Kategorie

Podporuje mojeID

27. 10. 2022

28.10.22 VZNIK ČESKOSLOVENSKA

ZÍTRA JE STÁTNÍ SVÁTEK A CO PŘEDCHÁZELO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA?

podobnost z dnešní dobou? 

BUDOUCNOST JE DCERA HISTORIE.  

Přeneseme se do historie do roku 1918,

ve kterém by nikdo z nás nechtěl žít.

 

Materiální a také lidské zdroje

Rakouska – Uherska jsou vyčerpány.

 

Zásobování se zhroutilo,

chybí jídlo,

svítí jen omezený počet hodin denně,

Mnoho lidí umírá na španělskou chřipku,

která rozvrací zázemí.

Informační spojení je minimální,

přesto je snaha ho navazovat.

 

Události, které jsou dnes považovány

za zrod naší samostatnosti,

představovaly vyústění dlouhodobých procesů,

které probíhaly již od vypuknutí

první světové války. První světová válka 28.7.1914. 

 

/ Nyní hodně slyšíte o roku 2014?

kdo sleduje tak asi ví/

 

PŘIPOMEŇME SI TEDY KROK PO KROKU.

Nejsem žádný historik, jen mě to zajímá

 

12.10.1918 v Praze

se Socialistická rada na protest proti vyvážení zboží

z česky mluvících oblastí dohodla na

GENERÁLNÍ STÁVCE DNE 14.10.

 A v Důvěrném oběžníku č.1

je poprvé užito sousloví naší Československé republiky

 

 

14.10.1918 GENERÁLNÍ STÁVKA

NA PROTEST PROTI VYVÁŽENÍ ZBOŽÍ

z česky mluvících oblastí….

 

Česko nemělo, ale zásobovalo jiné? 

 

Praha byla obsazena vojskem,

tábory lidu v pražských předměstích.

 

A spontánně byla vyhlášená Československá republika

pomoci letáků socialistické rady na několika místech Písek,

Strakonice, stará Boleslav,

Brandýs nad Labem, Kralupy nad Vltavou.

 

Například v Písku začali, tedy dav začal,

vyvěšovat trikolóry a strhávat symboly monarchie.

Ale z Prahy dorazily zprávy, že k vyhlášení republiky nedošlo.

Lidé se rozcházeli. Dnes to nevyšlo. Nevzdáme to. 

 

Mezitím v zahraničí: 

Dr. Edward Beneš v Paříži oznamuje státům.

Dohodli jsme se o ustavení prozatímní československé vlády.

Tato si jako své sídlo vybrala Paříž.

 

Plán.....věděli tehdy, že když se chce nahradit vláda,

tak musí nejdříve vzniknout ,

až paralerně vznikne potom se může něco,

někým nahrazovat. 

 

Plán byl tento: 

 Prezidentem, premiérem a ministrem financí je TGM,

ministrem zahraničních věcí E. Beneš

a ministrem vojenství M. R. Štefánik.

 

 

16.října 1918

Vídeň:

císař Karel I. vydal manifest o federalizaci Rakouska,

území Čech mělo být rozděleno

mezi český a německý národní stát.

ODMÍTNUTO. ODMÍTNUTO. ODMÍTNUTO. 

V ULICÍCH A MEZI LIDMI TO VŘELO. 

 

 

17.10. 1918

TGM předal vládě USA

Washingtonskou deklaraci

o samostatnosti samostatnosti čsl. národa.

 

Večer byla „kabelována“

z Washingtonu do Paříže Benešovi

a do Vladivostoku Štefánikovi. 

 

V KAŽDÉ DOBĚ TO CHCE OSOBNOST

Takže se vytvořila exilová skupina

kolem Tomáše Gariqua Masaryka,

která tedy svými prostředky usilovala

o mezinárodní uznání československé samostatnosti.

 

Z té druhé a velmi důležité strany,

která je potřebná k tomu,

aby se změny mohly uskutečnit,

se zejména v posledních měsících války,

objevovaly mezi obyvateli projevy nespokojenosti.

 

Bez projevu obyvatel

a jejich nespokojenosti výsledky změn nejdou udělat.

Jdou pomoci zbraní.

Ale i to může fungovat jen dočasně.

