Kategorie

Podporuje mojeID

07. 03. 2023

TAJEMSTVÍ VĚŠTECKÝCH ENERGIÍ - SEBEKOUČINK

TAJEMSTVÍ VĚŠTECKÝCH ENERGIÍ 

www.youtube.com/watch?v=gmGKlTzelbs

 

Údaje, ze kterých čerpáme

ve Vesmírném labyrintu mají energetickou strukturu.

 

Ty údaje pracují s hmotným světem člověka

a jsou vysílány v různých symbolických popisech.

 

Vědomá úroveň jakoby vysílala přání,

nebo otázky

a z Vesmírného labyrintu přicházejí údaje, k

teré mají zatím energetickou strukturu.

Tak vznikají odhalení, nápady,

které je potřeba zhmotnit.

 

 

Díky informacím ,

které mají energetickou strukturu

a které jsme získali z různých světů,

se dostávají k našemu rozumu.

 

A on s tím začíná pracovat, a to po svém.

 

Stejná energetická informace je jiná,

když jde o jiného člověka.

Každý má svůj vesmírný labyrint

a jde také o dobu a místo,

ve které daný jedinec působí,

protože mozek reaguje díky podnětům zvenčí,

které dostává díky svým smyslům.

 

 

Zásadní objevy vlastně ze začátku přicházejí

jako postupné osvícení,

jako poznatek odnikud.

 

 

Vlastně je to jako s dílem,

které se zrodilo díky inspiraci.

 

Dílo, geniálnín myšlenka, nápad 

leží nejdříve v energetickém světě,

než přijde někdo, kdo zapracuje na tom,

aby došlo ke zhmotnění.

 

Opět záleží na tom, kdo to je.

Protože platí, že když dva dělají totéž,

není to totéž.

 

Proč? 

Protože když já mám nějaký nápad,

tak pracuji s energetickým zdrojem, 

který pochází z mého labyrintu. 

 

Když stejný nápad začne řešit někdo jiný,

výsledek bude jiný. 

 

Když někdo přesto bude chtít 

vytvořit přesně to samé co já, 

použije copyright. 

 

Jenže u těch opravdu geniálních věcí 

se to projeví ve formě energií. 

 

Například obraz od nějakého malíře- odborník pozná....

Kniha a informace v ní. 

 

 

dílo......obraz, hudba...film....

Jeden je mistr a druhý, který chce to samé, je ten, kdo kopíruje.

 

Inspirace a originalita, 

nemá mnoho společného s rozumem. 

 

Vychází takzvaně z hloubi duše.

 

Vznikne geniální nápad a ......

myšlenky jsou různé a ne všechny geniální. 

Rozum  potom dokáže pracovat s nápadem

nebo vizí dál.

 

 

A JAK? 

Když vznikne geniální plán, nebo jakýkoli plán, 

rozum je schopen vytvořit prostor,

jak ten plán uvést do reality.

 

Rozum je totiž analytik.

On analyzuje data,

která dostal z Vesmírného labyrintu

ve formě energetické struktury.

 

A začne je ukazovat ve formě,

kterou vytvořil například báseň, obraz, kniha.

 

Dá tomu schéma, vzorec, tvar, popíše ten stav. 

Čím více lidé se do tohoto scématu zapojí, 

tím větší je pravděpodobnost, že se situace zhmotní. 

 

A JAK TO MAJÍ TI, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ, CO SE STANE?

A tak kdo jsou lidé, kteří říkají, co se stane v budoucnu?

 

Oni vlastně vidí situace,

které ještě nejsou ve formě zhmotnění,

jsou jen ve formě různých energetických struktur.  

 

VĚŠTECTVÍ, PROGNOZY atd.....

Právě to je schopnost se vyladit 

na zatím nerealizované formy energetických struktur

v těch vesmírných labyrintech,

kterých je mnoho a 

jde o to kdo a jak se dokáže  napojit

na energetické struktury určitých labyrintů.

 

 

 

Astrologům pomáhá horoskop 

numerologům čísla

prognostikům data.

forme je více

 

kdo a jak se dokáže napojit

na energetické struktury labyrintů jiných lidí,

nebo situací: 

 

Tedy  na určitý okruh lidí,

na témata.

lidé kteří prognozují, nebo-li věští, 

mají schopnost překakovat z různých Vesmírných labyrintů 

na různé energetické struktury . 

Dokáží ten prostor střídat. 

 

Je důležité vyhýbat se lidem a věcem, 

kteří chtějí ovlivnit to, jak má 

člověk myslet. 

