Kategorie

Podporuje mojeID

POPIS PLANET A BODŮ » POPIS PLANET A BODŮ
Seznamte se s planetami.
Je dobré znát tyto informace.
 
SLUNCE
Slunce je centrální hvězda naší planetární soustavy a z geocentrického hlediska potřebuje 365,25 dnů, než oběhne kolem země a než tedy projde všemi 12 znameními zvěrokruhu. V jednom znamení se tedy Slunce nachází asi 30 dní.
Zaujímá zvláštní postavení, je středem soustavy, a proto se tato soustava nazývá Sluneční soustava. Kolem Slunce obíhají všechny ostatní planety. V jádru Slunce se slučuje vodík a helium a to způsobuje uvolnění energie ve formě světla a tepla. Tato energie umožňuje život na Zemi. V horoskopu ukazuje Slunce na vaši podstatu. Je to srdce vašeho horoskopu. Postavení Slunce ve vašem horoskopu ukazuje na to, jaký úkol jste dostali od mužských předků vaší rodové linie. Z postavení Slunce tedy můžeme vyčíst váš celoživotní úkol, směr, kde vám může být otevřena cesta, vaše karmické zadání, a důležité je vaše tranzitní Slunce. O tom všem se budeme učit, až budeme probírat Slunce ve vašem horoskopu. Jakmile se naučíte pracovat se svým Sluncem, budete umět předpokládat, kdy vás čeká úspěch a kdy si máte dávat pozor. Slunce je nejzřetelnější hvězda. Žádná jiná hvězda nepůsobila nikdy na lidi takovým způsobem, jako je Slunce. Slunce je vládcem nad světlem i tmou. Určuje důležité rytmy života, střídání dne a noci a také změnu ročních období.  Stejně se projevuje Slunce ve vašem horoskopu. Působení Slunce je velmi zřetelné. Slunce nepřináší jenom požehnání a život, může také v některých případech přinášet sucho, žár, spalovat, a proto i tato hvězda je chápána psychologicky pozitivně i negativně. Tvář, kterou Slunce ukazuje ve vašem horoskopu, se chová stejně. Většinou je Slunce ve vašem horoskopu informace o tom, kde máte otevřenou cestu, ale jak si později ukážeme i Slunce a jeho pohyb může vyvolat složitější situace. Na své cestě horoskopem, totiž aspektuje různé planety a některé aspekty mohou vyvolat problém. Jestliže ale budete pracovat s mou knihou „Karmické Slunce+ karty Karmické Slunce, budete stále krok dopředu a události, které vás potkají, budete zvládat mnohem lépe.
A jak to vlastně všechno začalo.
Začátek byl v tom, že pračlověk pozoroval nebe. Protože z nebe, a to se člověk naučil, přicházelo všechno dobré, ale také veškerá zkáza. Protože byl člověk vydán na milost počasí, které přicházelo z nebe a které se nedalo nijak ovlivnit, pozoroval člověk fascinovaně nebe v naději, že tam nalezne odpovědi na množství otázek. Úplně počáteční informace, kterou člověk zpozoroval, a kterou se musel naučit pochopit, byl přechod mezi světlem a tmou, čili mezi dnem a nocí. Potom člověk pochopil, že světlo souvisí se svitem SLUNCE a tma s tím, že SLUNCE chybí. Další věc, které si člověk všiml, byla ta, že světlo znamenalo život a růst a nové začátky a tma znamenala klid nebo smrt. I člověk poznal, že tak jako se nevyhnutelně střídá den a noc, střídá se také život a smrt, střídají se také situace, kdy něco skončí, a to proto, aby mohlo začít něco zcela jiného. Dále si člověk všiml, že den přicházel vždy z jednoho směru, tam, kde vycházelo SLUNCE a to byl východ. Další informace byla, že tma přicházela vždy tehdy, když SLUNCE zapadalo a tam byl západ. Tuto informaci si člověk zapsal jako neměnnou zkušenost. Četla jsem, že v Egyptě byla na východě stavěna města živých a na západě města mrtvých /nekropole/. Dalším pozorováním byla objevena skutečnost, že SLUNCE sice vychází na východě, ale ne vždy na stejném místě. V době, kdy ještě nebyl vynalezen čas, se nevědělo, že hodiny východ SLUNCE posunují. Časem člověk pochopil, že když SLUNCE vycházelo na určitém místě, dále na východ, pak také zapadalo dále na západ. Bylo déle světlo a teplo. Člověk tak dlouhá tisíciletí pozoroval, že existují nějaké periody, které souvisejí s hladinami řek, zvláště pak se záplavami.
 