Proto bylo potřeba dostat lidi do ulic.

 

Lidé v ulicích vůbec nevěděli, 

že se někde něco tvoří. 

A v historii vždy stojí někdo v pozadí. 

A vždy je v tom politika. 

Každý kdo se do něčeho zapojuje by měl přemýšlet. 

KDO, CO A PROČ STOJÍ V POZADÍ?

 

 

18. října 1918.

Paříž.

Prozatímní Česká vláda,

čelí snahám o zachování Rakouska-Uherska,

byť ve federalizované podobě.

Prozatímní čsl. vláda

vyhlašuje Washingtonskou deklaraci samostatnosti čsl. národa.

Ráno je vztyčena v Paříži na sídle Národní rady vlajka.

 

20. října

Wilsonova nota Rakousko-Uhersku sděluje m.j.,

že USA uznaly de facto československou vládu.

 

 

25. října 1918

Česká delegace složená ze zástupců

Národního výboru a Českého svazu

(K. Kramář, V. Klofáč aj.)

odjíždí oficiálně po rozhovorech

s rakouskými politiky ve Vídni,

do švýcarské Ženevy

k jednání s E. Benešem,

jako představitelem čsl.vlády v Paříži.

 

27.října

telefonát poslance Vlastimila Tusara

z Vídně Aloisi Rašínovi do Prahy.

Očekává se v několika hodinách rakouská kapitulace,

ten volá dál a věta zní ZÍTRA TO SPUSTÍME

 

ANRASSYHO NOTA 

byly vyjádřeny podmínky nutné

k uzavření mírové dohody.

Rakousko – Uhersko tyto podmínky přijalo.

 

 

 

28.října 1918

Zveřejnění Andrássyho nóty

28. října 1918

v pražské redakci NÁRODNÍ POLITIKY

vedlo k pozdvižení lidu

a vyhlášení nezávislosti Československa. 

 

Dne 28.10.1918 v Ženevě

delegace Národního výboru

vedená Karlem kramářem zahájila jednání

s Eduaredem Benešem

a řešili vytvoření samostatného Československého státu.

Uvažovali také o monarchii,

nakonec zvítězila  republika. 

 

Dohoda : Prezidentem bude Masarik,

Kramář bude předseda vlády. 

 

Ráno se vydali zastupci Národního výboru,

převzít obilný ústav v Praze, 

aby zabránili odvozu obilí z republiky. 

 

Rozšířila se zpráva o uznání podmínek míru

Rakouskem Uherskem,

lid si to vyložil 

jako uznání nezávislost. 

 

 

Začal velký jásot a ničení symbolů Rakouska- Uherska. 

 

Jedno se ničilo, to zastaralé, 

A NOVÉ BYLO PŘIPRAVENO. 

KDYŽ NĚCO LIKVIDUJI,

MÁM PŘIPRAVENO NĚCO NOVÉHO. 

Tohle platí ve všech životních oblastech. 

V našich osobních životech,

ale také v těch velkých dějinách. 

 

A VLASTNĚ PŘI KAŽDÉ VELKÉ AKCI. 

 

 

Na Václáváku u pomíku sv Václava / kde jinde, že?/ 

promluvil k davům 

kněz Isidor Zahradník a

vyhlásil SAMOSTATNÝ ČESKOSLOVENSKÝ STÁT. ,

 

A protože to bylo připraveno, situace se rozjela 

a politicky řešila. 

V historii jsem si všimla, že když se něco rozbije v 

chaosu a není připraveno náhradní řešení, 

končí to násilím mezi lidmi. 

 

Lidé svou zlobu mylně obracejí proti sobě.......

 

Tento článek je mé zamyšlení. 

Info jsem čerpala z internetu 

a vložila do toho své myšlenky. 

Zamýšlím se nad tím, 

hlavně proto, že potřebuji pochopit dnešní dobu. 

 

A PROČ? PROTOŽE SI MYSLÍM, ŽE

BUDOUCNOST JE DCERA HISTORIE. 

Martina Blažena Boháčová

astrolog, spisovatel 

 

 

 

 

HOROSKOP ČESKÉ REPUBLIKY

https://www.youtube.com/watch?v=x4jK8_Q2gTQ&t=1787s