Což je dnes téma se kterým se setkáváme dnes a denně. 

 

/ popis videí, proslovů / 

 

JSME SOUČÁSTÍ KOLEKTIVNÍCH ENERGIÍ

Jsou období, kdy všichni řeší určitá témata,

a tak ten, kdo pracuje s prognózami na budoucnost,

se napojuje na energetické struktury těch otázek.

 

Jenže i u těch prognóz může docházet k omylům,

protože někteří z těchto lidí nevidí

některé ty energetické STRUKTURY zřetelně

nebo si pomáhají rozumem,

který je ale jejich rozumem.

Když si ten, kdo dělá někomu prognozu začne pomáhat rozumem.

Výklad není v pořádku. Je zkreslený.

Rozum myslí na základ vlastních  zkušenosti. 

 

OMYL V PROGNOZE 

Může být způsoben také něčím jiným

a to tím, že se člověk,

který prognózuje budoucnost

naladí na energetický zdroj,

který nebude realizován,

bud vůbec

anebo se realizace nebude týkat doby,

o které se hovoří.

 

Anebo k tomu, aby se energetická struktura zhmotnila, 

je potřeba aby okolí vykonalo něco, co nevykoná. 

 

Potom se řekne něco, co zcela zapadne.

 

POZOR 

Když se například dělá prognóza

do daleké budoucnosti,

tak se člověk na formu energií napojí,

ale hodnotí je v souladu současných znalostí.

ANEBO V SOULADU S PŘEDSTAVAMI,

KTERÉ SE O SOUČASTNÉ ZNALOSTI OPÍRAJÍ. 

 

 

 

Vlastně to funguje tak,

že se k nám energetické struktury a energetický 

zdroj dostává prostřednictvím různých náznaků, vědění, vizí.

 

A může to být nápad

nebo poselství někoho zcela jiného,

jehož energie je člověk

z toho energetického zdroje schopen zachytit.

 

ODKUD JSOU ZNALOSTI nebo info o BUDOUCNOSTI. 

Neteří lidé dokáží číst z energetického pole.

Ti lidé nečtou informace, ale čtou energie

Takže dokáží přečíst energie lidí,

které třeba ani neznají,

ani nevědí,

že existují anebo s nimi nepřicházejí do osobního kontaktu.

 

Číst z energií neznamená číst pravdu,

ale znamená to,

čít jaký druh energií vysílá někdo z okolí.

 

SEBEKOUČINK 

Když se jedná o naše osobní životy,

je potřeba jít do našeho vlastního vesmírného labyrintu

a hledat nerealizované sektory v tomto prostoru.

 

Hledat to nerealizované,

ale co lze propojit s naší 

 vědomou úrovní.

 

Na vědomé úrovní po tom toužíme

předáme informace vnitřnímu zdroji,

ten předá informaci naší duši

a ona hledá nerealizované energetické sektory

v našem vesmírném zdroji,

protože my potřebujeme,  aby to co žádáme bylo o nás a ne o tom,

co jsme viděli u někoho jiného.

Může to být podobné,

ale MUSÍ TO BÝT NAŠE VLASTNÍ.

VYTVOŘENO Z NAŠICH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ.

A to platí i pro různé druhy spolupráce s někým.

 

Je velmi důležité,

aby tyto informace potom zachytil mozek

a pochopil o co těm energiím vlastně jde.

 

Jak vlastně funguje mechanismus spolupráce

mezi vědomím a nevědomím?

 

I zde je mnoho intepretací.

 

Princip by mohl být ten o kterém tady hovoříme.

 

Označíme tedy to, co nám plyne z nevědomí jako info duše.

 

Kdyby rozum chápal vše,

co duše vysílá, byl by to zajímavý svět.

 

Myslím si, že takové světy existují.

Jsou na jiných frekvencích.

 

Civilizace je tam zcela jiná a hlavně bez válek,

bez nemocí, bez peněz….

nepředstavitelné pro náš rozum

a pro formu našeho myšlení

pro které jsou peníze alfa a omega všeho dění.

 

 

Představit si, že jsou světy, kde tato energie neexistuje.

 

Duše vysílá ....

Rozum odmítá slyšet slabé signály duše

a tvrdí autoritativně své.

 

Je to tak i s lidmi,

kteří dostanou pocit, že mají patent na rozum.

 

 

Kdž rozum přemýšlí,

pracuje s označenými objekty.