 
MĚSÍC-LUNA
Luna v našem horoskopu hovoří o světě pocitů, nevědomých a intuitivních procesů uvnitř nás. Hovoříme tady o měsíci, který je satelitem země. Měsíc je jediným společníkem naší Země na pouti Vesmírem. Některé planety mají velké rodiny Měsíců, ale ve srovnání s mateřskou planetou jsou velmi malé. Náš Měsíc je větší než jedna čtvrtina Země. Mrtvý a neúrodný svět Měsíce je bez atmosféry. Přesto má velký vliv na naše emoce. Některé planety měsíce nemají. Například Merkur a Venuše. Jsou ale planety, které mají Měsíců více. Nás ovšem v astrologii zajímá Luna, jejíž pohyb můžeme sledovat na obloze pouhým okem a podrobněji si o fázích Luny řekneme, až jí budeme probírat. Náš Měsíc, který je satelitem Země, ovlivňuje všechny vody, proudy a toky. Nejzřetelněji jeho vliv může pozorovat na přílivu a odlivu, které sledujeme na moři. Velký vliv má Měsíc také prokazatelně na úrodu a růst rostlin. Má velice pevné spojení s živlem vody. Jak co se týče záležitosti fyzického světa, tak také tělesně. Na tělesné úrovni se vliv měsíce projevuje na lidských tekutinách jako je krev a také na lidských pocitech. Symbol měsíce je také velmi spojován s matkou, domovem, rodinou a předky. Měsíc je těleso, které je nejblíže Zemi, oběhne kolem ní jednou za 29,5 dne. Projde všemi znameními zvěrokruhu a v jednom znamení je Luna asi 2,5 dne. O pohybu Luny hovoří Lunární kalendáře. Vy si ale můžete postavení Luny najít ve vašem astrologickém programu. Otevřete si horoskop okamžiku a tam postavení Luny najdete každý den.  A my se s Lunou a jejím vlivem budeme zabývat velice podrobně. Tam kde máte postavenou Lunu ve svém horoskopu, se dozvíte, co po vás chtějí ženští předkové vaší rodové Linie. Abyste se dozvěděli více o Luně, doporučuji knihu „Karmická bílá Luna+ karty Bílá Luna“
 
 
MERKUR
Z pohledu ze Země se může zdát, že Merkur tančí kolem Slunce. Je to nejmenší a nejrychlejší planeta naši Sluneční soustavy a je Slunci nejblíže. Při své cestě zvěrokruhem je stejně rychlý jako Slunce.  V jednom znamení zvěrokruhu se tedy nachází přibližně 30 dnů. Tato planeta byla pojmenována po řeckém bohu Merkurovi, který podle řeckých bájí a pověstí propojoval svět bohů se světem lidí. Informátor mezi Bohy a mezi lidmi. Když si tuto informaci, kterou nám tady zanechali staří Řekové, převedeme na dnešní dobu, tak si uvědomíme, že Merkur je planeta, která nám předává informace mezi Vesmírem a člověkem. Skutečně s ní souvisí všechno, co má jakékoliv spojení s komunikací. Předávání informací a vědění. Znamená rozum. Ukazuje nám, jak to máme se vzděláním a jaké programy jsme dostali od svých předků.
 
 
 
VENUŠE
Patří mezi vnitřní planety, to jsou ty, které krouží mezi Sluncem a Zemí. Protože je Venuše neustále v blízkosti Slunce může svítit pouze tehdy, když Slunce zapadne nebo když ještě nevyšlo. Venuše oběhne kolem Slunce za 225 dnů. Z geocentrického pohledu potřebuje na to, aby prošla celým horoskopem přibližně 1 rok. Projede jedním znamením zvěrokruhu přibližně za 30 dní. Spolu s Merkurem tvoří Venuše skupinu vnitřních planet a stejně jako Merkur se nemůže příliš vzdálit od Slunce ani Venuše.  Venuše byla lidem nápadná svou třpytivou září, a proto sklízela velký obdiv. Venuše je po Slunci a Měsíci skutečně nejzářivějším tělesem na obloze. Jasné světlo Venuše přispělo také k tomu, že lidé si všimli, že hvězdy putují.  Platí za takového nebeského „světlonoše“ /latinsky Lucifer a řecky Fosforos/.  Ohlašuje jako Jitřenka začátek dne a jako Večernice ohlašuje konec dne. Za jasnou září vděčí Venuše svému hustému obalu z mraků o několika vrstvách, který výborně odráží světlo Slunce, ale tento obal nám brání v přímém pohledu na povrch planety. Má v astrologii vlastnosti římské bohyně a její jméno také nosí. Venuše představuje lásku, krásu, harmonii a vyrovnanost. V horoskopu ukazuje na to, co člověk miluje, či nenávidí, co ho přitahuje, či odpuzuje. Venuše reprezentuje tu část osoby, která pociťuje touhu a je schopná mít z něčeho požitek. Venuše je ta část člověka, která usiluje o harmonické prostředí a o atmosféru. Zastupuje veškeré navazování vztahů na všech úrovních a jejich udržování. V intimních oblastech Venuše představuje ženskou stránku a erotické cítění. Jako bohyně krásy má smysl pro tvar a estetiku. Během roku je vhodné si kontrolovat, kdy se planeta Venuše dostane do vašeho vlastního znamení. V tu dobu, jste pro své okolí mnohem přitažlivější a vyzařuje z vás zvýšený sexappeal.
 
