Kategorie

Podporuje mojeID

PROGRAM SEBEKOUČINK

Program SEBEKOUČINK je program, který se stále vyvíjí a rozrůstá. Počet účastníků stoupá a již v něm jsou zahrnutí lidé, žijící po celém světě.

A tak se často lidé dotazují, co že to vlastně je, a s čím každý měsíc pracujeme.

Během svého života prožíváme různé situace, potkáváme různé lidi a během jednoho roku každý z nás vystřídá dvanáct základních životních témat.

Těch dvanáct základních životních témat se u každého z nás střídá během roku, a u každého jsou tato témata napasována na jeho fyzickou realitu.

Fyzickou realitu si tvoříme sami tím, jak myslíme, co konáme a jak zapojujeme své emoce.

Tvoříme si ji sice sami, ale jsme ovlivněni programy, které jsme získali od svých předků, které do nás vložili v našem dětství a jsme ovlivněni také tím, co jsme prožili během života, kde a s kým žijeme.

Některé programy nám vyhovují a jiné zase ne. Některé programy nás posunují vpřed a jiné nás naopak brzdí.

Každý měsíc pracujeme na dvou tématech, která se vzájemně prolínají.

Soustředíme se na energie úplňků a novoluní a to proto, že pohyb Luny a Slunce a aspekty těchto těles ovlivňují naše emoce a vytahují z nás programy, které v sobě nosíme.

Úplněk a novoluní vždy na sebe navazují a nemusí se dít v jednom kalendářním měsíci.

Je vždy potřeba podchytit astrologickou linii, která má nějaká pravidla.

A aby to nebylo tak jednoduché, tak ještě navíc tato tělesa, dělají aspekty s jinými tělesy a tím dávají danému tématu určitý druh emočního zabarvení.

Když člověk žije klasický den, měsíc, život, a dostává spoustu informací a mnoho nepodstatných informací, je jeho pozornost zaměřená na vnější svět.

O to, abychom odvedli pozornost sami od sebe, se starají všichni a všechno. Lidé kolem nás, televize, rádio, internet atd.

Cílem programu SEBEKOUČINK, je zaměřit pozornost na sebe a napasovat se na energie, které právě nyní na člověka působí.

Málokdo je schopen se každý den dívat na aspekty planet. To musí být zapálený astrolog, třeba jako já a koukat do horoskopů neustále.

Jenže kdo z vás má na to čas?

Já na to čas mám, protože astrologie je jedna z činností, která mě živí. Je to má práce. Není to má hlavní činnost, protože má hlavní činnost je spisovatelka a mám to štěstí, že se prodávají mé knihy ve velkém již několik let.  A to mě těší.

A zpátky k programu SEBEKOUČINK.

Každý měsíc zpracováváme dvě témata, která se daného měsíce týkají.

Vytvářím meditace. Afirmační meditace.

Je to jiný druh meditací, než na jaké jste zvyklí. U těchto meditací neležíte a nerelaxujete. U nich se nabíjíte. Jedná se AFIRMAČNÍ ZDĚLENÍ A PRÁCI S AUTOSUGESCÍ. Takže tyto afirmační meditace posloucháte například v průběhu dne, když vaříte, uklízíte, jedete v metru, pracujete na zahradě. Afirmační tvrzení navazují na postavení a působení planet na nás a na naše emoce. Takže ve správný čas podchytíme ten správný druh emocí.

Vytvářím afirmace, které každý den dostáváte na svůj email. A ty jsou rovněž vytvářeny podle druhů energií, které na nás právě působí. Každý den si přečtete na svém emailu MOTIVAČNÍ AFIRMACI, která je napasována na to, co řešíte a co je vhodné řešit ve vaší fyzické realitě.

Součástí programu jsou různá cvičení, která si můžete a nemusíte dělat. Záleží na vás. Tato cvičení slouží k tomu, že si neustále ujasňujete, jak potřebujete prožívat určitou oblast. Prožívat tak, abyste byli spokojeni, to znamená, abyste srovnali své emoce a přepsali negativní programy. Každý je máme a kdo tvrdí, že ne, tak "kecá".

Jak poznáte toho, kdo není upřímný?

Jednoduše se to pozná, když je někdo přehnaně veselý, všechno je „happy“, nestále se takový člověk ohání pozitivním myšlením a neustále o tom mluví, stále se u toho směje atd.   Protože emoce, na kterých je potřeba neustále pracovat máme každý a je období, kdy se cítíme lépe a kdy naopak naše myšlenky utíkají směrem, který je o tom, že se staráme, pochybujeme, něco se nám nelíbí, něco nás trápí, nebo bolí. Tenhle stav je normální a nikomu se nedaří ve všech směrech a když tak jen dočasně.