 

Označil je pomoci slov, definic,

 

Proto lidé označili situace,

aby rozum věděl,

čeho se má přidržovat

a aby uměl definovat o co mu vlastně jde,

 

Symboly, pravidla slov, schémata

 

Označení bylo přiděleno všemu, co nás obklopuje.

 

Když se rozum setká s informací,

která zatím není pojmenována,

vnímá ji jako něco nesrozumitelného.

 

Rozum to vnímá jako nedefinovatelný poznatek.

 

Když tento poznatek lze nějak definovat rozum pochopí,

ale jak se má definovat energetický pojem,

který zatím funguje pouze na bázi energetického přenosu?

 

 

Proto když vzniká nějaký originální poznatek,

je potřeba k němu vybrat označení,

které ale bude vnímat jako označení i mozky jiných.

 

 

Proto tvrdím,

že vše, pro co existují slova,

kterým ostatní rozumí existuje

i přesto, že si na to nemůžeme sáhnout.

 

 

Nevědomost můžeme krásně vypozorovat u dětí,

Ty se učí vnímat energie barev i slov.

Tady přichází forma, které říkáme obrazová technika

Když něco řekneme ukážeme to například na obrázku,

Nebo formou zvuku.

To je kravička, ta dělá bu

 

DUŠE A ROZUM 

DUŠE NA ROZDÍL OD ROZUMU NEPRACUJE

S TAKOVÝM OZNAČOVÁNÍM,

 

Jak tedy může duše vysvětlit rozumu svůj postoj?

 

Duše totiž nepopisuje slovy, ale emocemi.

Ona totiž cítí a ví.

A to je rozdíl mezi formou komunikace rozumu a duše.

 

 

Domluva tedy není jednoduchá.

 

Duše něco cítí a upozorňuje na to.

 

 

Rozum tvrdí, že to není možné.

 

Jenže forma emoční, je formou energetického shluku,

 a teprve potom se to přenáší do hmotného světa.

 

Rozum vše pochopí až je to v hmotném světě.

 

Takže tedy duše se naladí na energetický shluk

a zjistí něco,

co ještě není v materiálním světě

a rozum teda tvrdí, že to neexistuje.

 

 

Jak to může duše rozumu vlastně předat?

 

Navíc rozum si můžeme představit jako nějakého sebestředného chlapa,

který se domnívá,

že vše lze vysvětli, a ještě hůř se může domnívat, že má patent na rozum.

 

 

Takže má nějaké informace a o ty probírá a pracuje s nimi.

 

Jak? To už je na formě rozumu. Na společenství, na době……

 

Aby se poznatky s duše dokázali prodrat k rozumu

je potřeba najít slabinu v systému,

který kontroluje rozum.

 

Duše používá hlas beze slov,

mluví a slova nahrazují pocity,

které se rozum snaží potlačit.

 

 

Ani zvuk, který duše umí vnímat

nezná hlasitost.

Je to všechno energetický proces. 

 

Hlasitost dodá až mozek,

například když vzniká nahrávka, nebo myšlenka.

 

 

Každý člověk má intuici,

ČASTO SI KLADME OTÁZKU A HELDÁME HRANICI

 

Co je intuice a co je mixování myšlenek rozumu.

 

Je to, co cítím moje intuice,

anebo rozum převládl a vyvolává pocity,

které bych neměla zaměňovat s intuicí?

 

Jak se vzynat v chodu myšlenek, 

kterými nás zaměstnává mozek, 

jak poslouchat hlas bezeslov, 

kterým komunikuje naše duše.

 

Kdo může určit, co já když říkám je des.......informace

anebo něco co beru z energetického pole a ještě to není zhmotněno. 

 

V SEBEKOUČINKU SMERUJEME SVOU DUŠI,

ABY SE NALADILA NA ENERGETICKÉ SEKTORY

 V NAŠEM VESMÍRNÉM LABYRINTU

,KTERÉ JSOU ZATÍM NEREALIZOVANÉ.

 

Duše má přístup k poli informací,

se kterými se naučí pracovat a díky tomu se vytváří stav,

kterému říkáme náš život.

 

Díky tomuto vhledu vaše duše tak rok a půl dopředu ví,

co jí čeká a dává informace rozumu,

který je ale zaměstnán sám sebou

a nepřikládá těmto energetickým informacím význam.

 

 

A tak energie sílí.

Problémy narůstají…..emoce se hrotí a

Duše na rozdíl od rozumu cítí a ví.

Kolikrát se stane to,

že když něco prožijeme,

uvědomíme si,

Vždyť já jsem to věděla, já jsem to říkala, já jsem