 
 
MARS
Mars patří k vnějším planetám. Oběhne kolem Slunce jednou za 687 dnů. Což jsou necelé dva roky. Marsem začíná řada vnějších planet. Od této chvíle se geocentrický i heliocentrický čas oběhu shoduje. Mars potřebuje asi 687 dní tedy kolem dvou let, než oběhne kolem Slunce. A to samé platí i pro zvěrokruh. A to znamená, že v jednom znamení zvěrokruhu se zdrží přibližně 57, 25 dní. Tam, kde je Mars postaven v našem horoskopu, vidíme aktivitu a tam je zvýrazněná naše mentální povaha. Myslí se tím, že Mars ukazuje na oblasti, ve kterých jsme akční. Mars učí člověka vzít život do svých rukou. Ukazuje, že je čas bojovat. Bojovat za životní oblast. Tam kde je postaven Mars, tam máme zaměřit svou aktivitu. Narodíte se a máte Mars v nějakém postavení. Postavení v době narození jste dostali jako téma na celý život. My se ale v našem semináři naučíme pracovat také s tranzitním Marsem, který vám ukazuje, na co se máte svou aktivitou změřit v určitém životním období. Mars! Symbolizuje sílu, která je potřebná pro prosazení vlastních přání a potřeb ve vnějším světě. Mars je hybná síla vašeho Ega. Informace o tom, jak se projevuje naše sexualita. Mars ukazuje jakým způsobem, se člověk prosazuje jako osobnost ve vnějším světě. Ares bůh války, který je Římany uctíván. Mars je v astrologii spojován s Beranem.  Tato planeta může u člověka stimulovat prudkost a drsnost. Ale také rozhodnost, energičnost
 
 
 
 
JUPITER
Jupiter v našem horoskopu znamená expanzi, hledání smyslů. Říká se mu planeta štěstí. Ale tento název můžete slyšet proto, že tam kde stojí Jupiter, tam můžeme dosáhnout rozmachu. Ale pozor, když věc špatně pochopíme a když ji špatně zvládneme, může Jupiter a jeho vliv zveličit také věci negativní. Je to největší planeta naší Sluneční soustavy. Je spojena s velkolepostí a rozpínáním. Symbolizuje rozšíření vlivu, štěstí a úspěch. Postavení této planety v horoskopu člověka napoví, kde můžeme dosáhnout na úspěch. Jupiter může ukazovat povahu cíle, ke kterému člověk kráčí v tomto životě. Proto se naučíme charakteristiku domů a charakteristiku znamení, abyste věděli, o jakou oblast se jedná. Jupiter nám ukazuje prostor, který v tomto bytí zujímáme, ať už se jedná o růst duchovní, fyzický a růst tělesný. Upozorňuje na způsob, jakým myšlením a jakým jednáním jsme schopni ovlivňovat své okolí. Tam kde se nám objevuje Jupiter, tak podle toho, zda jde o příznivé spojení, nastává v dané oblasti rozmach, anebo jde-li o nepříznivé spojení, nastává omezení. Někdy je rozpínavost Jupitera spíše překážkou. Proto potřebujeme znát vzorce duše, které v sobě nosíme, díky postavení našeho Jupitera. I tyto vzorce duše vás budu postupně učit tvořit. Jupiter oběhne kolem Slunce a kolem zvěrokruhu asi za 12 let.  Z toho plyne, že na jedno znamení, či pozici v domě má asi rok. Jupiter je největší planeta naši Sluneční soustavy. Je to první planeta z plynu. Mars a Jupiter mají mezi sebou pás asteroidů. Roje tisíce planet různých velikostí. Největší z nich je Ceres.
 