Mnoho lidí se tak tváří, ale jen před ostatními. Když jsou sami se sebou, tak vědí, jak to je.

My ostatní víme, jak to funguje, a proto se snažíme pracovat na tom, aby až přijde taková chvíle, která může trvat den, týden, měsíc, někdy i rok, nebo roky, a ta chvíle přijde, abychom měli „předpřivaneny“ takové emoce, které bychom chtěli prožívat.

Abychom se ale na tyto emoce mohli napojit, je potřeba dopředu mít zpracovaná témata. Životní témata. Je potřeba mít vytvořeny vize na každé životní téma a neustále se v těchto vizích posunovat vpřed.

Většina z nás se drží hodně při zemi a nedokáže ze sebe „vydolovat“ své možnosti a nikdo z nás nedokáže zhodnotit, co všechno je možné a jaké kombinace prožitků se mohou stát. To, co vymyslí život, tedy to, co má pro nás připraven Vesmír, není nikdo schopen vymyslet.

Navíc nás brzdí neúspěchy, či bolesti, které prožili naši předkové, anebo které byly do nás vloženy v dětství, anebo, kterými jsme prošli během života.

Každý z nás máme ale v sobě také programy o úspěchu našich předků, a ty v sobě můžeme probudit tím, že vytváříme mentální vizi toho, co bychom chtěli cítit.

A tak tvoříme mentální mapy, pracujeme tak, že zapojujeme pravou a levou hemisféru, astrálně cestujeme do minulosti, do budoucnosti, do světa fantazie, a napojujeme se na hojnost. Hojnost není jen mít hodně peněz. Hojnost je mít dostatek toho, co mě dělá šťastnou.

 

Navíc každý měsíc dostává každý účastník výklad SEBEKOUČOVACÍCH karet, výklad, který informuje, jaké energie se kolem nás právě nyní tvoří, a tudíž budeme řešit tato témata.

 

Zapojit se do programu SEBEKOUČINK může každý z vás a každého tento program něčím osloví. Neosloví pouze ty lidi, kteří tvrdí, že nemají čas.

Nemít čas na sebe v době, kdy velkou spoustu času tráví lidé na facebooku, nebo čtením nějakých "drbů", nebo posloucháním zpráv, koukáním na seriály, znamená vymlouvat se. Nejdříve je potřeba si udělat čas na sebe a na přemýšlení o sobě a o svém životě, na uvědomování si svého JÁ a na napojování se na duchovní svět, který je tak odlišný od toho racionálního. Toto napojení je prospěšné a velmi zajímavé.

Napojit se na duchovní svět neznamená věřit v nějaké bytosti, které nás zachrání, ale napojit se na sebe, na svou duši a opřít se o mocnou sílu toho, v co věříte.

Máte k dispozici víru v Boha, v Anděly, ve Vesmír, ve své Vyšší Já, a v SEBE A SVOU DUŠI, která si pamatuje a se svou pamětí pracuje.

Vy do této paměti duše tím, že pracujete na programu SEBEKOUČINK, vkládáte nové poznatky a tím posunujete nejen sebe, ale celou svou rodovou linii. Své potomky a jejich potomky.

Když budete svým dětem říkat, že mají pozitivně myslet, děláte sice dobře, ale když jim ukážete, že mají mít vize a své vlastní představy, a že pro ně mají něco udělat, uděláte mnohem lépe.

Pozitivně myslet a nic nedělat pro zlepšení mentálního stavu daného člověka,

nic nedělat pro vizualizaci stavu po kterém člověk touží, to asi nefunguje, tak jak si někteří představují.

I když myslet pozitivně je základ, ale je to také stav, který je potřeba se naučit. Naučit tak, aby to byl fakt, a ne přetvářka o které mluvím.

Lepší je o tom méně mluvit a více to žít.

A aby tento stav člověk mohl aspoň částečně žít, je potřeba neustále hovořit se svou duší, se svou rodovou linií, sám se sebou a nejen hovořit, ale také psát.

A psát proto, abyste si mohli porovnat minulost, přítomnost a abyste vše mohli zhodnotit v budoucnosti.

Když nepíšete, vaše myšlenky na minulost jsou zkreslené.

Vidíte ji podle toho, jak ji vidět chcete. A ne podle toho, jaká byla.

Výsledkem je potom to, že dva lidé, kteří spolu žili v blízkém vztahu v minulosti, ji potom prezentují zcela odlišně. Každý si svou minulost totiž převádí do svých programů.

Když si věci napíšete uschováte, podíváte se v budoucnosti, jaké bylo vaše myšlení v minulosti. Jaké bylo skutečně. A kam jste se skutečně posunuli a kde jste „usnuli na vavřínech.“  A také o tom je program SEBEKOUČINK.