoba, kterou v minulosti byla

…je vtělena do jednoho historického vládce 

do cara, který se v dějinách země stal největším carem......

měl v plánu vytvořit velký územní celek

měl velké globální téma...... a chtěl ho za každou cenu

 

 

,

ČERNÁ LUNA VE LVU ………dotkne se hierarchie

Dotkne se různých vládců

Bude zajímavé sledovat různé královské rodiny

které budou procházet transformací……

Touha vyniknout, upozornit na sebe být obletovaný……..

Snaha vyčnívat…….

Téma otcové a děti…….

budete si řešit téma můžské rodové linie

Černá Luna ve Lvu se promítne ve světě kultury,

umělcká sféra, školství.