 
 
SATURN
Je planeta, která upozorňuje, že se máme soustředit na určitou oblast. Oblast, kterou nezvládli naši předkové. Saturn je planeta, která potřebuje 29,5 let, aby dokončila svůj cyklu kolem Slunce a kolem zvířetníkového znamení. Na jedno znamení potřebuje tedy 2,5 roku. Saturn je poslední planeta naší Sluneční soustavy, která je viditelná pouhým okem. Za ním už se nacházejí planety, které okem viditelné nejsou. Takže Saturn představuje hranice. Lze překonat hranice, které nám Saturn určuje a dostat se tak na vyšší level fungování? Ano lze a my se to naučíme. Saturn zobrazuje v našem horoskopu oblast nějakého omezení. Ale tato planeta je spojena také s vytrvalostí a houževnatostí. Tam kde stojí v našem horoskopu Saturn, to jsou informace, ve které oblasti máme být opatrní, praktičtí a houževnatí. Proto je důležité znát, čím jsou charakterizovány jednotlivé domy a také jednotlivá znamení. O planetě Saturn jsem napsala dvě knihy, které byste si měli postupně pořídit. „Saturn poselství našich předků.“ V této knize se dočtete o svých předcích a o tom, v čem v životě zklamali a které situace nezvládli. Stejné situace budete prožívat i vy. Druhá kniha, kterou jsem napsala „Karmický Saturn + karty Karmický Saturn.“ Zde si můžete přečíst, jaké karmické zadání máte plnit a jaké vzorce duše máte díky postavení svého Saturna.
 
 
 
URAN
Je to v mnohém ohledu zvláštní planeta, 4000 let a možná déle se pracovalo v astrologii se sedmi planetami. Četla jsem, že v roce 1781 objevil Friedrich Wilhelm Hershel svým dalekohledem tuto novou planetu. A tím změnil informace o počtu planet. Jeho oběh kolem Slunce trvá 84 let. Je 4x větší než země a má systém prstenců a 4 satelity. Je to planeta za Prahem Saturna. V jednom znamení zvěrokruhu se nachází Uran přibližně 7 let a je složena z plynu. Uran je planeta změny a ve kterém domě se nachází, tam je třeba pojmout nový a více originální postoj.  Záleží potom na aspektech, například je-li tam například aspekt Urana a Saturna setká se staré s novým. Uran! Je to vlastně takový revolucionář v každém z nás, učí nás, že vše, na co si pomyslíme, je možné. Ukazuje na to, v jaké oblasti života máme pracovat, abychom se stali svobodnými a mohli převzít zodpovědně situace, která nám život přichystá. Upozorňuje na to, kde bychom měli změnit přežité, nebo nevyhovující struktury jednání. Napoví nám, kde máme své rizikové faktory, a ve které oblasti jsme naopak velmi vynalézaví.
 
 
NEPTUN
Další planeta za prahem Saturna. Tato planeta upozorňuje na mystické a tajemné stránky naší osobnosti. Hovoří o tom, kde se můžeme setkat s iluzí a s podvodem. Boří všechny myslitelné hranice. Ve spojení s Neptunem si člověk uvědomí, jaký iluzorní charakter mají hodnoty hmotných forem. Poukazuje na oblasti, ve kterých se musíme vzdát svých iluzí, ale také na oblasti, kde můžeme projevit léčitelské nebo meditativní schopnosti. Upozorňuje na vlastnosti, které se ve všedním životě uplatňuji trochu složitěji.
 
 
PLUTO
Protože oběžná dráha Pluta kolem Slunce, a tedy i kolem astrologického zodiaku trvá 243 let, návratu této planety se nedožijeme. Je to zatím poslední těleso naší Sluneční soustavy. Se kterým pracujeme v astrologii.  Protože jeho dráha je extrémně nepravidelná, potřebuje na jedno znamení asi 21 let. Nachází se na vnějším okraji naši Sluneční soustavy a je složena z ledu a skal. U všech témat, u kterých je zastoupená planeta Pluto, jde o spojení masy a moci. Pluto znamená osud a osudové změny. Hlavně, když vytvoří aspekty. V našem horoskopu jde o to, že tam kde stojí Pluto, tam se hovoří o tom, jaké osudové události nás v životě budou potkávat. Pluto je další planeta za hranicí Saturnu. Je symbolem mocných schopností a vůle a imaginace. Představuje naše vlastnosti, které můžeme uplatnit s velkou odvahou a sílou vůle. Představuje ale také vlastnosti, v nichž se musíme vzdát svých mocenských nároků, uvolnit se a důvěřovat. Jestliže si chcete přečíst něco více o osudovém vlivu vašeho Pluta. Napsala jsem pro vás knihu „ Minulé životy vzorce duše 1. Díl.“

 

 

A NYNÍ SE PODÍVEJTE NA VIDEO,

KDE VÁM UKÁŽI,

JAK VYPADAJÍ JEDNOTLIVÉ PLANETY

 

zde najdete video rozklikněte

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=veisSsqW83Q